#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

181459 ADC 2017

Calibration of magnetometer for small satellites using neural network / T. Kliment ... [et al.] - 2017. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1129-1131. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p170.pdf...
[KLIMENT, Tomáš (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - ZÁVODSKÝ, Ondrej (20%)]

0

2.

191440 AFC 2017

Effective technical solution of the autonomous UAV collision avoidance system / Václav Moucha ... [et al.] - 2017. In: Bezpečnosť a doprava. - Brno : CERM, 2017 P. 191-202. - ISBN 978-80-7204-976-9
[MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - KLIMENT, Tomáš (25%)]

0

3.

181108 BEE 2017

Výskum použiteľnosti moderných zabudovaných bezkontaktných mikro senzorov pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017.
[ŠMELKO, Miroslav (16%) - SEMRÁD, Karol (14%) - DRAGANOVÁ, Katarína (14%) - LIPOVSKÝ, Pavol (14%) - ČERŇAN, Jozef (14%) - KLIMENT, Tomáš (14%) - SPODNIAK, Miroslav (14%)]

0

4.

178487 AFD 2016

Simulácia vplyvu šumu na proces učenia inverzného modelu vektorového snímača / Tomáš Kliment - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 60-64. - ISBN 978-80-553-3051-8
[KLIMENT, Tomáš (100%)]

0

5.

170538 AFD 2016

Surveillance and Collision Avoidance System Based on Existing Mobile Telecomunication Network / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers. - Košice : TU, 2016 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-2514-9
[VOLČKO, Tomáš (20%) - BAJÚS, Ján (20%) - KÁN, Viktor (20%) - KLIMENT, Tomáš (20%) - FLACHBART, Norbert (20%)]

0

6.

170541 AFD 2016

Testing Static Parameters of Accelerometer / Ján Bajús ... [et al.] - 2016. In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers. - Košice : TU, 2016 S. 1-10. - ISBN 978-80-553-2514-9
[BAJÚS, Ján (17%) - HUDÁK, Jozef (17%) - KÁN, Viktor (17%) - VOLČKO, Tomáš (17%) - KLIMENT, Tomáš (16%) - FLACHBART, Norbert (16%)]

0

7.

174598 AFD 2016

Influence of periodical interference on calibration process of vector magnetometer / Tomáš Kliment ... [et al.] - 2016. In: New Trends in Signal Processing. - Liptovský Mikuláš : AFA of General Milan Rastislav Štefánik, 2016 S. 43-46. - ISBN 978-80-8040-528-1
[KLIMENT, Tomáš (25%) - KRCHŇÁK, Martin (25%) - MIŽENKOVÁ, Žaneta (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

2017 [3] ADAMČÍK, František, KURDEL, Pavol, LABUN, Ján Teaching the problems of the airborne DC and AC generators operating in fault states In: Bezpečnosť a doprava : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14.-15. decembra 2017 P. 56-63 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

8.

170539 AFD 2016

Testing of GMI Effect on Modern Magnetic Materials / Viktor Kán ... [et al.] - 2016. In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers. - Košice : TU, 2016 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-2514-9
[KÁN, Viktor (20%) - BAJÚS, Ján (20%) - VOLČKO, Tomáš (20%) - KLIMENT, Tomáš (20%) - FLACHBART, Norbert (20%)]

0

9.

170545 FAI 2016

Proceedings of the 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers May 12-13, 2016, Košice/ Tomáš Kliment, Martin Krchňák - 1. vyd - Košice : Technical University - 2016. - 150 s.. - ISBN 978-80-553-2514-9.
[KLIMENT, Tomáš (50%) - KRCHŇÁK, Martin (50%)]

0

10.

170537 AFD 2016

Analysis of the Learning Algorithms of Neural Networks / Tomáš Kliment ... [et al.] - 2016. In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers. - Košice : TU, 2016 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-2514-9
[KLIMENT, Tomáš (25%) - KÁN, Viktor (25%) - BAJÚS, Ján (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%)]

0

11.

174736 AFD 2016

Calibration methods of magnetometers onboard the satellites / Tomáš Kliment, Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 2016. In: New Trends in Aviation Development. - Košice : TU, 2016 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-2628-3
[KLIMENT, Tomáš (40%) - DRAGANOVÁ, Katarína (30%) - LIPOVSKÝ, Pavol (30%)]

0

12.

