#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

187042 ACB 2017

Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné odbory-laboratórne cvičenia / Eva Komová ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 95 s. - ISBN 978-80-553-2869-0.
[KOMOVÁ, Eva (25%) - BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (25%) - TOMČO, Ladislav (25%)]

0

2.

191025 AFC 2017

Modern aerodynamics laboratory experiments for students / Kristína Budajová ... [et al.] - 2017. In: Aeronautika 17. - Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 342-346. - ISBN 978-83-60617-49-6
[BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (25%) - KOMOVÁ, Eva (25%) - TOMČO, Ladislav (25%)]

0

3.

190946 AFC 2017

Stabilization in amorphous magnetic alloys for sensor application / Eva Komová, Katarína Tibenská, Kristína Budajová - 2017. In: Aeronautika 17. - Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 49-53. - ISBN 978-83-60617-49-6
[KOMOVÁ, Eva (40%) - TIBENSKÁ, Katarína (30%) - BUDAJOVÁ, Kristína (30%)]

0

4.

191014 GII 2017

Matematický aparát fyziky / Kristína Budajová, Katarína Tibenská - 1. vyd - Košice : Technická univerzita - 2017. - 41 s.. - ISBN 978-80-553-2945-1.
[BUDAJOVÁ, Kristína (50%) - TIBENSKÁ, Katarína (50%)]

0

5.

187043 ACB 2017

Merania fyzikálnych a technických veličín pre letecké študijné odbory / Eva Komová ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU - 2017. - 95 s. - ISBN 978-80-553-1965-0.
[KOMOVÁ, Eva (25%) - BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (25%) - TOMČO, Ladislav (25%)]

0

6.

180016 BFA 2016

Cross-tunneling and phonon bottleneck effects in the relaxation phenomena of XY pyrochlore antiferromagnet Er2Ti2O7 / Martin Orendáč ... [et al.] - 2016. In: APS March Meeting 2016. - Baltimore : APS, 2016 P. 1-1.
[ORENDÁČ, Martin (20%) - TIBENSKÁ, Katarína (15%) - STREČKA, Jozef (15%) - ČISÁROVÁ, Jana (10%) - TKÁČ, Vladimír (10%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (10%) - ČIŽMÁR, Erik (10%) - POKLEŠKA, Jan (5%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (5%)]

0

7.

174081 ADC 2016

Cross-tunneling and phonon bottleneck effects in the relaxation phenomena of XY pyrochlore antiferromagnet Er2Ti2O7 / M. Orendáč ... [et al.] - 2016. In: Physical Review B. Vol. 93, no. 2 (2016), p. 024410-1-024410-9. - ISSN 2469-9950
[ORENDÁČ, M. (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (30%) - STREČKA, J (10%) - ČISÁROVÁ, J (5%) - TKÁČ, V (5%) - ORENDÁČOVÁ, A. (5%) - ČIŽMÁR, E (5%) - PROKLEŠKA, J (5%) - SECHOVSKÝ, V (5%)]

2016 [1] DE REOTIER, Pierre Dalmas - MAISURADZE, Alexander - YAOUANC, Alain Recent mu SR studies of insulating rare-earth pyrochlore magnets In: Journal of the Physical Society of Japan Vol. 85, no. 9 (2016) ISSN: 0031-9015

2017 [1] DE RÉOTIER, Dalmas P. et al. Slow spin tunneling in the paramagnetic phase of the pyrochlore Nd2Sn2 O7 In: Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics Vol. 95, no. 13 (2017), art. no. 134420 ISSN: 1098-0121

2017 [1] DE RÉOTIER, Dalmas P. et al. Long-range dynamical magnetic order and spin tunneling in the cooperative paramagnetic states of the pyrochlore analogous spinel antiferromagnets CbYb2X4 (X = S or Se) In: Physical Review B Vol. 96, no. 13 (2017), art. number 134403 ISSN: 2469-9950

3

8.

