#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

205717 AED 2019

Stres ako fenomén súčasnej doby / Renáta Tkáčová, Mariana Račková, William Steingartner - 2019. In: Vysokoškolská telesná výchova a šport, pohybová aktivita a zdravý životný štýl 2019. 2. Pri príležitosti 100. výročia univerzitného športu na Slovensku : recenzovaný zborník vedeckých prác. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 225-228 [print, CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-3306-9
[TKÁČOVÁ, Renáta (50%) - RAČKOVÁ, Mariana (45%) - STEINGARTNER, William (5%)]

0

2.

203754 GHG 2019

A categorical semantics of relational first-order logic / Wolfgang Schreiner, Valerie Novitzká, William Steingartner - 2019. In: Research Institute for Symbolic Computation. - Linz (Rakúsko) : Johannes Kepler Universität Linz s. 1-34 [online]. Spôsob prístupu: http://www3.risc.jku.at/publications/download/risc_5900/main.pdf...
[SCHREINER, Wolfgang (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

3.

205946 ADF 2019

Informačný manažment a jeho smerovanie vo vzdelávaní na technických univerzitách / William Steingartner, Katarína Teplická - 2019. In: Maneko : MANažment a EKOnomika podniku. - Bratislava (Slovensko) : Oddelenie manažmentu chemických a potravinárskych technológií Roč. 11, č. 1 (2019), s. 80-89 [print, online]. - ISSN 1337-9488
[STEINGARTNER, William (50%) - TEPLICKÁ, Katarína (50%)]

0

4.

195225 AED 2018

Vizualizačný nástroj pre potreby predmetu Sémantika programovacích jazykov / Biliňski Alexander, William Steingartner, Renáta Tkáčová - 2018. In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 58-62. - ISBN 978-80-553-2713-6
[BILIŇSKI, Alexander (5%) - STEINGARTNER, William (90%) - TKÁČOVÁ, Renáta (5%)]

0

5.

196779 AED 2018

Kľúčové faktory úspechu absolventov vysokých škôl v praxi / Marcela Taušová, Katarína Teplická, William Steingartner - 2018. In: Sociálne a psychologické aspekty globálneho trhu práce. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 212-220 . - ISBN 978-80-553-2739-6
[TAUŠOVÁ, Marcela (40%) - TEPLICKÁ, Katarína (30%) - STEINGARTNER, William (30%)]

0

6.

193992 AFG 2018

Extension of a dynamic geometry software with new data types and operations / Davorka Radaković, Đorđe Herceg, William Steingartner - 2018. In: SMAK 2018. - Kragujevac : Faculty of Science University, 2018 P. 216-217. - ISBN 978-86-6009-055-5
[RADAKOVIĆ, Davorka (34%) - HERCEG, Đorđe (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

7.

194137 GHG 2018

Visualizing Execution Traces in RISCAL / Wolfgang Schreiner, William Steingartner - Linz, Austria : Research Institute for Symbolic Computation (RISC), Johannes Kepler University - 2018. - 7 p.. Spôsob prístupu: http://www.risc.jku.at/publications/download/risc_5610/main.pdf...
[SCHREINER, Wolfgang (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

8.

195265 AFA 2018

The advantages of linear logic in computer science / Valerie Novitzká, William Steingartner, Eldojali, Mohamed Ali M. - 2018. In: Mathematical Modeling in Physics and Engineering. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzenia Politechniki Częstochowskej, 2018 P. 43-49. - ISBN 978-83-65951-23-6
[NOVITZKÁ, Valerie (45%) - STEINGARTNER, William (45%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (10%)]

0

9.

195266 AFA 2018

New learning tools for teaching the semantics of programming languages / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2018. In: Mathematical Modeling in Physics and Engineering. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzenia Politechniki Częstochowskej, 2018 P. 62-67. - ISBN 978-83-65951-23-6
[STEINGARTNER, William (90%) - NOVITZKÁ, Valerie (10%)]

0

10.

