#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

193552 ADF 2018

Vývoj a podstata nového systému manažérstva BOZP v organizácií podľa ISO 45001 / Marek Šolc, Juraj Kliment, Miroslav Šmelko - 2018. In: Bezpečnosť práce v praxi. Roč. 8, č. 4 (2018), s. 2-6. - ISSN 1338-2691
[ŠOLC, Marek (40%) - KLIMENT, Juraj (40%) - ŠMELKO, Miroslav (20%)]

0

2.

192043 AAA 2018

Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí / Milan Oravec, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd - Ostrava : SPBI - 2018. - 144 p. - ISBN 978-80-7385-199-6.
[ORAVEC, Milan (66%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - ŠMELKO, Miroslav (14%)]

0

3.

195287 BCI 2018

Bezpečnosť v elektrotechnike / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 121 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2701-3.
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

4.

195286 ACB 2018

Technická dokumentácia v elektrotechnike / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 126 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2999-4.
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

5.

193153 AAB 2018

Inertial Sensor Testing and Calibration / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice - 2018. - 160 s.. - ISBN 978-80-553-2974-1.
[DRAGANOVÁ, Katarína (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

6.

194070 ADF 2018

Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí a ich vplyv na zamestnanca / Milan Oravec, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 2018. In: Bezpečná práca. Roč. 49, č. 3 (2018), s. 42-47. - ISSN 0322-8347
[ORAVEC, Milan (66%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - ŠMELKO, Miroslav (14%)]

0

7.

181461 ADC 2017

Estimation of multichannel magnetometer noise floor in ordinary laboratory conditions / D. Praslička ... [et al.] - 2017. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1123-1125. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p168.pdf...
[PRASLIČKA, Dušan (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

8.

178019 ABC 2017

Magnetically Bistable Microwires: Properties and Applications for Magnetic Field, Temperature, and Stress Sensing / Rastislav Varga ... [et al.] - 2017. In: High Performance Soft Magnetic Materials. - Cham : Springer, 2017 Vol. 252 (2017), p. 169-212. - ISBN 978-3-319-49705-1 - ISSN 0933-033X
[VARGA, Rastislav (7%) - KLEIN, Peter (16%) - SABOL, Rudolf (7%) - RICHTER, Kornel (7%) - HUDÁK, Radovan (7%) - POLÁČEK, Irenej (7%) - PRASLIČKA, Dušan (7%) - ŠMELKO, Miroslav (7%) - HUDÁK, Jozef (7%) - MIKITA, Ivan (7%) - BADINI-CONFALONIERI, Giovanni Andrea (7%) - EL KAMMOUNI, Rhimou (7%) - VÁZQUEZ, Manuel (7%)]

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV In: Bezpečnosť a doprava : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : Hradec Králové, 14.-15. december 2017 P. 11-21 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

9.

182314 AFC 2017

skCUBE very-low-frequency radio waves detector and whistlers / Michaela Musilová ... [et al.] - 2017. In: ICMAE 2017. - Piscataway : IEEE, 2017 P. 292-295. - ISBN 978-1-5386-3306-9
[MUSILOVÁ, Michaela (20%) - ŠMELKO, Miroslav (16%) - LIPOVSKÝ, Pavol (16%) - KAPUŠ, Jakub (16%) - ZÁVODSKÝ, Ondrej (16%) - ŠLOSIAR, Rudolf (16%)]

0

10.

184254 AFC 2017

Transfer Characteristics of Contactless Microwire Sensor / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: ICMT 2017. - Brno : University of Defence, 2017 P. 617-620. - ISBN 978-1-5386-1988-9
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - HEŠKO, František (25%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

11.

187241 ADF 2017

Tensile stress transfer characteristics of FeSiB microwire / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 2 (2017), s. 29-33. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.leteckafakulta.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1015/1022...
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - KAŠPER, Patrik (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

12.

189093 BEE 2017

Simulácia prenosu mechanického napätia z kompozitnej konštrukcie na zabudovaný bezkontaktný snímač napätia / Karol Semrád ... [et al.] - 2017. In: Polymerní kompozity 2017. - Praha : Spolek pro technickou podporu a propagaci polymerních kompozitů, 2017 P. 22-27. - ISBN 978-80-906713
[SEMRÁD, Karol (25%) - SPODNIAK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - ČERŇAN, Jozef (25%)]

0

13.

190297 BCI 2017

Materiály a technológie v elektrotechnike / Miroslav Šmelko, Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 1. vyd - Košice : TU, LF - 2017. - 88 s. - ISBN 978-80-553-2919-2.
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

14.