189012 AFH 2016

Boson peak and relaxation phenomena in Zn(PO3)2.Er(PO3)3 phosphate glass / M. Orendáč ... [et al.] - 2016. In: 16. Czech and Slovak Conference on Magnetism. - Košice : Slovenská fyzikálna spoločnosť, 2016 S. 93-93. - ISBN 978-80-971450-9-5
[ORENDÁČ, M. (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (30%) - ČIŽMÁR, E (10%) - TKÁČ, V. (10%) - ORENDÁČOVÁ, A (5%) - ČERNOŠKOVÁ, E (5%) - HOLUBOVÁ, J (5%) - ČERNOŠEK, Z (5%)]

0

9.

174082 ADC 2016

Magnetic relaxation in Zn(PO3)2·Er(PO3)3 glass / M. Orendáč ... [et al.] - 2016. In: Journal of Magnetism and Magnetic Materials. Vol. 412 (2016), p. 83-88. - ISSN 0304-8853
[ORENDÁČ, M. (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (30%) - ČIŽMÁR, E (15%) - TKÁČ, V (5%) - ORENDÁČOVÁ, A (5%) - HOLUBOVÁ, J (5%) - ČERNOŠEK, Z (5%) - ČERNOŠKOVÁ, E (5%)]

0

10.

178836 GII 2015

Prehľad základov fyziky pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach / Katarína Tibenská - 1. vyd - Košice : Technická univerzita - 2015. - 42 s.. - ISBN 978-80-553-2162-2.
[TIBENSKÁ, Katarína (100%)]

0

11.

147405 ADC 2014

The rare-earth based single-ion magnet CsNd(MoO4)(2) / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2014. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 126, no. 1 (2014), p. 244-245. - ISSN 0587-4246
[TKÁČ, Vladimír (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - ANDERS, A.G. (5%) - PAVLÍK, V. (5%) - FEHER, Alexander (10%)]

0

12.

152131 BEF 2014

Termodynamické vlastnosti Er2Ti2O7, alebo keď "dobrý" model nie je dobrý / Katarína Tibenská, Peter Vrábel, Martin Orendáč - 2014. In: 36. Medzinárodní slovenský a český kalorimetrický seminář : sborník příspěvků : Trenčianské Teplice, 26.5.-30.5.2014. - Pardubice : Univerzita Pardubice, 2014 P. 37-40. - ISBN 978-80-7395-784-1
[TIBENSKÁ, Katarína (33%) - VRÁBEL, Peter (33%) - ORENDÁČ, Martin (34%)]

0

13.

133549 AFD 2013

Thermal transport in the layered magnetic insulator CsNd(MoO4)2 / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2013. In: 19th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 3. - 6.9.2012, Prešov. - Košice : Slovak Physical Society, 2013 S. 101-102. - ISBN 978-80-970625-8-3
[TKÁČ, Vladimír (30%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (30%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - FEHER, Alexander (10%) - TIBENSKÁ, Katarína (10%) - ANDERS, A.G. (10%)]

0

14.

135380 AFG 2013

Magnetic properties of the single-ion magnet CsNd(MoO4)2 / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2013. In: Low Temperature Physics : 4 International Conference for Young Scientists : Abstracts book : 3-7 June 2013, Kharkiv. - Charkov : B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, 2013 P. 42.
[TKÁČ, Vladimír (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - ANDERS, A.G. (10%) - FEHER, Alexander (10%)]

0

15.

141508 ADC 2013

Multiple-timescale relaxation dynamics in CsGd(MoO4)2—a dipolar magnet with a highly anisotropic layered crystal structure / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2013. In: Journal of Physics : Condensed Matter. Vol. 25, no. 50 (2013), p. 6001-6001. - ISSN 0953-8984 Spôsob prístupu: http://iopscience.iop.org/0953-8984/25/50/506001/article...
[TKÁČ, V. (20%) - ORENDÁČOVÁ, A. (20%) - TARASENKO, R. (10%) - ČIŽMÁR, E. (10%) - ORENDÁČ, M. (10%) - TIBENSKÁ, Katarína (10%) - ANDERS, A.G. (5%) - GAO, S. (5%) - PAVLÍK, Vladimír (5%) - FEHER, A. (5%)]

0

16.

