#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

194930 ACB 2018

Fyzika pre letecké študijné odbory / Eva Komová - 1. vyd - Košice : Technická univerzita - 2018. - 174 s.. - ISBN 978-80-553-2703-7.
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

2.

194931 BCI 2018

Zbierka úloh z fyziky / Eva Komová - 1.vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 85 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2705-1.
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

3.

196104 BCI 2018

FYZIKA - Študijné materiály pre letecké odbory s terminologickým slovníkom / Eva Komová - 1. vyd - Košice : TU - 2018. - 111 s. - ISBN 978-80-553-2706-8.
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

4.

187042 ACB 2017

Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné odbory-laboratórne cvičenia / Eva Komová ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 95 s. - ISBN 978-80-553-2869-0.
[KOMOVÁ, Eva (25%) - BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (25%) - TOMČO, Ladislav (25%)]

0

5.

191025 AFC 2017

Modern aerodynamics laboratory experiments for students / Kristína Budajová ... [et al.] - 2017. In: Aeronautika 17. - Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 342-346. - ISBN 978-83-60617-49-6
[BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (25%) - KOMOVÁ, Eva (25%) - TOMČO, Ladislav (25%)]

0

6.

190946 AFC 2017

Stabilization in amorphous magnetic alloys for sensor application / Eva Komová, Katarína Tibenská, Kristína Budajová - 2017. In: Aeronautika 17. - Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 49-53. - ISBN 978-83-60617-49-6
[KOMOVÁ, Eva (40%) - TIBENSKÁ, Katarína (30%) - BUDAJOVÁ, Kristína (30%)]

0

7.

181814 ADE 2017

The vernier system at the faculty of aeronautics / Kristína Budajová ... [et al.] - 2017. In: Acta Didactica Napocensia. Vol. 10, no. 1 (2017), p. 47-52. - ISSN 2065 - 1430 Spôsob prístupu: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_10_1_4.pdf...
[BUDAJOVÁ, Kristína (30%) - KOMOVÁ, Eva (30%) - BEREŽNÝ, Štefan (30%) - GLASER-OPITZ, Henrich (10%)]

0

8.

182959 ADC 2017

Complex Magnetoimpedance in Joule-Heated Co71,1Fe3,9Si10B15 Microwires / E. Komová ... [et al.] - 2017. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 705-707. - ISSN 0587-4246
[KOMOVÁ, Eva (75%) - KOZÁR, Jozef (5%) - KLEIN, Peter (10%) - VARGA, Rastislav (10%)]

0

9.

187043 ACB 2017

Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné odbory / Eva Komová ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 95 s. - ISBN 978-80-553-1965-0.
[KOMOVÁ, Eva (25%) - BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (25%) - TOMČO, Ladislav (25%)]

0

10.

175508 BEE 2016

The MATH and the Vernier system at Faculty of Aeronautics / Štefan Berežný ... [et al.] - 2016. In: Computer Algebra- and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education. - Transylvania : Sapientia University, 2016 P. 1-6.
[BEREŽNÝ, Štefan (25%) - BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - KOMOVÁ, Eva (25%) - GLASER-OPITZ, Henrich (25%)]

0

11.

163753 EAI 2015

10 rokov Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach 2005 - 2015 / František Adamčík ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU, LF - 2015. - 256 s.. - ISBN 978-80-553-2207-0.
[ADAMČÍK, František (8%) - DRABIŠČÁK, Jozef (8%) - KAĽAVSKÝ, Peter (8%) - KOMOVÁ, Eva (8%) - KURDEL, Pavol (8%) - VAGNER, Juraj (8%) - BÁLINT, Ján (8%) - BRÉDA, Róbert (8%) - HOCKO, Marián (6%) - KIŠ, Slavomír (8%) - MISLIVCOVÁ, Viera (8%) - POVAŽAN, Jozef (6%) - PRASLIČKA, Dušan (8%)]

0

12.

162219 AFC 2015

Influence of Heat Treatment on Magnetic Properties of Amorphous Ferromagnetic Fe40Ni38Mo4B16 Microwires / Eva Komová, Filip Šidík, Rastislav Varga - 2015. In: 18th Conference of Czech and Slovak Physicists. - Olomouc : Palacký University, 2015 P. 47-48. - ISBN 978-80-244-4725-4
[KOMOVÁ, Eva (60%) - ŠIDÍK, Filip (10%) - VARGA, Rastislav (30%)]

0

13.