199219 AFC 2018

The application of improving proposals at technical universities and their impact on the quality of education / Katarína Teplická ... [et al.] - 2018. In: SGEM 2018 conference proceedings. 5.4. Ecology, economics, education and legislation : education and accreditation in geosciences : environmental legislation, multilateral relations and funding opportunities. - Sofia (Bulharsko) : STEF92 Technology s. 281-287 [print]. - ISBN 978-619-7408-49-2 - ISSN 1314-2704
[TEPLICKÁ, Katarína (40%) - HURNÁ, Soňa (20%) - MATVIJA, Miloš (20%) - STEINGARTNER, William (20%)]

0

11.

195226 AED 2018

Aspects of master password algorithm and its properties / Oleg Leinov, William Steingartner, Renáta Tkáčová - 2018. In: Electrical Engineering and Informatics 9 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2018 S. 728-732. - ISBN 978-80-553-2713-6
[LEINOV, Oleg (5%) - STEINGARTNER, William (90%) - TKÁČOVÁ, Renáta (5%)]

0

12.

196774 AFH 2018

Kľúčové faktory úspechu absolventov vysokých škôl v praxi / Marcela Taušová, Katarína Teplická, William Steingartner - 2018. In: Edukácia pre globálny trh práce : Zborník abstraktov z kolokvia. - Košice (Slovensko) : Technická univerzita v Košiciach s. 53-53 . - ISBN 978-80-553-3407-3
[TAUŠOVÁ, Marcela (40%) - TEPLICKÁ, Katarína (30%) - STEINGARTNER, William (30%)]

0

13.

201596 ADM 2018

Learning software for handling the mathematical expressions / William Steingartner, Iskender Yar-Muhamedov - 2018. In: Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. Roč. 17, č. 2 (2018), s. 77-91 [print]. - ISSN 2299-9965 Spôsob prístupu: http://amcm.pcz.pl/?id=view&volume=17&issue=2&article=7...
[STEINGARTNER, William (95%) - YAR-MUHAMEDOV, Iskender (5%)]

0

14.

182544 ADM 2017

Coalgebras for modelling observable behaviour of programs / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2017. In: Journal of applied mathematics and computational mechanics. Vol. 16, no. 2 (2017), p. 145-157. - ISSN 2299-9965
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

2018 [1] SZYMONIAK, S., SIEDLECKA-LAMCH, O., KURKOWSKI, M. On some time aspects in security protocols analysis In: Communications in Computer and Information Science : 25th International Conference on Computer Networks, CN 2018: Gliwice, Poland, 19-22 June 2018 Vol. 860 (2018), p. 344-356 ISSN: 18650929 ISBN: 978-331992458-8

2017 [1] OVSENÍK, Ľ. et al. Deployment of the PON with an optical fibre G-652.B In: INFORMATICS 2017 : 14th IEEE International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 289-292 ISBN: 978-153860889-0

2017 [1] BAČÍKOVÁ, Michaela - GALKO, Lukáš - HVIZDOVÁ, Eva Manual techniques for evaluating domain usability In: INFORMATICS 2017 : 2017 IEEE 14th International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 24-30 ISBN: 978-1-5386-0889-0

3

15.

182762 AED 2017

A code generator for an abstract implementation of imperative language / Žaneta Kochaníková, William Steingartner, Mohamed Ali M. Eldojali - 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2017 S. 342-347. - ISBN 978-80-553-3192-8
[KOCHANÍKOVÁ, Žaneta (5%) - STEINGARTNER, William (90%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (5%)]

0

16.

184213 AFC 2017

Learning tools in course on semantics of programming languages / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2017. In: Mathematical Modelling in Physics and Engineering. - Czestochowa : Technical University, 2017 P. 137-142. - ISBN 978-83-945412-7-9
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

17.