133566 AFH 2012

Study of spin dynamics using AC susceptibility measurement / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2012. In: Proceedings Week of Doctoral Studies 2012 : May 21-25, 2012, Nový Smokovec. - Košice : Faculty of Science of P.J. Šafárik University in Košice, 2012 S. 277-278. - ISBN 978-80-8143-018-3
[TKÁČ, Vladimír (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - TIBENSKÁ, Katarína (15%) - ČIŽMÁR, Erik (15%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - ANDERS, A.G. (10%) - FEHER, Alexander (10%)]

0

17.

133728 AFD 2012

Heat transport in a quasi-two-dimensional S=12 antiferromagnet Cu(H2O)2(C2H8N2)SO4 / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2012. In: 17th Conference of Czech and Slovak Physicists : Proceedings : 5. - 8.9.2011, Žilina. - Košice : Slovak Physical Society, 2012 S. 139-140. - ISBN 978-80-970625-4-5
[TKÁČ, Vladimír (30%) - TARASENKO, Róbert (30%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (10%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - FEHER, Alexander (10%) - TIBENSKÁ, Katarína (10%)]

0

18.

131744 ADC 2012

Experimental Study of the Thermal Transport in CsNiF3 - An S = 1 Quantum Chain / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2012. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 121, no. 5-6 (2012), p. 1098-1101. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/ABSTR/121/a121-5-32.html...
[TKÁČ, Vladimír (30%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - LEGUT, D. (10%) - TIBENSKÁ, Katarína (10%) - FEHER, Alexander (10%) - POIRIER, M. (5%) - MEISEL, M. W. (5%)]

0

19.

133733 AFG 2012

AC susceptibility of the low-dimensional dipolar magnet CsGd(MoO4)2 / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2012. In: JEMS 2012 : Joint European Magnetic symposia : Book of abstracts: 9. - 14. September 2012, Parma, Taliansko. - Parma : Universita degli studi di Parma, 2012 P. 435-436.
[TKÁČ, Vladimír (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ČIŽMÁR, Erik (10%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - ANDERS, A.G. (10%) - FEHER, Alexander (10%)]

0

20.

135370 AFG 2012

Magnetic relaxation in the low-dimensional magnet CsGd(MoO4)2 / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2012. In: Low Temperature Physics : International Conference for Young Scientists : conference programme and abstract book : 14-18 May 2012, Kharkiv. - Charkov : B. Verkin Institute for Low Temperature Physics and Engineering, 2012 P. 80.
[TKÁČ, Vladimír (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ČIŽMÁR, Erik (10%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - ANDERS, A.G. (10%) - FEHER, Alexander (10%)]

0

21.

131740 ADC 2011

The influence of magnetic subsystem on the heat transport in CsMnCl3.2H2O / Vladimír Tkáč ... [et al.] - 2011. In: Physica Status Solidi (B). Vol. 248, no. 12 (2011), p. 2834-2838. - ISSN 1521-3951 Spôsob prístupu: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pssb.201147049/abstract...
[TKÁČ, Vladimír (25%) - TIBENSKÁ, Katarína (15%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (15%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - ŠEBEK, Josef (10%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (10%) - ANDERS, A.G. (5%) - PAVLÍK, V. (5%) - FEHER, Alexander (5%)]

0

22.

133731 AFG 2011

Spin dynamics in a low-dimensional dipolar magnet CsGd(MoO4)2 / Alžbeta Orendáčová ... [et al.] - 2011. In: LT 26 : The 26th International Conference on Low Temperature Physics : August 10. - 17,2011, Beijing, China. P. 40-41.
[ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (30%) - TKÁČ, Vladimír (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ČIŽMÁR, Erik (10%) - ORENDÁČ, Martin (10%)]

0

23.

107976 AEF 2011

Effect of the magnetic subsystem on the thermal conductivity of CsGd(MoO4)2 / K. Tibenská ... [et al.] - 2011. In: Material Research under Extreme Conditions. - Košice : UPJŠ, 2011 S. 66-69. - ISBN 978-80-7097-867-2
[TIBENSKÁ, Katarína (30%) - TKÁČ, Vladimír (30%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (10%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - FEHER, Alexander (10%) - ŠEBEK, Josef (5%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (5%)]

0

24.