168359 AFD 2015

Adaptive attitude-independent magnetometer calibration / Tomáš Kliment, Dušan Praslička - 2015. In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Košice : TU, 2015 S. 00-1-00-8. - ISBN 978-80-553-2136-3
[KLIMENT, Tomáš (50%) - PRASLIČKA, Dušan (50%)]

0

13.

158704 AFC 2015

Gradient Methodology for 3-Axis Accelerometer Static Calibration / Katarína Draganová ... [et al.] - 2015. In: ICMT 2015. - Brno : University of Defence, 2015 P. 521-525. - ISBN 978-80-7231-976-3
[DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - LAŠŠÁK, Miroslav (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - KÁN, Viktor (20%) - KLIMENT, Tomáš (20%)]

0

14.

165957 AFC 2015

Cloud based geospatial support for ecosystem services evaluation in Slovakia - a study case of SDI4APPS project / Martin Tuchyňa ... [et al.] - 2015. In: SGEM 2015. - Sofia : STEF92 Technology Ltd., 2015 P. 525-532. - ISBN 978-619-7105-34-6
[TUCHYŇA, Martin (20%) - KLIMENT, Tomáš (20%) - PASTOREK, Peter (20%) - KRŠÁK, Branislav (20%) - OKÁNIKOVÁ, Zuzana (20%)]

2016 [4] SIDOR, C. Dostupnosť otvorených dát v podmienkach SR pre monitoring destinácií podľa európskeho systému ukazovateľov cestovného ruchu pre udržateľné desinácie In: Konferencia mladých vedcov 2016 : pre mladých vedcov viažucich sa k študijným programom : Košice, 18.marec, 2016 S. 86-92 ISBN: 978-80-553-2532-3

1

15.

167111 AFD 2015

Gradient methodology for 3-axis magnetometer scalar calibration / Tomáš Kliment ... [et al.] - 2015. In: Journal of Electrical Engineering : Magnetic Measurement 2015. - Bratislava : STU, 2015 Roč. 66, č. 7s (2015), s. 157-160. - ISSN 1335-3632 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=11&SID=U2Wawf...
[KLIMENT, Tomáš (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - BLAŽEK, Josef (25%)]

2016 [3] LIPOVSKÝ, Pavol et al. Odhad šumu vektorového magnetometra v bežných laboratórnych podmienkach In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016 : sborník příspěvků 16. mezinárodní vědecké konference : Brno, 19.-20.10.2016 P. 101-108 ISBN: 978-80-7231-377-8

2017 [1] YANG, D. et al. Complete tri-axis magnetometer calibration with a gyro auxiliary In: Sensors (Switzerland) Vol. 17, no. 6 (2017), art.no. 1223 ISSN: 1424-8220

2017 [4] MATEJČEK, Miroslav - ŠOSTRONEK, Mikulaš New experience with Allan variance In: KIT 2017 : 9th international scientific conference : communication and information technologies : Vysoke Tatry, 4-6 October, 2017 S. 101-104 ISBN: 978-80-8040-550-2

3

16.

148082 AFG 2014

Adaptive Attitude-Independent Magnetometer Calibration / Tomáš Kliment ... [et al.] - 2014. In: EMSA 2014 : 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators : Book of Abstracts : July 6-9, 2014, Vienna, Austria. - Vienna : Vienna University of Technology, 2014 P. 47-47. - ISBN 978-3-85465-021-8
[KLIMENT, Tomáš (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - MIKITA, Ivan (25%) - FLACHBART, Norbert (25%)]

0

17.

162526 ADF 2013

Calibration Process of Two - Axes Magnetometer by Neural Network / Tomáš Kliment, Dušan Praslička - 2013. In: Acta Avionica. Roč. 15, č. 26 (2013), s. 14-16. - ISSN 1335-9479
[KLIMENT, Tomáš (50%) - PRASLIČKA, Dušan (50%)]

0

18.

162528 AFD 2013

Kalibrácia 3D senzorov vektorových polí pomocou neurónových sietí / Tomáš Kliment - 2013. In: Senzorika a magnetometria 2013 : zborník prezentácií a príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 5. decembra 2013, Košice. - Košice : TU, 2013 S. 31-34. - ISBN 978-80-553-1540-9
[KLIMENT, Tomáš (100%)]

0