182347 ADF 2017

An analysis of some aspects of component-based programming for selecting appropriate categorical structures as their models / William Steingartner ... [et al.] - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 2 (2017), s. 3-10. - ISSN 1335-8243
[STEINGARTNER, William (50%) - RADAKOVIĆ, Davorka (5%) - NOVITZKÁ, Valerie (40%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (5%)]

2017 [1] KOREČKO, Š., SOBOTA, B. Computer games as virtual environments for safety-critical software validation In: Journal of Information and Organizational Sciences Vol. 41, no. 2 (2017), p. 197-212 ISSN: 1846-3312

1

18.

182761 AED 2017

Information system for grammar school / William Steingartner, Alexander Prevužňák, Mohamed Ali M. Eldojali - 2017. In: Electrical Engineering and Informatics 8 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2017 S. 319-325. - ISBN 978-80-553-3192-8
[STEINGARTNER, William (90%) - PREVUŽŇÁK, Alexander (5%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (5%)]

0

19.

182763 AFD 2017

Krátky exkurz do vysokoškolského vzdelávania / Renáta Tkáčová, William Steingartner, Soňa Polakovičová - 2017. In: Spoločenskovedné aspekty vzdelávania a ich význam pre technickú prax. - Bratislava : SPEKTRUM, 2017 S. 164-170. - ISBN 978-80-227-4706-6
[TKÁČOVÁ, Renáta (40%) - STEINGARTNER, William (40%) - POLAKOVIČOVÁ, Soňa (20%)]

0

20.

203588 AFA 2017

Categorical semantics of programming languages / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2017. In: Selected Topics in Contemporary Mathematical Modeling : serie Monographs no. 331. - Częstochowa (Poľsko) : Częstochowa, Publishing Office of Częstochowa University of Technology s. 167-192 [print]. - ISBN 978-83-7193-668-5
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

21.

192103 AFC 2017

Digital intelligence - new concept in context of future of school education / Jiří Dostál ... [et al.] - 2017. In: ICERI 2017. - Valencia : IATED Academy, 2017 P. 3706-3712. - ISBN 978-84-697-6957-7 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=2&SID=D4vLXF...
[DOSTÁL, Jiří (25%) - WANG, Xiaojun (25%) - STEINGARTNER, William (25%) - NUANGCHALERM, Prasart (25%)]

0

22.

185508 AFC 2017

Use of information and communication technologies in business and households in context of the digital economy / Renáta Tkáčová, William Steingartner - 2017. In: Knowledge for Market Use 2017. - Olomouc : Palacký University, 2017 P. 600-605. - ISBN 978-80-244-5233-3
[TKÁČOVÁ, Renáta (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

2018 [4] ROHÁČOVÁ, Tatiana - KYRYCHUK, Anzhela Kvalita pracovného života ako významná súčasť kvality života In: Kvalita života a zodpovedné - nerizikové správanie: Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou S. 56-67 ISBN: 978-80-553-2976-5

2018 [4] JAKÚBEK, Peter Otroctvo v nvodobom svete v historickom náčrte In: Kvalita života a zodpovedné - nerizikové správanie: Zborník vedeckých prác s medzinárodnou účasťou S. 19-22 ISBN: 978-80-553-2976-5

2

23.

192075 ADD 2017

New approach to categorical semantics for procedural languages / William Steingartner ... [et al.] - 2017. In: Computing and Informatics. Roč. 36, č. 6 (2017), s. 1385-1414. - ISSN 1335-9150
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (40%) - BAČÍKOVÁ, Michaela (5%) - KOREČKO, Štefan (5%)]

0

24.

192077 AFD 2017

Combining cybersecurity and cyber defense to achieve cyber resilience / Darko Galinec, William Steingartner - 2017. In: Informatics 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 87-93. - ISBN 978-1-5386-0888-3 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85050454685&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s...
[GALINEC, Darko (10%) - STEINGARTNER, William (90%)]

2018 [3] Yeremenko Oleksandra Serhiivna - Yevdokymenko Maryna Oleksandrivna An overview of theoretical solutions for fault-tolerant routing in telecommunication networks In: Problemy telekomunikaciji Vol. 1, no. 22 (2018), p. 25-39 ISSN: 2220-6922

1

25.