183239 ADF 2017

PWM signal measurement system for quadcopter autopilot and operator responses evaluation / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 1-10. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1011/1005...
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - SZŐKE, Zoltán (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

15.

186418 ACB 2017

Impulzové a číslicové obvody / Václav Moucha ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : LF TU - 2017. - 280 s.. - ISBN 978-80-553-2670-2.
[MOUCHA, Václav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

16.

186309 AFD 2017

Detekčný systém pritomnosti uav / František Heško, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 2017. In: Zborník príspevkov z 6. Konferencie doktorandov. - Košice : TU, 2017 S. 1-8. - ISBN 978-80-553-2850-8
[HEŠKO, František (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

17.

187288 BCI 2017

Teória elektromagnetického poľa elektromagnetická vlna/ Václav Moucha, Miroslav Šmelko, František Heško - 1. vyd. - Košice : LF TU - 2017. - 132 s.. - ISBN 978-80-553-2891-1.
[MOUCHA, Václav (34%) - ŠMELKO, Miroslav (33%) - HEŠKO, František (33%)]

0

18.

187243 ADF 2017

Amplitude stabilisation of stimulation signal for microwire sensor / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 2 (2017), s. 34-40. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.leteckafakulta.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1012/1026...
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - KUPČÍK, Pavol (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

19.

187240 ADF 2017

CAE analysis of contacts of first Slovak satelite skCUBE / Karol Semrád ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 2 (2017), s. 22-28. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.leteckafakulta.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1013/1021...
[SEMRÁD, Karol (25%) - SPODNIAK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - ČERŇAN, Jozef (25%)]

0

20.

181108 BEE 2017

Výskum použiteľnosti moderných zabudovaných bezkontaktných mikro senzorov pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017.
[ŠMELKO, Miroslav (16%) - SEMRÁD, Karol (14%) - DRAGANOVÁ, Katarína (14%) - LIPOVSKÝ, Pavol (14%) - ČERŇAN, Jozef (14%) - KLIMENT, Tomáš (14%) - SPODNIAK, Miroslav (14%)]

0

21.

183240 ADF 2017

Calibration of accelerometric multisensor system / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 1-6. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1014/1006...
[ŠMELKO, Miroslav (25ˇ%) - BRODA, Tomáš (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

0

22.

185212 AFC 2017

Systém merania vstupno-výstupných riadiacich signálov kvadrokoptéry / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2017. In: MDS PSL 2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017 P. 184-193. - ISBN 978-80-7582-012-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - SZÖKE, Zoltán (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - MOUCHA, Václav (25%)]

0

23.

187250 AFD 2017

Detection of Uncontracted Drones / František Heško, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 2017. In: MOSATT 2017. - Košice : TU, LF, 2017 S. 66-73. - ISBN 978-80-553-2864-5
[HEŠKO, František (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

24.

190883 AFC 2017

On Contactless Tensile Stress Measuring / Miroslav Šmelko - 2017. In: Aeronautika 17. - Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 105-109. - ISBN 978-83-60617-49-6
[ŠMELKO, Miroslav (100%)]

0

25.

169966 ADM 2016

Wireless strain gauge for composite materials / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2016. In: UPB Scientific Bulletin: Series D: Mechanical Engineering. Vol. 78, no. 1 (2016), p. 59-66. - ISSN 1454-2358
[ŠMELKO, Miroslav (17%) - PRASLIČKA, Dušan (17%) - DRAGANOVÁ, Katarína (17%) - LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - KÁN, Viktor (16%) - BAJÚS, Ján (16%)]

0

26.

174712 AFC 2016

Odhad šumu vektorového magnetometra v bežných laboratórnych podmienkach / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2016. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016. - Brno : Univerzita obrany, 2016 P. 101-108. - ISBN 978-80-7231-377-8
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%)]

0

27.

178462 AFD 2016

Meracie pracovisko GMI efektu založené na princípe LOCK IN zosilňovača / Viktor Kán, Miroslav Šmelko, Pavol Lipovský - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 6-11. - ISBN 978-80-553-3051-8
[KÁN, Viktor (34%) - ŠMELKO, Miroslav (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

28.

174356 BEE 2016

First Slovak satellite skCUBE / Jakub Kapuš ... [et al.] - 2016. In: The 4S Symposium. - Noordwijk : ESA-ESTEC, 2016 P. 1-10.
[KAPUŠ, Jakub (10%) - ZÁVODSKÝ, Ondrej (10%) - LASZLÓ, Robert (10%) - ERDZIAK, Jaroslav (10%) - SLOŠIAR, Rudolf (10%) - ŠMELKO, Miroslav (10%) - LIPOVSKÝ, Pavol (10%) - PASTERNÁK, Ľubomír (10%) - MAGYAR, Martin (10%) - MUSILOVÁ, Michaela (10%)]

0

29.