107977 AEF 2011

Mean free path in the magnetic insulator CsMnCl3.2H2O / V. Tkáč ... [et al.] - 2011. In: Material Research under Extreme Conditions. - Košice : UPJŠ, 2011 S. 70-73. - ISBN 978-80-7097-867-2
[TKÁČ, Vladimír (30%) - TIBENSKÁ, Katarína (30%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (10%) - ORENDÁČ, Martin (5%) - ŠEBEK, Josef (5%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (5%) - ANDERS, A.G. (5%) - PAVLÍK, Vladimír (5%) - FEHER, Alexander (5%)]

0

25.

105554 ADC 2010

Thermal conductivity of a layered CsGd(MoO4)2 crystal / K. Tibenská ... [et al.] - 2010. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 118, no. 5 (2010), p. 971-972. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/SPIS/a118-5.html...
[TIBENSKÁ, Katarína (60%) - TKÁČ, Vladimír (10%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (10%) - ORENDÁČ, Martin (5%) - FEHER, Alexander (5%) - ŠEBEK, Josef (5%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (5%)]

2014 [1] SHI, P., et al. Crystal chemistry and luminescence properties of red-emitting CsGd1-xEux(MoO4)2 In: Dalton Transactions Vol. 43, no. 25 (2014), p. 9669-9676 ISSN: 1477-9226

1

26.

105571 ADC 2010

Scattering of phonons in CsMnCl3.2H2O / V. Tkáč ... [et al.] - 2010. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 118, no. 5 (2010), p. 950-952. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/SPIS/a118-5.html...
[TKÁČ, Vladimír (35%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - ORENDÁČ, Martin (5%) - ŠEBEK, Josef (5%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (5%) - ANDERS, Alexander (5%) - FEHER, Alexander (5%)]

2017 [1] GUL, G. C., KURTULUS, F. Cr and Co doped Cs5Bi(MoO4)4: Microwave assisted synthesis, characterization and specification of optical properties In: Optik Vol. 132 (2017), p. 153-163 ISSN: 0030-4026

1

27.

107963 AFD 2010

Scattering of phonons in quasi-one dimensional antiferromagnet CsMnCl3.2H2O / V. Tkáč ... [et al.] - 2010. In: 18th Conference of Slovak Physicists : proceedings : 6. - 9.9.2010, Banská Bystrica. - Košice : Slovak Physical Society, 2011 S. 111-112. - ISBN 978-80-970625-0-7
[TKÁČ, Vladimír (30%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (30%) - ORENDÁČ, Martin (10%) - FEHER, Alexander (10%) - TIBENSKÁ, Katarína (5%) - ŠEBEK, Josef (5%) - SECHOVSKÝ, Vladimír (5%) - ANDERS, A.G. (5%)]

0

28.

93636 AFD 2009

Magnetic properties of [Ni(en)(H2O)4]SO4.2H2O – S = 1 quantum magnet / R. Tarasenko ... [et al.] - 2009. In: 17. Konferencia Slovenských Fyzikov : zborník recenzovaných príspevkov : 16.-19. september 2009, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského v Bratislave. - Bratislava : SFS, 2009 S. 129-130. - ISBN 978-80-969124-7-6
[TARASENKO, Róbert (22%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (13%) - POTOČŇÁK, Ivan (13%) - KRAJŇAKOVÁ, Marcela (13%) - ORENDÁČ, Martin (13%) - FEHER, Alexander (13%) - TIBENSKÁ, Katarína (13%)]

0

29.