193066 AFC 2017

Researching computing teachers' attitudes towards changes in the curriculum content — an innovative approach or resistance? / Jiří Dostál ... [et al.] - 2017. In: ICIC 2017. - New York : IEEE, 2017 P. 1-6. - ISBN 978-1-5386-2984-0 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85047787622&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s...
[DOSTÁL, Jiří (20%) - WANG, Xiaojun (20%) - NAUNGCHALERM, Prasart (20%) - BROSCH, Anna (20%) - STEINGARTNER, William (20%)]

0

26.

184212 AFC 2017

Coalgebras for modellling behaviour / Valerie Novitzká, William Steingartner - 2017. In: Mathematical Modelling in Physics and Engineering. - Czestochowa : Technical University, 2017 P. 101-106. - ISBN 978-83-945412-7-9
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

27.

186430 AFD 2017

Využívanie IKT pre podporu výučby frekventantov univerzity tretieho veku / Renáta Tkáčová, William Steingartner - 2017. In: Univerzita tretieho veku : miesto inšpirácie a vzájomného učenia. - Košice : TU, 2017 S. 97-100. - ISBN 987-80-553-2847-8
[TKÁČOVÁ, Renáta (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

28.

187543 AFH 2017

Využívanie IKT pre podporu výučby frekventantov univerzity tretieho veku / Renáta Tkáčová, William Steingartner - 2017. In: 25 rokov vzdelávania na UTV v Košiciach. - Košice : TU, 2017 S. 19-19. - ISBN 978-80-553-2695-5
[TKÁČOVÁ, Renáta (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

29.

192078 AFD 2017

Software support for course in semantics of programming languages / William Steingartner ... [et al.] - 2017. In: Informatics 2017. - Danvers : IEEE, 2017 S. 359-364. - ISBN 978-1-5386-0888-3 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85050516017&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s...
[STEINGARTNER, William (90%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (2%) - RADAKOVIĆ, Davorka (3%) - DOSTÁL, Jiří (5%)]

2018 [3] MUZAMMUL, Muhammad Model Driven Re-engineering with the Fields of Re- structuring: Software Quality Assurance Theory In: International Journal of Scientific and Research Publications Vol. 8, no. 6 (2018), p. 456-478 ISSN: 2250-3153

2018 [3] NICOLA, Claudiu-Ionel et al. Reactor Sizing Calculation using Virtual Instrumentation In: International Journal of Engineering Technology and Scientific Innovation Vol. 3, no. 4 (2018), p. 140-159 ISSN: 2456-1851

2

30.

190487 AFC 2016

Some aspects about coalgebras as foundation for expressing the semantics of imperative languages / William Steingartner ... [et al.] - 2016. In: CEUR Workshop Proceedings volume 2046 : MaCS 2016. - Aachen : CEUR-WS, 2016 P. 267-278. - ISSN 1613-0073
[STEINGARTNER, William (45%) - NOVITZKÁ, Valerie (45%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (5%) - RADAKOVIĆ, Davorka (5%)]

0

31.

172517 ACB 2016

Základy informatiky a výpočtovej techniky / William Steingartner - [1. vyd.] - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2016. - ? s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2593-4.
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

32.

172979 AED 2016

Mobile application for monitoring consumption gauges of energy in household / Dominika Palčová, William Steingartner, Ján Perháč - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 339-346. - ISBN 978-80-553-2599-6
[PALČOVÁ, Dominika (5%) - STEINGARTNER, William (90%) - PERHÁČ, Ján (5%)]

0

33.

171689 AFC 2016

Coalgebras as Mathematical Construction for Modeling Observable Behavior / Valerie Novitzká, William Steingartner - 2016. In: Mathematical Modelling in Physics and Engineering. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016 P. 51-55. - ISBN 978-83-65179-49-4
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

34.