178463 AFD 2016

Prevodové charakteristiky bezkontaktného mikrodrôtového snímača / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 12-16. - ISBN 978-80-553-3051-8
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - MOUCHA, Václav (25%)]

0

30.

158710 BEE 2015

Bezkontaktné meranie mechanického napätia vnútri kompozitných materiálov / Miroslav Šmelko, Pavol Lipovský, Katarína Draganová - 2015. In: Polymerní kompozity 2015. - Ostrava : RPIC – ViP, 2015 P. 116-121. - ISBN 978-80-905224-2-8
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%)]

0

31.

158705 AFC 2015

Vector Magnetometer used as Magnetometric Security Subsystem / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2015. In: ICMT 2015. - Brno : University of Defence, 2015 P. 527-530. - ISBN 978-80-7231-976-3
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%)]

2017 [1] ANDOGA, R., FOZO, L. Near magnetic field of a small turbojet engine In: Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1117-1119 ISSN: 0587-4246

2017 [1] BERESIK, R. et al. Magnetic sensor system concept for ground vehicles detection In: ICMT 2017 : 6th international conference on military technologies : Brno, 31 May - 2 June, 2017 P. 710-715 ISBN: 978-153861988-9

2

32.

163130 AFC 2015

Metóda merania ofsetu spínacieho poľa / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2015. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015. - Brno : Univerzita obrany, 2015 P. 219-226. - ISBN 978-80-7231-434-8
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - KÁN, Viktor (25%)]

0

33.

167105 AFD 2015

Impact of modified endings on noise characteristics of Fe-based glass-coated microwires / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2015. In: Journal of Electrical Engineering : Magnetic Measurement 2015. - Bratislava : STU, 2015 Roč. 66, č. 7/s (2015), s. 30-32. - ISSN 1335-3632 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=6&SID=U2Wawf...
[ŠMELKO, Miroslav (20%) - KRAVČÁK, Jozef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV In: Bezpečnosť a doprava: Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14-15 December, 2017 P. 11-21 ISBN: 978-80-7204-976-9

2

34.

167108 AFD 2015

Offset of switching field in amorphous Fe-based microwires / Dušan Praslička ... [et al.] - 2015. In: Journal of Electrical Engineering : Magnetic Measurement 2015. - Bratislava : STU, 2015 Roč. 66, č. 7s (2015), s. 33-36. - ISSN 1335-3632 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=U2Wawf...
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - ŠMELKO, Miroslav (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - KÁN, Viktor (20%) - FLACHBART, Norbert (20%)]

2017 [1] KLEIN, P. et al. Effect of current annealing on domain structure in amorphous and nanocrystalline FeCoMoB microwires In: Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4 (2017), p. 681-683 ISSN: 0587-4246

1

35.

148086 AFG 2014

Quantification of Switching Field Offset in Amorphous Fe-based Microwires / Dušan Praslička ... [et al.] - 2014. In: EMSA 2014 : 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators : Book of Abstracts : July 6-9, 2014, Vienna, Austria. - Vienna : Vienna University of Technology, 2014 P. 138-138. - ISBN 978-3-85465-021-8
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - ŠMELKO, Miroslav (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - KÁN, Viktor (20%) - FLACHBART, Norbert (20%)]

0

36.

152658 AFD 2014

Influence of chemical treatment of magnetic microwires on switching field noise characteristics / Viktor Kán, Miroslav Šmelko, Norbert Flachbart - 2014. In: New Trends in Aviation Development 2014 : proceedings of the 11. international scientific conference : September 11th-12th 2014, Košice. - Košice : LF TU, 2014 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-1650-5 Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/lf/ntrl2014/index.php?name=2...
[KÁN, Viktor (34%) - ŠMELKO, Miroslav (33%) - FLACHBART, Norbert (33%)]

0

37.

152675 AFD 2014

Inherent noise of magnetic microwires / Miroslav Šmelko, Viktor Kán, Norbert Flachbart - 2014. In: New Trends in Aviation Development 2014 : proceedings of the 11. international scientific conference : September 11th-12th 2014, Košice. - Košice : LF TU, 2014 S. 1-3. - ISBN 978-80-553-1650-5 Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/lf/ntrl2014/index.php?name=2...
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - KÁN, Viktor (33%) - FLACHBART, Norbert (33%)]

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV In: Bezpečnosť a doprava: Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14-15 December, 2017 P. 11-21 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

38.