166565 ADF 2015

Vernier system in physical laboratory at Faculty of Aeronautics of Technical University in Kosice / Eva Komová, Kristína Budajová - 2015. In: Acta Avionica. Roč. 17, 33, č. 3 (2015), s. 49-52. - ISSN 1335-9479
[KOMOVÁ, Eva (50%) - BUDAJOVÁ, Kristína (50%)]

0

14.

156010 AFD 2014

Amorphous and Nanocrystalline Glass-Coated Microwires for Sensor Applications / Eva Komová - 2014. In: New Trends in Aviation Development 2014 : proceedings of the 11. international scientific conference : September 11th-12th 2014, Košice. - Kosice : TU, 2014 S. 1-3. - ISBN 978-80-553-1650-5
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

15.

150485 GII 2014

Prehľad základov fyziky pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach/ Ladislav Tomčo, Eva Komová - 1. preprac. vyd - Košice : TU - 2014. - 45 s.. - ISBN 978-80-553-1793-9.
[TOMČO, Ladislav (50%) - KOMOVÁ, Eva (50%)]

0

16.

150379 ADC 2014

GMI effect in annealed Fe40Ni38Mo4B18 microwires / E. Komová ... [et al.] - 2014. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 126, no. 1 (2014), p. 74-75. - ISSN 0587-4248
[KOMOVÁ, Eva (45%) - ŠIDÍK, Filip (5%) - KLEIN, Peter (10%) - VARGA, Rastislav (35%) - VAZQUEZ, Manuel (5%)]

0

17.

138914 ADF 2013

Sensors based on the GMI effect in ferromagnetic microwires and their applications / Eva Komová ... [et al.] - 2013. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 13, č. 1 (2013), s. 49-52. - ISSN 1335-8243
[KOMOVÁ, Eva (60%) - VARGA, Rastislav (20%) - ŠIDÍK, Filip (10%) - BARLÍKOVÁ, Žofia (10%)]

0

18.

143564 AFD 2013

GMI effect in annealed Fe40Ni38Mo4B18 microwires / E. Komová, F. Šidík - 2013. In: Senzorika a magnetometria 2013 : zborník prezentácií a príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 5. decembra 2013, Košice, Slovenská republika. - Košice : TU, 2013 S. 1-15. - ISBN 978-80-553-1540-9
[KOMOVÁ, Eva (50%) - ŠIDÍK, Filip (50%)]

0

19.

137508 AFH 2013

Magnetic Characterization of CoFeSiB Microwires Using Impedance Spectroscopy / Eva Komová, Zofia Barlikova, Rastislav Varga - 2013. In: CSMAG`13 : 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts and Programme : June 17. - 21., 2013, Košice. - Košice : UPJŠ, 2013 S. 85. - ISBN 978-80-8152-015-0
[KOMOVÁ, Eva (70%) - BARLÍKOVA, Žofia (15%) - VARGA, Rastislav (15%)]

0

20.

130417 ADF 2012

Aircraft Guidance Arrangement in the Final Precision Approach Section and After Touch - Down with the Application of Technologies Based on Perspective Magnetic Materials / Dušan Balga, Stanislav Ďurčo, Eva Komová - 2012. In: Acta Avionica. Roč. 14, č. 25 (2012), s. 7-12. - ISSN 1335-9479
[BALGA, Dušan (40%) - ĎURČO, Stanislav (40%) - KOMOVÁ, Eva (20%)]

0

21.

126375 ADF 2012

GMI effect in Co70,5Fe4,5Si15B10 amorphous glass-coated microwires / Eva Komová, Rastislav Varga, Filip šidík - 2012. In: Acta Avionica. Roč. 14, č. 23 (2012), s. 33-35. - ISSN 1335-9479
[KOMOVÁ, Eva (70%) - VARGA, Rastislav (20%) - ŠIDÍK, Filip (10%)]

0

22.

126554 AFD 2012

GMI effect in amorphous CoFeSiB microwires / E. Komová, R. Varga, F. Šidík - 2012. In: Physics of Materials 2012 : proceeding of the scientific conference : 17-19 October 2012, Košice. - Košice : TU, 2012 S. 197-199. - ISBN 978-80-553-1175-3
[KOMOVÁ, Eva (70%) - VARGA, Rastislav (20%) - ŠIDÍK, Filip (10%)]

0

23.

119516 AFD 2011

Alternatívne metódy kontroly letovej prevádzky a magnetické senzory / Eva Komová, Rastislav Varga, Dušan Balga - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : LF TU, 2011 S. 1-3. - ISBN 978-80-553-0758-9
[KOMOVÁ, Eva (40%) - VARGA, Rastislav (30%) - BALGA, Dušan (30%)]

0

24.