172977 AED 2016

A foundation towards the classification of categories for component oriented programming / Silvia Buriková, William Steingartner, Mohamed Ali M. Eldojali - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 20-25. - ISBN 978-80-553-2599-6
[BURIKOVÁ, Silvia (5%) - STEINGARTNER, William (90%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (5%)]

2018 [1] RADAKOVIC, Davorka - HERCEG, Dorde Towards a completely extensible dynamic geometry software with metadata In: Computer Languages Systems and Structures Vol. 52 (2018), p. 1-20 ISSN: 1477-8424

1

35.

172978 AED 2016

Game Semantics of Functional Language on the Base of Computational Arenas / Katarína Sirotská ... [et al.] - 2016. In: Electrical Engineering and Informatics 7 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2016 S. 207-215. - ISBN 978-80-553-2599-6
[SIROTSKÁ, Katarína (10%) - NOVITZKÁ, Valerie (30%) - STEINGARTNER, William (40%) - ELDOJALI, Mohamed Ali M. (20%)]

0

36.

173797 AED 2016

Záujem a potreby študentov univerzity tretieho veku TUKE vo vzťahu k obsahu výučby študijného odboru Informačné technológie / Renáta Tkáčová, William Steingartner - 2016. In: Teoreticko-praktické pohľady na problémy súčasnej spoločnosti : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. - Košice : Katedra spoločenských vied TU, 2016 S. 62-66. - ISBN 978-80-553-2590-3
[TKÁČOVÁ, Renáta (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

37.

178236 ADM 2016

Some properties of coalgebras and their rôle in computer science / William Steingartner ... [et al.] - 2016. In: Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. Vol. 15, no. 4 (2016), p. 145-156. - ISSN 2299-9965 Spôsob prístupu: http://amcm.pcz.pl/?id=view&volume=15&issue=4&article=16...
[STEINGARTNER, William (91%) - RADAKOVIĆ, Davorka (3%) - VALKOŠÁK, František (3%) - MACKO, Pavol (3%)]

2017 [1] IVANIGA, Petr, IVANIGA, Tomáš Comparison of DPSK and RZ-DPSK modulations in optical channel with speed of 10 Gbps In: Journal of Information and Organizational Sciences Vol. 41, no. 2 (2017), p. 185-196 ISSN: 1846-3312

2017 [1] OVSENÍK, Ľ. et al. Deployment of the PON with an optical fibre G-652.B In: INFORMATICS 2017 : 14th IEEE International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 289-292 ISBN: 978-153860889-0

2017 [1] ORAVEC, Jakub - TURÁN, Ján Substitution steganography with security improved by chaotic image encryption In: INFORMATICS 2017 : 14th IEEE International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 284-288 ISBN: 978-1-5386-0889-0

3

38.

190493 AFC 2016

Some useful aspects about coalgebrae and coalgebraic logic in computer science / Ján Perháč ... [et al.] - 2016. In: CEUR Workshop Proceedings volume 2046 : MaCS 2016. - Aachen : CEUR-WS, 2016 P. 241-249. - ISSN 1613-0073
[PERHÁČ, Ján (40%) - MIHÁLYI, Daniel (40%) - STEINGARTNER, William (10%) - NOVITZKÁ, Valerie (10%)]

0

39.

173767 AFC 2016

Towards the semantics of recursive procedures in categorical terms / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2016. In: CECIIS 2016. - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb, 2016 P. 235-243. - ISSN 1847-2001
[STEINGARTNER, William (80%) - NOVITZKÁ, Valerie (20%)]

0

40.