147459 ADC 2014

Advanced method for magnetic microwires noise specification / Dušan Praslička ... [et al.] - 2014. In: Acta Physica Polonica A : CSMAG`13 : 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts and Programme : S. 94 : June 17. - 21., 2013, Košice. - Košice : UPJŠ, 2013 Vol. 126, no. 1 (2014), p. 86-87. - ISBN 978-80-8152-015-0 - ISSN 1898-794X
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - ŠMELKO, Miroslav (16%) - BLAŽEK, Josef (16%) - HUDÁK, Jozef (16%) - LIPOVSKÝ, Pavol (16%) - FLACHBART, Norbert (16%)]

2017 [1] BERESIK, R., PUTTERA, J., KURTY, J., JURCO, J. Magnetic sensor system concept for ground vehicles detection In: ICMT 2017 : 6th international conference on military technologies : Brno, 31 May- 2 June, 2017 P. 710-715 ISBN: 978-1538611988-9

2017 [3] DRAGANOVÁ, Katarína Combined effects of noise processes in the allan variance analysis In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 8-13 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

39.

148085 AFG 2014

Structural Analysis Relationship to Noise Characteristics of Glass-Coated Magnetic Microwires / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2014. In: EMSA 2014 : 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators : Book of Abstracts : Vienna, Austria, July 6-9, 2014. - Vienna : Vienna University of Technology, 2014 P. 137-137. - ISBN 978-3-85465-021-8
[ŠMELKO, Miroslav (20%) - KRAVČÁK, Jozef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - LAŠŠÁK, Miroslav (20%)]

0

40.

151925 DAI 2014

Bezkontaktné senzory ťahu na báze magnetických mikrodrôtov dizertačná práca/ Miroslav Šmelko - Košice : TU, LF - 2014. - 89 s..
[ŠMELKO, Miroslav (100%)]

0

41.

134293 AFD 2013

Magnetické rušenie v laboratórnych podmienkach / Miroslav Šmelko, Dušan Praslička - 2013. In: Aeronautika 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 25. - 26. apríla 2013, Herľany. - Košice : LF TU, 2013 S. 254-257. - ISBN 978-80-553-1416-7
[ŠMELKO, Miroslav (50%) - PRASLIČKA, Dušan (50%)]

2016 [4] KLIMENT, Tomáš et al. Influence of Periodical Interference on Calibration Process of Vector Magnetometer In: New Trends in Signal Processing : proceeding of the international conference : Demänovská dolina, 12-14 October, 2016 S. 43-46 ISBN: 978-80-8040-528-1

1

42.

137832 AFD 2013

UAV operational safety enhancement using embedded microwires / Josef Blažek ... [et al.] - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 21-24. - ISBN 978-80-971432-1-3
[BLAŽEK, Josef (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25)]

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

43.

142669 BEE 2013

Magnetické mikrodrôty ako náhrada odporových tenzometrov / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2013. In: Defektoskopie 2013 : 43. mezinárodní konference : sborník příspěvků : 5. - 7. listopadu 2013, Olomouc. - Olomouc : VUT, 2013 P. 165-172. - ISBN 978-80-214-4820-9
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - FLACHBART, Norbert (25%) - BLAŽEK, Josef (25%)]

0

44.

151711 BEE 2013

Advanced Magnetic Materials for Aeronautics / Miroslav Šmelko, Dušan Praslička, Josef Blažek - 2013. In: Fatigue of Aircraft Structures. - Warsaw : Institute of Aviation Scientific Publications, 2013 P. 60-65. - ISSN 2081-7738
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - PRASLIČKA, Dušan (33%) - BLAŽEK, Josef (33%)]

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV In: Bezpečnosť a doprava: Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14-15 December, 2017 P. 11-21 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

45.

142655 AFD 2013

Metodika merania vnútorných šumov magnetických materiálov / Miroslav Šmelko, Viktor Kán, Dušan Praslička - 2013. In: Senzorika a magnetometria 2013 : zborník prezentácií a príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 5. decembra 2013, Košice, Slovenská republika. - Košice : TU, 2013 S. 66-69. - ISBN 978-80-553-1540-9
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - KÁN, Viktor (33%) - PRASLIČKA, Dušan (33%)]

0

46.

135177 BEE 2013

Non-destructive method of composite materials diagnostics using microwire-based sensors / K. Draganová ... [et al.] - 2013. In: Kompozicionnye materialy v promyšlennosti : materialy 33. ežezodnoj meždunarodnoj konferencii : 27-31 maja 2013g., Jalta, Gurzuf, Krym. - Kijev : Ukrainskij informacionnyj centr, 2013 P. 8-12.
[DRAGANOVÁ, Katarína (16%) - ŠMELKO, Miroslav (14%) - BLAŽEK, Josef (14%) - PRASLIČKA, Dušan (14%) - MIKITA, Ivan (14%) - HUDÁK, Jozef (14%) - VARGA, Rastislav (14%)]

0

47.