77115 ADC 2008

[Ni(en)(H2O)4][SO4].2H2O - an S = 1 Molecular magnet with easy-plane anisotropy / R. Tarasenko ...[et al.] - 2008. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 113, no. 1 (2008), p. 481-484. - ISSN 0587-4246
[TARASENKO, Róbert (13%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (13%) - TIBENSKÁ, Katarína (13%) - POTOČŇÁK, Ivan (13%) - KAJŇAKOVÁ, Marcela (12%) - VLČEK, Alexander (12%) - ORENDÁČ, Martin (12%) - FEHER, Alexander (12%)]

2013 [1] SORAI, M., et al. Update 1 of: Calorimetric investigation of phase transitions occurring in molecule-based magnets In: Chemical Reviews Vol. 113, no. 1 (2013), p. PR41-PR122 ISSN: 0009-2665

2009 [1] PREGELJ, M. et al.: Magnetic phase diagram of the two-dimensional antiferromagnet Ni5(TeO3) 4 Br2. In: Physical Review B : Condensed Matter and Materials Physics. Vol. 79, no. 6 (2009), art. no. 064407. ISSN 1550-235X.

2

30.

77102 ADC 2007

A method for accurate thermal conductivity measurements of small samples at ultra-low temperatures / A. Orendáčová ... [et al.] - 2007. In: Cryogenics. Vol. 47, no. 1 (2007), p. 61-63. - ISSN 0011-2275 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science...
[ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ČIŽMÁR, Erik (20%) - ORENDÁČ, Martin (20%) - FEHER, Alexander (20%)]

0

31.

76445 ADC 2006

The origin of low - dimensional magnetism in Cu(en)2Pt(CN)4 / K. Tibenská ... [et al.] - 2006. In: Physica status solidi (b). Vol. 243, no. 1 (2006), p. 281-285. - ISSN 0370-1972 Spôsob prístupu: http://www3.interscience.wiley.com/journal/112224012/abstract...
[TIBENSKÁ, Katarína (20%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (20%) - ČIŽMÁR, Erik (20%) - PARK, J.-H. (5%) - LANČARIČ, Štefan (5%) - ORENDÁČ, Martin (5%) - ANDERS, A. G. (5%) - VAVRA, Martin (5%) - POTOČŇÁK, Ivan (5%) - FEHER, Alexander (5%) - MEISEL, M. W. (5%)]

0

32.

77076 ADC 2006

Low-dimensional compounds containing cyano groups. 14. Crystal structure, spectroscopic, thermal and magnetic properties of [CuL2][Pt(CN)4] complexes (L = ethylenediamine or N, N-dimethylethylenediamine) / Ivan Potočňák ... [et al.] - 2006. In: Journal of solid state chemistry. Vol. 179 (2006), p. 1965-1976. - ISSN 0022-4596 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6WM2-4JMB0MX-1&_user=10&_rdoc=1&_fmt=&_ori...
[POTOČŇÁK, Ivan (10%) - VAVRA, Martin (10%) - ČIŽMÁR, Erik (10%) - TIBENSKÁ, Katarína (10%) - ORENDÁČOVÁ, Alžbeta (10%) - STEINBORN, Dirk (10%) - WAGNER, Christoph (10%) - DUŠEK, Michal (5%) - FEJFAROVÁ, Karla (5%) - SCHMIDT, Harry (5%) - MULLER, Thomas (5%) - ORENDÁČ, Martin (5%) - FEHER, Alexander (5%)]

2007 [1] LANG, H. et al. Heterometallic Pt-Ag and Pt2Ag transition metal complexes In: Journal of Organometallic Chemistry Vol. 692, no. 23 (2007), p. 5203-5210 ISSN: 0022-328X

2011 [1] PECHENYUK, S. I., DOMONOV, P. D. Properties of binary complex compounds In: Journal of Structural Chemistry Vol. 52, no. 2 (2011), p. 412-427 ISSN: 0022-4766

2012 [1] CETINKAYA, F. et al. One-dimensional cyano-bridged heterometallic (Cu/Ni and Cu/Pd) complexes with 1-ethylimidazole In: Polyhedron Vol. 47, no. 1 (2012), p. 126-133 ISSN: 0277-5387

2011 [1] SENOCAK, A. et al. Synthesis and Characterization of New Metal-Organic Frameworks Based on Tetracyanoplatinate(II) and N,N′-bis(2-hydroxyethyl)ethylenediamine: Single Crystal Structures of Zn II and Cd II Complexes Along with Magnetic Properties of Ni II and Cu II Complexes In: Journal of Inorganic and Organometallic Polymers and Materials Vol. 21, no. 3 (2011), p. 438-449 ISSN: 1574-1443