110491 BCI 2011

Prehľad základov fyziky pre letecké odbory / Eva Komová - 1. vyd - Košice : Letecká fakulta TU - 2011. - 169 s.. - ISBN 978-80-553-0642-1.
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

25.

106975 DAI 2010

Magnetické vlastnosti moderných nanokryštalických materiálov na báze železa a niklu pre aplikácie v elektronike habilitačná práca/ E. Komová - Košice : - 2010. - 82 s..
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

26.

100050 ADC 2010

Temperature evolution of magnetic susceptibility during devitrification of Cu-free HITPERM alloy / M. Varga ... [et al.] - 2010. In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Vol. 322, no. 18 (2010), p. 2758-2761. - ISSN 0304-8853 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TJJ-4YVJ48K-3&_user=3838213&_coverDate=09...
[VARGA, Marek (20%) - VARGA, Rastislav (20%) - KOMOVÁ, Eva (20%) - CSACH, Karol (20%) - VOJTANÍK, Karol (20%)]

0

27.

106000 ADC 2010

Influence of thermal treatment on frequency dependence of the switching field in amorphous and nanocrystalline FeNiMoB microwires / E. Komová, R. Varga, M. Vazquez - 2010. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 118, no. 5 (2010), p. 768-769. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/SPIS/a118-5.html...
[KOMOVÁ, Eva (40%) - VARGA, Rastislav (30%) - VAZQUEZ, Manuel (30%)]

0

28.

106002 ADF 2010

Magnetic properties of nanocrystalline bistable FeNiMoB microwires / Eva Komová ... [et al.] - 2010. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 10, č. 3 (2010), s. 63-65. - ISSN 1335-8243 Spôsob prístupu: http://www.aei.tuke.sk/pdf/2010-03/13_Komova.pdf...
[KOMOVÁ, Eva (30%) - VARGA, Marek (30%) - VARGA, Rastislav (30%) - VOJTANÍK, Pavol (10%)]

0

29.

88739 ADF 2009

Amorphous and nanocrystalline glass-coated microwires / Eva Komová - 2009. In: Acta Avionica. Roč. 11, č. 17 (2009), s. 146-147. - ISSN 1335-9479
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

30.

88684 AFD 2009

Magnetic properties of nanocrystalline FeNiMoB microwires / Eva Komová ... [et al.] - 2009. In: Physics of Materials '09. - Košice : elfa, 2009 S. 68-70. - ISBN 9788080861223
[KOMOVÁ, Eva (25%) - VARGA, Marek (25%) - VARGA, Rastislav (25%) - VOJTANÍK, Pavol (25%)]

0

31.

76740 ADC 2008

Nanocrystalline glass-coated FeNiMoB microwires / E. Komova ... [et al.] - 2008. In: Applied Physics Letters. Vol. 93, no. 6 (2008), p. 062502-1-062502-3. - ISSN 0003-6951 Spôsob prístupu: http://scitation.aip.org/dbt/dbt.jsp?KEY=APPLAB&Volume=93&Issue=6#MAJOR3...
[KOMOVÁ, Eva (13%) - VARGA, Marek (13%) - VARGA, Rastislav (13%) - VOJTANÍK, Pavol (13%) - BEDNARČÍK, Jozef (12%) - KOVÁČ, Jozef (12%) - PROVENCIO, M. (12%) - VAZQUEZ, M. (12%)]

2011 [1] CORODEANU, S., CHIRIAC, H., ÓVARI, T.-A. Accurate measurement of domain wall velocity in amorphous microwires, submicron wires, and nanowires In: Review of Scientific Instruments Vol. 82, no. 9 (2011) ISSN: 00346748

2014 [1] SERRANO, I. G., HERNANDO, A., MARÍN, P. Low temperature magnetic behaviour of glass-covered magnetic microwires with gradient nanocrystalline microstructure In: Journal of Applied Physics Vol. 115, no. 3 (2014) ISSN: 0021-8979

2017 [1] ZHUKOV, Arcady et al. Correlation of Crystalline Structure with Magnetic and Transport Properties of Glass-Coated Microwires In: Crystals Vol. 7, no. 2 (2017), art. no. 41 ISSN: 2073-4352

2017 [1] SIDORENKO, Daria et al. Nanocomposites for machining tools In: Materials Vol. 10, no. 10 (2017), art. no. 1171 ISSN: 1996-1944

2009 [1] THOMAS, S. et al.: Influence of substrate topography on the growth and magnetic properties of obliquely deposited amorphous nanocolumns of Fe-Ni. In: Journal of Physics D : Applied Physics. Vol 42, no. 21 (2009), article no. 215005. ISSN 1361-6463.