142859 ADC 2013

Possibilities of measuring stress and health monitoring in materials using contact-less sensor based on magnetic microwires / D. Praslička ... [et al.] - 2013. In: IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 49, no. 1 (2013), p. 128-131. - ISSN 0018-9464
[PRASLIČKA, Dušan (13%) - BLAŽEK, Josef (13%) - ŠMELKO, Miroslav (13%) - HUDÁK, Jozef (13%) - ČVERHA, Andrej (12%) - MIKITA, Ivan (12%) - VARGA, Rastislav (12%) - ZHUKOV, A. (12%)]

2013 [1] HUDÁK, R. et al. Material and thermal analysis of laser sinterted products In: Acta Mechanica et Automatica Vol. 7, no. 1 (2013), p. 15-19 ISSN: 1898-4088

2014 [1] ONUFER, J., ZIMAN, J., KLADIVOVÁ, M. Stress-induced changes in closure domain structure dynamics in bistable ferromagnetic microwire In: Acta Physica Polonica A Vol. 126, no. 1 (2014), p. 80-81 ISSN: 0587-4246

2014 [4] KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert, BAJÚS, Ján Chemické upravovanie mikrodrôtov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : Košice, 2014 S. 1-5 ISBN: 978-80-553-1687-1

2013 [3] DRAGANOVÁ, Katarína - KMEC, František - LIPOVSKÝ, Pavol Microwire-based sensors and their utilization possibilities in small unmanned aerial vehicles development and operation In: ICMT 2013 : International Conference on Military Technologies : May 22-23, 2013, Brno P. 939-944 ISBN: 978-80-7231-918-3

2014 [1] SEMRÁD, K. et al. Analysis of All-composite Wing Design Containing Magnetic Microwires In: Procedia Engineering Vol. 96 (2014), p. 428-434 ISSN: 1877-7058

2015 [1] HUDÁK, R., RAJŤÚKOVÁ, V., ŽIVČÁK, J. Automatization of contact pressure measurement between trunk orthosis and patient's body using a matrix tactile sensor In: Acta Mechanica et Automatica Vol. 9, no. 1 (2015), p. 38-43 ISSN: 1898-4088

2015 [4] KÁN, Viktor et al. Kontaktovanie magnetických mikrodrôtov In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Košice, 14.5.-15.5.2015 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-2136-3

2016 [4] KÁN, V. et al. Testing of GMI Effect on Modern Magnetic Materials In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers : Košice, 12-13 May, 2016 ISBN: 978-80-553-2514-9

2015 [1] ONUFER, Jozef - ZIMAN, Jan - KLADIVOVA, Maria Influence of Stress and DC Current on Unidirectional Effect in Domain Wall Propagation In: Journal of Electrical Engineering-Elektrotechnicky Casopis Vol. 66, no. 7, p. 108-111 ISSN: 1335-3632

2014 [3] BRAUER, J. R. Magnetic actuators and sensors: 2 nd edition In: Magnetic actuators and sensors: 2 nd edition P. 201-227 ISBN: 978-1-118-77926-2

2013 [3] BRAUER, J. R. Magnetic actuators and sensors: 2 nd edition In: Magnetic actuators and sensors: 2 nd edition P. 1-377 ISBN: 978-1-118-77926-2

2017 [1] ONUFER, J. et al. The influence of temperature on unidirectional effect in domain wall propagation In: Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4 (2017), p. 723-725 ISSN: 0587-4246

12

48.

134303 AFC 2013

Miniature strain gauge sensors for embedding in composite materials / Miroslav Smelko, Dusan Praslicka, Josef Blazek - 2013. In: ICMT 2013 : international Conference on Military Technologies : May 22 - 23, 2013, Brno, Czech Republic. - Brno : University of Defence, 2013 P. 1521-1525. - ISBN 978-80-7231-918-3
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - PRASLIČKA, Dušan (33%) - BLAŽEK, Josef (33%)]

2014 [4] LIPOVSKÝ, Pavol, BAJÚS, Ján, KÁN, Viktor Application of Vector Magnetometer in Security System for Airport Objects In: New Trends in Aviation Development: Proceedings of the 11th International Scientific Conference : Košice, 2014 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-1650-5

2014 [1] SEMRÁD, K. et al. Analysis of All-composite Wing Design Containing Magnetic Microwires In: Procedia Engineering Vol. 96 (2014), p. 428-434 ISSN: 1877-7058

2

49.