2013 [1] KARAAGAC, D. et al. Two dimensional cyano-bridged heteropolynuclear complex containing Pd ··· π interactions In: Zeitschrift fur Kristallographie Vol. 228, no. 2 (2013), p. 100-105 ISSN: 0044-2968

2013 [1] CETINKAYA, F. et al. Two dimensional heteropolynuclear Zn(II) and Cd(II)-tetracyanopalladate(II) complexes with the 1-ethylimidazole ligand exhibiting C-H⋯Pd interactions In: Polyhedron Vol. 55 (2013), p. 10-17 ISSN: 0277-5387

2013 [1] KOBAYASHI, M. et al. Heterobimetallic coordination polymers based on the [Pt(SCN) 4]2- and [Pt(SeCN)4]2- building blocks In: Inorganic Chemistry Vol. 52, no. 9 (2013), p. 4842-4852 ISSN: 0020-1669

2013 [1] KARAAĞAÇ, D., KÜRKÇÜOGLU, G. S. , YEŞILEL, O. Z. Syntheses, crystal structures, spectroscopic and thermal analyses of 3- and 4-aminomethylpyridinium tetracyanometallate(II) complexes In: Inorganica Chimica Acta Vol. 406 (2013), p. 73-80 ISSN: 0020-1693

2014 [1] SAVARD, D,, STORR, T,, LEZNOFF, D.B. Magnetostructural characterization of copper(II) hydroxide dimers and coordination polymers coordinated to apical isothiocyanate and cyanide-based counteranions In: Canadian Journal of Chemistry Vol. 92, no. 10 (2014), p. 1021-1030 ISSN: 0008-4042

2009 [1] YILMAZ, V. T., AKSOY, M. S., SAHIN, O.: Different coordination modes of 5,5-diethylbarbiturate in the copper(II) complexes with some aliphatic amines: Synthesis, spectroscopic, thermal and structural studies. In: Inorganical Chimica Acta. Vol. 362, no. 10 (2009), p. 3703-3708. ISSN 0020-1693.

2009 [1] KARADAG, A. et al.: Preparation, structural, magnetic and thermal properties of two heterobimetallic cyano-bridged nickel(II)-copper(II)/platinum(II) coordination polymers. In: Inorganical Chimica Acta. Vol. 362, no. 7 (2009), p. 2299-2304. ISSN 0020-1693.

2015 [1] KÜRKÇÜOʇLU, G.S. et al. Hetero-octanuclear cubane-like and one-dimensional cyano complexes with the N,N-dimethylethylenediamine ligand In: Polyhedron Vol. 85, no. 8 (2015), p. 720-726 ISSN: 0277-5387

2016 [1] KORKMAZ, Sengual Asian et al. Binuclear cyanido complexes containing [Pt(CN)4]2−building block: Synthesis, crystal structures, magnetic properties and anticancer activities In: Inorganica Chimica Acta Vol. 453 (2016), p. 154-168 ISSN: 0020-1693

2016 [1] KARAAGAC, Dursun et al. One dimensional coordination polymers: Synthesis, crystal structures and spectroscopic properties In: Journal of Molecular Structure Vol. 1123 (2016), p. 327-334 ISSN: 0022-2860

2015 [1] SAYIN, Elvan et al. 1D cyanide complexes with 2-pyridinemethanol: Synthesis, crystal structures and spectroscopic properties In: Journal of Molecular Structure Vol. 1101 (2015), p. 73-81 ISSN: 0022-2860

15

33.

76434 ADC 2004

Thermal conductivity of Molybdenum: test of steady-state method from 1,5 K to 40 K$$fK / KatarínaTibenská ... [et al.] - 2004. In: Czechoslovak Journal of Physics. Vol. 54, supplement 4 (2004), p. D567-D570. - ISSN 0011-4626 Spôsob prístupu: http://www.springerlink.com/content/x47jh88275320402/fulltext.pdf...
[TIBENSKÁ, Katarína (25%) - Orendáčová (25%) - ORENDÁČ, Martin (25%) - VLČEK, Alexander (5%) - FEHER, Alexander (20%)]

0