2009 [1] THOMAS, S. et al.: Swift heavy ion induced surface modification for tailoring coercivity in Fe-Ni based amorphous thin films. In: Journal of Applied Physics. Vol 105, no. 3 (2009), article no. 033910. ISSN 0021-8979.

2010 [1] KUO, Y. M., LEE, C. C., DUH, J. G.: Improvement of high-frequency characteristics of FeCoHfO/AlOx multilayered films. In: Applied Surface Science. Vol. 256, no. 21 (2010), p. 6437-6440. ISSN 0169-4332.

7

32.

76774 ADC 2008

Perminvar effect in amorphous hitperm alloy / M. Varga ...[et al.] - 2008. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 113, no. 1 (2008), p. 109-112. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/SPIS/a113-1.html#...
[VARGA, Marek - VARGA, Rastislav - VOJTANÍK, Pavol - KOMOVÁ, Eva]

0

33.

76768 ADC 2008

Stress dependence of the switching field in glass coated microwires / E. Komová ...[et al.] - 2008. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 113, no. 1 (2008), p. 135-138. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/SPIS/a113-1.html#...
[KOMOVÁ, Eva (15%) - VARGA, Marek (15%)]

2013 [1] NGUYEN-MINH, Long - ROVŇÁK, Marián Punching Shear Resistance of Interior GFRP Reinforced Slab-Column Connections In: Journal of Composites for Construction Vol. 17, no. 1 (2013), p. 2-13 ISSN: 1090-0268

2014 [1] ONUFER, Jozef, ZIMAN, Ján, KLADIVOVÁ, Mária Stress-Induced Changes in Closture Domain Structure Dynamics in Bistable Ferromagnetic Microwire In: Acta Physica Polonica A Vol. 126, no. 1 (2014), p. 80-81 ISSN: 0587-4246

2009 [4] TOMČO, L. et al.: Magnetodielectric properties of magnetic fluids based on transformer oils. In: Acta Avionica. Roč. 11, č. 17 (2009), s. 58-60. ISSN 1335-9479.

3

34.

63239 ADC 2007

Frequency dependence of the single domain wall switching field in glass-coated microwires / E. Komova ... [et al.] - 2007. In: Journal of Physics: Condensed Matter. Vol. 19, no. 23 (2007), p. 1-5. - ISSN 0953-8984 Spôsob prístupu: http://www.iop.org/EJ/toc/0953-8984/19/23/236229...
[KOMOVÁ, Eva (20%) - VARGA, Marek (20%) - VARGA, Rastislav (20%) - VOJTANÍK, Pavol (20%) - TORREJON, J. (7%) - PROVENCIO, M. (7%) - VAZQUEZ, M. (6%)]

2010 [1] RODIONOVA, V., IPATOV, M., ILYN, M. Design of magnetic properties of arrays of magnetostatically coupled glass-covered magnetic microwires In: Physica Status Solidi A : Applications and Materials Science Vol. 207, no. 8 (2010), p. 1954-1959 ISSN: 1862-6300

2011 [1] RODIONOVA, V., IPATOV, M,, ILYN, M. et al. Tailoring of Magnetic Properties of Magnetostatically-Coupled Glass-Covered Magnetic Microwires In: Journal of Superconductivity and Novel Magnetism Vol. 24, no. 1-2 (2011), p. 541-547 ISSN: 1557-1939

2009 [1] HAJDUOVA, Z., WEISS, E., MIXTAJ, L.: Application of statistical methods at copper wire manufacturing. In: Metalurgija. Vol. 48, no. 1 (2009), p. 55-58. ISSN 0543-5846.

2010 [1] GAWROŃSKI, P. et al.: Influence of the circular magnetic field and the external stress on the remagnetization process in Fe-rich amorphous wires. In: IEEE Transactions on Magnetics. Vol. 46, no. 2 (2010), p. 365-368. ISSN 0018-9464.

4

35.

64815 AFD 2007

Didaktický test v podmienkach vysokej školy / Eva Komová - 2007. In: Aeronautika 07. - Košice : LF TU, 2007 S. 113-114. - ISBN 9788080738822
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

36.

64898 AFD 2007

Perminvarový jav v zliatine typu HITPERM / Eva Komová ... [et al.] - 2007. In: Aeronautika 07. - Košice : LF TU, 2007 S. 109-110. - ISBN 9788080738822
[KOMOVÁ, Eva - VARGA, Marek - VARGA, Rastislav - VOJTANÍK, Pavol]

0

37.