177127 ADM 2016

Categorical model of structural operational semantics for imperative language / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2016. In: Journal of Information and Organizational Sciences. Vol. 40, no. 2 (2016), p. 203-219. - ISSN 1846-3312
[STEINGARTNER, William (80%) - NOVITZKÁ, Valerie (20%)]

2017 [1] IVANIGA, Petr, IVANIGA, Tomáš Comparison of DPSK and RZ-DPSK modulations in optical channel with speed of 10 Gbps In: Journal of Information and Organizational Sciences Vol. 41, no. 2 (2017), p. 185-196 ISSN: 1846-3312

2017 [2] IVANIGA, T. et al. Analysis of possibilities of increasing the spanned distance using EDFA and DRA in DWDM system In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina Roč. 19, č. 3 (2017), s. 88-95 ISSN: 1335-4205

2018 [1] IVANIGA, P. et al. The influence of FWM with AWG multiplexor in DWDM system In: Przeglad Elektrotechniczny Vol. 94, no. 4 (2018), p. 113-117 ISSN: 0033-2097

2018 [1] ORAVEC, J., TURÁN, J., OVSENÍK, L. Image encryption technique with key diffused by coupled map lattice In: RADIOELEKTRONIKA 2018 : 28th International Conference Radioelektronika : Prague, 19-20 April, 2018 P. 1-6 ISBN: 978-1-5386-2485-2

2018 [1] IVANIGA, T., IVANIGA, P. The development of DWDM using OADM to influence a non-linear effect SBS In: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 13, no. 13 (2018), p. 4185-4194 ISSN: 1819-6608

2018 [1] MARTON, Michal et al. Possibility of increasing availability of FSO/RF hybrid system with implementation of helix antenna for 5.2GHz In: ICCC 2018 : 19th International Carpathian Control Conference : Szilvasvarad, 28-31 May, 2018 P. 498-501 ISBN: 978-1-5386-4762-2

2017 [1] ORAVEC, Jakub, TURÁN, Ján Substitution steganography with security improved by chaotic image encryption In: INFORMATICS 2017 : 14th IEEE International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 284-288 ISBN: 978-153860889-0

2017 [1] OVSENIK, L. et al. Deployment of the PON with an optical fibre G-652.B In: INFORMATICS 2017 : 2017 IEEE International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 289-292 ISBN: 978-153860889-0

8

41.

171688 AFC 2016

Selected Examples of Coalgebras for Behavior Observation / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2016. In: Mathematical Modelling in Physics and Engineering. - Częstochowa : Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, 2016 P. 81-85. - ISBN 978-83-65179-49-4
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

42.

171565 ADE 2016

Algebras and current limitations and intersection types / Mohamed Ali M. Eldojali, William Steingartner - 2016. In: Interdisciplinarity in Theory and Practice. No. 9 (2016), p. 186-190. - ISSN 2344 - 2409
[ELDOJALI, Mohamed Ali M. (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

43.

157736 ADM 2015

Linear logic in computer science / William Steingartner ... [et al.] - 2015. In: Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. Vol. 14, no. 1 (2015), p. 91-100. - ISSN 2299-9965
[STEINGARTNER, William (45%) - POLÁKOVÁ, Andrea (5%) - PRAZŇÁK, Peter (5%) - NOVITZKÁ, Valerie (45%)]

2015 [1] PERHÁČ, Ján - MIHÁLYI, Daniel Coalgebraic modeling of IDS behavior In: Informatics 2015: IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics : November 18-20, 2015, Poprad, Slovakia S. 201-205 ISBN: 978-1-4673-9868-8

2016 [2] IVANIGA, T., OVSENÍK, L., TURÁN, J. Simulation and measurement on the physical model of TUKE campus optical network In: ICCC 2016 : 17 th IEEE International Carpathian Control Conference : Tatranská Lomnica, May 29 - June 1, 2016 Scopus ISBN: 978-146738606-7

2017 [1] IVANIGA, P., IVANIGA, T. 10 Gbps optical line using EDFA for long distance lines In: Przeglad Elektrotechniczny Vol. 93, no. 3 (2017), p. 193-195 ISSN: 0033-2097

2016 [3] IVANIGA, Tomáš - OVSENÍK, Ľuboš - TURÁN, Ján Investigation of SPM in WDM System with EDFA In: Carpathian Journal of Electronic and Computer Engineering Vol. 9, no. 6 (2016), p. 7-12 ISSN: 1844-9689

2017 [1] VOKOROKOS, L., BILANOVÁ, Z., MIHÁLYI, D. Hanoi towers in resource oriented perspective In: SAMI 2017 : 15th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : Herľany, 26-28 January, 2017 P. 179-184 ISBN: 978-150905654-5

2017 [3] MIHÁLYI, Daniel, PERHÁČ, Ján, BÁLINT, Patrik Logical Time and Space of the Network Intrusion In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai: Series Informatica Vol. 62, no. 2 (2017), p. 32-44 ISSN: 2065-9601

6

44.