135178 BEE 2013

Contactless measuring of tensile stress in composite materials / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2013. In: Kompozicionnye materialy v promyšlennosti : materialy 33. ežezodnoj. - Kijev : Ukrainskij informacionnyj centr, 2013 P. 5-8.
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - BLAŽEK, Josef (25%) - MIKITA, Ivan (25%)]

0

50.

137837 AFD 2013

UAV composite constructions fatigue monitoring by integrated magnetic microwires / Miroslav Šmelko, Dušan Praslička, Pavol Lipovský - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 248-251. - ISBN 978-80-971432-1-3
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - PRASLIČKA, Dušan (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

2014 [4] BORŠČOVÁ, Daniela - DRAGANOVÁ, Katarína Utilization Possibilities of Unmanned Aerial Systems in Postal and Parcel Services In: Acta Avionica Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-5 ISSN: 1335-9479

2016 [3] SEMRÁD, Karol - DRAGANOVÁ, Katarína Numerical-experimental analysis of the tensile properties of the composite wing hinge connection of the ultra-light sport aircraft In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel : Sborník příspěvku : 16. medzinárodní vědecké konference : Brno, Oktober 19-20, 2016 P. 170-175 ISBN: 978-80-7231-377-8

2017 [1] SEMRAD, K., DRAGANOVA, K. Methodology for repeated load analysis of composite structures with embedded magnetic microwires In: Metalurgija Vol. 56, no. 1-2 (2017), p. 175-178 ISSN: 0543-5846

2017 [3] DRAGANOVÁ, Katarína - LAŠŠÁK, Miroslav Modelovanie a simulácia moderných kamerových plošín pre UAV In: MDS PSL 2017 : Modelovanie a simulácia moderných kamerových plošín pre UAV : sborník příspěvků : Brno, 18-19 October, 2017 P. 23-31 ISBN: 978-80-7582-012-9

4

51.

123587 AFG 2012

Noise of bistable magnetic microwire sensors / Dušan Praslička ... [et al.] - 2012. In: IC-MAST-2012 : 2nd International Conference on Materials and Applications for Sensor and Transducers : Abstracts Book : 24. - 28.5 May 2012, Budapest Hungary. P. 139.
[PRASLIČKA, Dušan (16%) - BLAŽEK, Josef (14%) - ŠMELKO, Miroslav (14%) - HUDÁK, Jozef (14%) - MIKITA, Ivan (14%) - VARGA, Rastislav (14%) - ZHUKOV, Arkady (14%)]

0

52.

123591 AFG 2012

Possibilities of measuring stress and health monitoring in materials using contact-less sensor based on magnetic microwires / Dušan Praslička ... [et al.] - 2012. In: EMSA 2012 : 9th European Magnetic Sensors and Actuators Conference : Book of Abstracts : Prague, Czech Republic, July 1-4, 2012. - Prague : Czech Technical University, 2012 P. 129. - ISBN 978-80-01-05078-1
[PRASLIČKA, Dušan (16%) - BLAŽEK, Josef (14%) - ŠMELKO, Miroslav (14%) - HUDÁK, Jozef (14%) - MIKITA, Ivan (14%) - VARGA, Rastislav (14%) - ZHUKOV, Arkady (14%)]

0

53.

121673 AFD 2012

Vektorový magnetometer pre bezpilotný prostriedok / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: 2. vedecká konferencia doktorandov LF : zborník príspevkov z konferencie : 9. - 10.5.2012, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-8. - ISBN 978-80-553-0914-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ČVERHA, Andrej (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%)]

0

54.

121675 AFD 2012

Bezkontaktné snímanie pnutia / Miroslav Šmelko, Dušan Praslička, Miroslav Laššák - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: 2. vedecká konferencia doktorandov LF : zborník príspevkov z konferencie : 9. - 10.5.2012, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-8. - ISBN 978-80-553-0914-9
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - PRASLIČKA, Dušan (33%) - LAŠŠÁK, Miroslav (33%)]

0

55.

124592 AFD 2012

The position angles determination by the processing of miniature inertial measurement Unit 9DOF mounted on UAV / Miroslav Laššák ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-1083-1
[LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - BLAŽEK, Josef (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

0

56.