65774 ACB 2007

Vybrané kapitoly z fyziky pre letecké odbory / Eva Komová - 1. vyd - Košice : LF TU - 2007. - 160 s. - ISBN 978-80-8073-896-9.
[KOMOVÁ, Eva]

0

38.

63564 ACB 2007

Fyzika pre bezpečnostný manažment / Eva Komová, Karol Semrád - 1. vyd - Košice : Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach, - 2007. - 129 s. - ISBN 978-80-89282-07-4.
[KOMOVÁ, Eva (99%) - SEMRÁD, Karol st. (1%)]

0

39.

64823 AFD 2007

Závislosť koercitívneho poľa od mechanického napätia v amorfných mikrodrôtoch / Eva Komová ... [et al.] - 2007. In: Aeronautika 07. - Košice : LF TU, 2007 S. 111-112. - ISBN 9788080738822
[KOMOVÁ, Eva - VARGA, Rastislav - VARGA, Marek - VOJTANÍK, Pavol]

0

40.

43990 AFH 2005

Perminvar effect in amorphous and nanocrystalline HITPERM alloy / M. Varga ... [et al.] - 2005. In: 15. Conference of Slovak and Czech Physicists. - Košice : Slovak Academy of Sciences, 2005 1 s.
[VARGA, Marek - KOMOVÁ, Eva - JURIKOVÁ, Alena - VARGA, Rastislav - VOJTANÍK, Pavol]

0

41.

43938 ADF 2002

Technical applications of amorphous and nanocrystalline materials / Eva Komová - 2002. In: Acta Avionica. Roč. 4, č. 5 (2002), s. 28-31. - ISSN 1335-9479
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

42.

43991 BCI 2002

Fyzika pre letecké odbory učebná pomôcka/ Eva Komová - Košice : Vojenská letecká akadémia - 2002. - 125 s..
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

43.

43993 BCI 2002

Fyzika pre bezpečnostný manažment / Eva Komová - Žilina : Žilinská univerzita v Žiline - 2002. - 130 s..
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

44.

43963 ADE 2001

Technical applications of amorphous and nanocrystalline materials / Eva Komová - 2001. In: Zesyzty Naukove Akademii Marynarki Wojennej. Nr. l (2001), p. 75-79. - ISSN 0600-889X
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

45.

43997 BCI 2001

Fyzika. Návody na laboratórne cvičenia 2 učebná pomôcka/ Ladislav Tomčo, Eva Komová - Košice : VLA - 2001. - 70 s..
[TOMČO, Ladislav (50%) - KOMOVÁ, Eva (50%)]

0

46.

43979 BEE 2001

Nové magnetické nanokryštalické materiály na báze Fe-Ni / Eva Komová - 2001. In: Materiály a technologie ve výrobě speciální techniky. - Brno : Vojenská akademie Brno, 2001 S. 26-31.
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

47.

43996 BCI 2001

Zbierka úloh z fyziky učebná pomôcka/ Eva Komová - Košice : VLA - 2001. - 50 s..
[KOMOVÁ, Eva (100%)]

0

48.

43954 BEF 2000

Vplyv bóru na magnetické vlastnosti amorfných a nanokryštalických zliatin Fe-Nb-Cu-B / Rastislav Andrejco ... [et al.] - 2000. In: Nové trendy v rozvoji letectva. - Košice : VLA, 2000 S. 10-15.
[ANDREJCO, Rastislav (30%) - KOMOVÁ, Eva (30%) - VARGA, Rastislav (10%) - MARKO, Peter (5%) - VOJTANÍK, Pavol (25%)]

0

49.

107069 ADC 1998

Influence of Ni-substitution on magnetic properties of annealed FeNiNbCuSiB alloys / P. Vojtaník ... [et al.] - 1998. In: Journal de Physique IV. Vol. 8, no. Pr2 (1998), p. 111-114. - ISSN 1155-4339
[VOJTANÍK, Pavol (20%) - KOMOVÁ, Eva (20%) - VARGA, Rastislav (20%) - MATEJKO, Roman (20%) - GRÖSSINGER, R. (4%) - SASSIK, H. (4%) - AGUDO, P. (4%) - VAZQUEZ, M. (4%) - HERNANDO, A. (4%)]

2010 [1] SOUSA, C. C., KIMINAMI, C. S. Corrosion of Fe-based nanocrystalline alloys with soft magnetic properties In: Juornal of ASTM International Vol. 7, no. 2 (2010) ISSN: 1546-962X

1