158019 ACB 2015

Introduction to Programming and Networks Úvod do programovania a sietí Practical Foundations of Informatics Praktické základy informatiky/ William Steingartner - 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 316 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2043-4.
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

45.

160796 ACB 2015

Sémantika programovacích jazykov / William Steingartner, Valerie Novitzká - 1. vyd - Košice : Technická univerzita - 2015. - 201 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-1951-3.
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

46.

162023 AFC 2015

A new approach to operational semantics by categories / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2015. In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems : CECIIS. - Varaždin : University of Zagreb, 2015 P. 247-254. - ISSN 1847-2001
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

47.

168678 AFD 2015

A new approach to semantics of procedures in categorical terms / William Steingartner, Valerie Novitzká - 2015. In: Informatics 2015. - Danvers : IEEE, 2015 P. 252-257. - ISBN 978-1-4673-9867-1 Spôsob prístupu: https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-84963682523&origin=resultslist...
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

2017 [1] IVANIGA, T., IVANIGA, P. Comparison of the optical amplifiers EDFA and SOA based on the BER and Q-factor in C-band In: Advances in Optical Technologies Vol. 2017 (2017), Art. no. 9053582 ISSN: 1687-6393

2017 [1] KOREČKO, Štefan, SOBOTA, Branislav Computer Games as Virtual Environments for Safety-Critical Software Validation In: Journal of Information and Organizational Sciences Vol. 41, no. 2 (2017), p. 197-212 ISSN: 1846-3312

2017 [2] IVANIGA, T. et al. Analysis of possibilities of increasing the spanned distance using EDFA and DRA in DWDM system In: Communications - Scientific Letters of the University of Zilina Roč. 19, č. 3 (2017), s. 88-95 ISSN: 1335-4205

2018 [1] IVANIGA, P. et al. The influence of FWM with AWG multiplexor in DWDM system In: Przeglad Elektrotechniczny Vol. 94, no. 4 (2018), p. 113-117 ISSN: 0033-2097

2018 [1] IVANIGA, T., IVANIGA, P. The development of DWDM using OADM to influence a non-linear effect SBS In: ARPN Journal of Engineering and Applied Sciences Vol. 13, no. 13 (2018), p. 4185-4194 ISSN: 1819-6608

2018 [1] TEPLICKA, K., HURNA, S. Using software support to implement enterprise controlling In: INFORMATICS 2017 : 14th IEEE International Scientific Conference on Informatics : Poprad, 14-16 November, 2017 P. 412-415 ISBN: 978-153860889-0

2018 [3] AMBROZY, Marián Obsuždenie paradoksa kitajskoj komnaty i T-testa In: Prosopon: Europejskie Studia Społeczno-Humanistyczne Vol. 2018, no. 23 (2018), p. 19-34 ISSN: 1730-0266

7

48.

157728 GII 2014

Selected papers from the International Scientific Conference Informatics’2013 - part 1 / Valerie Novitzká, William Steingartner, Adam Naumowicz - 2014. In: Central European Journal of Computer Science. Vol. 4, no. 3 (2014), p. 95. - ISSN 2081-9935 Spôsob prístupu: www.springer.com...
[NOVITZKÁ, Valerie (34%) - STEINGARTNER, William (33%) - NAUMOWICZ, Adam (33%)]

0

49.

151127 BCI 2014

Úvod do programovania a sietí / Branislav Sobota ... [et al.] - 2. vyd. - Košice : Elfa - 2014. - 408 s.. - ISBN 978-80-8086-238-1.
[SOBOTA, Branislav (30%) - PARALIČ, Marek (30%) - KOREČKO, Štefan (20%) - STEINGARTNER, William (20%)]

0

50.