126518 AFB 2012

Contribution to modern methods of rapid testing of electro-magnetic properties of metallic materials / Josef Blažek ... [et al.] - 2012. In: Physics of Materials 2012 : proceeding of the scientific conference : 17-19 October 2012, Košice. - Košice : TU, 2012 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-1175-3
[BLAŽEK, Josef (13%) - PRASLIČKA, Dušan (13%) - ŠMELKO, Miroslav (13%) - DRAGANOVÁ, Katarína (13%) - HUDÁK, Jozef (12%) - MIKITA, Ivan (12%) - LIPOVSKÝ, Pavol (12%) - VARGA, Rastislav (12%)]

0

57.

124367 AFH 2012

Multisensing Systems Based od the Bistabile Magnetic Microwire / Josef Blažek ... [et al.] - 2012. In: Magnetic Measurements 2012 : International Conference : Programme and Book of Abstracts : Tatranské Matliare, Slovakia, 2-4, September 2012. - Bratislava : STU, 2012 S. 50. - ISBN 978-80-227-3770-8
[BLAŽEK, Josef (15%) - PRASLIČKA, Dušan (15%) - HUDÁK, Jozef (14%) - VARGA, Rastislav (14%) - ČVERHA, Andrej (14%) - ŠMELKO, Miroslav (14%) - MIKITA, Ivan (14%)]

2014 [4] KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert, BAJÚS, Ján Chemické upravovanie mikrodrôtov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : Košice, 2014 S. 1-5 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] KÁN, Viktor et al. Kontaktovanie magnetických mikrodrôtov In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Košice, 14. - 15. 5. 2015 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-2136-3

2016 [4] KÁN, V. et al. Testing of GMI Effect on Modern Magnetic Materials In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers : Košice, 12-13 May, 2016 ISBN: 978-80-553-2514-9

3

58.

124589 AFD 2012

Measurement methods used in aviation meteorology / Katarína Draganová ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-1083-1
[DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

2014 [4] VOLČKO, Tomáš Multisensors Meteorological System Based on the Raspberry Pi In: Acta Avionica Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-4 ISSN: 1335-9479

1

59.

124596 AFD 2012

Inside material stress measuring / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-4. - ISBN 978-80-553-1083-1
[ŠMELKO, Miroslav (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - MOUCHA, Václav (20%)]

2014 [4] KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert, BAJÚS, Ján Chemické upravovanie mikrodrôtov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : 13.05.- 14.05.2014, Košice [CD-ROM] S. 00-1-00-5 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] KÁN, Viktor et al. Kontaktovanie magnetických mikrodrôtov In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Košice, 14. - 15. 5. 2015 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-2136-3

2016 [4] KÁN, V. et al. Testing of GMI Effect on Modern Magnetic Materials In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers : Košice, 12-13 May, 2016 ISBN: 978-80-553-2514-9

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

4

60.

114490 AFD 2011

Koncepcia malého UAV na báze platformy tricopter / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : TU, 2011 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-0758-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautika 17 : Proceedings of the International conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

61.

116064 AFC 2011

Advanced Approaches in Modeling of Complex Electromechanical Systems / Ladislav Madarász ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: CINTI 2011 : 12th IEEE International Symposium on Computational Intelligence and Informatics : proceedings : November 21-22, 2011, Budapest, Hungary. - Budapest : IEEE, 2011 P. 541-544. - ISBN 978-1-4577-0043-9
[MADARÁSZ, Ladislav (17%) - ANDOGA, Rudolf (17%) - ČEŠKOVIČ, Marek (17%) - LAŠŠÁK, Miroslav (16%) - ŠMELKO, Miroslav (16%) - FŐZŐ, Ladislav (17%)]

2013 [4] GAŠPAR, Vladimír - KAROĽ, Tomáš - HAVRILOVÁ, Cecília Ideal MPM-20 jet engine running process with zero degrees of freedom In: SCYR 2012 : 12 th Scientific Conference of Young Researcher: Herľany, SR S. 158-161 ISBN: 978-80-553-0943-9

2017 [3] BRÉDA, Róbert - SCHÖTTER, Martin - SCHREINER, Michal Aeronautical Electric Systems of Cockpit Instruments In: Aeronautika 17 : proceedings of the International Conference : first edition : Lublin, December 11-12, 2017 P. 225-229 ISBN: 978-83-60617-49-6

2017 [3] ADAMČÍK, František - KURDEL, Pavol - LABUN, Ján Teaching the problems of the airborne DC and AC generators operating in fault states In: Bezpečnosť a doprava : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14.-15. decembra 2017 P. 56-63 ISBN: 978-80-7204-976-9

2017 [3] SCHRÖTTER, Martin et al. Methodology for experimental and ambient modal identification oriented on utilization in avionics In: Bezpečnosť a doprava : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14.-15. decembra 2017 P. 160-167 ISBN: 978-80-7204-976-9

2017 [3] BRÉDA, Róbert - SCHRÖTTER, Martin - MORAVEC, Tomáš The computer model of aircraft with auto adjusting on external faults In: Bezpečnosť a doprava : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14-15 December, 2017 P. 252-263 ISBN: 978-80-7204-976-9

5

62.

118432 AFB 2011

Snímače a materiály pre snímače malého bezposádkového dopravného prostriedku / Václav Moucha, Miroslav Laššák, Miroslav Šmelko - 2011. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. - 11.november 2011, Košice. - Košice : VŠBM, 2011 S. 332-338. - ISBN 978-80-89282-65-4
[MOUCHA, Václav (40%) - LAŠŠÁK, Miroslav (30%) - ŠMELKO, Miroslav (30%)]

0

63.

118433 AFB 2011

Zníženie lokálnych environmentálnych zaťažení archeologických vykopávok použitím magnetického prieskumu náleziskovej lokality / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2011. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. - 11.november 2011, Košice. - Košice : VŠBM, 2011 S. 517-521. - ISBN 978-80-89282-65-4
[ŠMELKO, Miroslav (16%) - LAŠŠÁK, Miroslav (14%) - OLEXA, Ladislav (14%) - PRASLIČKA, Dušan (14%) - MOUCHA, Václav (14%) - BLAŽEK, Josef (14%) - ČEŠKOVIČ, Marek (14%)]

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV In: Bezpečnosť a doprava: Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14-15 december, 2017 P. 11-21 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

64.

119658 AED 2011

Bezpečnostné vzdelávanie v oblasti letiskovej ochrany s využitím systému LMS Moodle / Václav Moucha, Miroslav Laššák, Miroslav Šmelko - 2011. In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : VŠBMv Košiciach, 2011 S. 132-137. - ISBN 978-80-89282-68-5
[MOUCHA, Václav (34%) - LAŠŠÁK, Miroslav (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

65.

118556 ADF 2011

Modernisation of the dynamometer laboratory and evaluation of the first measurements / Rudolf Zahradníček ... [et al.] - 2011. In: Acta Avionica. Roč. 13, č. 22 (2011), s. 66-69. - ISSN 1335-9479
[ZAHRADNÍČEK, Rudolf (25%) - ČEŠKOVIČ, Marek (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

66.

120492 AFD 2011

Vývoj snímačov pnutia na báze mikrodrôtov / Miroslav Šmelko - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Senzorika a magnetometria 2011 : Zborník prezentácií a príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou : 8. decembra 2011, Košice. - Košice : LF TU, 2011 S. 1-17. - ISBN 978-80-553-0814-2
[ŠMELKO, Miroslav (100%)]

2014 [1] SEMRÁD, Karol, LIPOVSKÝ, Pavol, ČERŇAN, Jozef Analysis of All-composite Wing Design Containing Magnetic Microwires In: Procedia Engineering Vol. 96 (2014), p. 428-434 ISSN: 1877-7058

1

67.

117693 AFD 2011

Simulácia a riadenie zložitých systémov pomocou umelých neurónových sietí / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Automated Control Systems for Industry 2011 : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : 24. - 25. november 2011, Krakovany. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika , 2011 S. 135-141. - ISBN 978-80-8040-439-0
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - FŐZŐ, Ladislav (25%) - ČEŠKOVIČ, Marek (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%)]

0

68.

117689 AFD 2011

Modelovanie a riadenie digitálne riadeného výkonového členu / Miroslav Laššák ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Automated Control Systems for Industry 2011 : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : 24. - 25. november 2011, Krakovany. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika, 2011 S. 96-105. - ISBN 978-80-8040-439-0
[LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - ČEŠKOVIČ, Marek (25%) - ANDOGA, Rudolf (25%)]

0

69.

117694 AFD 2011

Digitalizácia a záznam základných parametrov snímaných mechanickým dynamometrom / Rudolf Zahradníček ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Automated Control Systems for Industry 2011 : vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou : 24. - 25. november 2011, Krakovany. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika , 2011 S. 154-160. - ISBN 978-80-8040-439-0
[ZAHRADNÍČEK, Rudolf (25%) - ČEŠKOVIČ, Marek (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

70.

114333 AFD 2011

Progresívne prístupy pri modelovaní a riadení nelineárneho výkonového člena / Rudolf Andoga ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : TU, 2011 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-0758-9
[ANDOGA, Rudolf (20%) - ČEŠKOVIČ, Marek (20%) - LAŠŠÁK, Miroslav (20%) - ŠMELKO, Miroslav (20%) - FŐZŐ, Ladislav (20%)]

0