147606 BFA 2014

Another Categorical Approach To Operational Semantics Of Programming Languages / Valerie Novitzká, William Steingartner - 2014. In: Modelowanie Matematyczne w Fizyce i technice : 26-28 czerwca 2014, Polska. - Częstochowa : Wydział inżynierii mechanicznej i informatyki, 2014 P. 32-32.
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

51.

150569 AED 2014

Basics of formal specification of component programming / Valerie Novitzká ... [et al.] - 2014. In: Electrical Engineering and Informatics 5 : Proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : TU, 2014 S. 124-129. - ISBN 978-80-553-1704-5
[NOVITZKÁ, Valerie (25%) - STEINGARTNER, William (25%) - BENČKOVÁ, Martina (25%) - MACKO, Pavol (25%)]

0

52.

157731 GII 2014

Selected papers from the International Scientific Conference Informatics’2013 - part 2 / Valerie Novitzká, William Steingartner, Adam Naumowicz - 2014. In: Central European Journal of Computer Science. Vol. 4, no. 4 (2014), p. 203. - ISSN 2081-9935 Spôsob prístupu: www.springer.com...
[NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (34%) - NAUMOWICZ, Adam (33%)]

0

53.

144861 BCI 2014

Úvod do programovania a sietí - návody na cvičenia / Branislav Sobota ... [et al.] - 1. vyd - Košice : TU FEI - 2014. - 160 s. [CD ROM]. - ISBN 978-80-553-1661-1.
[SOBOTA, Branislav (35%) - PARALIČ, Marek (35%) - KOREČKO, Štefan (20%) - STEINGARTNER, William (10%)]

0

54.

150325 AFC 2014

Considerations and Ideas in Component Programming - Towards to Formal Specification / William Steingartner ... [et al.] - 2014. In: Central European Conference on Information and Intelligent Systems : CECIIS : Proceedings from 25th International Conference : September 17th - 19th, 2014, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb, 2014 P. 332-339. - ISSN 1847-2001
[STEINGARTNER, William (40%) - NOVITZKÁ, Valerie (40%) - BENČKOVÁ, Martina (10%) - PRAZŇÁK, Peter (10%)]

2016 [4] PERHÁČ, Ján Towards formalization of component-based systems behavior In: SCYR 2016 : 16th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics : Herľany, 17 Maj, 2016 S. 263-266 ISBN: 978-80-553-2566-8

1

55.

157726 ADE 2014

Categorical structures as expressing tool for differential calculus / William Steingartner, Davorka Radaković - 2014. In: Central European Journal of Computer Science. Vol. 4, no. 3 (2014), p. 96-106. - ISSN 1896-1533
[STEINGARTNER, William (90%) - RADAKOVIĆ, Davorka (10%)]

0

56.

137807 ADF 2013

A look at observe, orient, decide and act feedback loop, pattern-based strategy and network enabled capability for organizations adapting to change / Darko Galinec, William Steingartner - 2013. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 39-49. - ISSN 1335-8243
[GALINEC, Darko (25%) - STEINGARTNER, William (75%)]

2014 [3] DURHAM, Jayson, ZELLER-TOWNSON, Riley, MCLAUCHLAN, Lifford et al. Network-Centric Operations Support: Lessons Learned, Status, and Way-Ahead In: 19th International Command and Control Research and Technology Symposium 2014 : June 16-19, Alexandria, Virginia, USA [online] Vol. 19, no. (2014): p. 1-20

2017 [1] GUO, R. et al. Fuzzy knowledge base of operational command and control information system In: ICMMCCE 2017 : 5th International Conference on Mechatronics, Materials, Chemistry and Computer Engineering : volume 141 : Chongqing, 24-25 July, 2017 P. 967-971 ISSN: 2352-5401

2018 [1] YANG, Q., DENG, A., ZHENG, J. Research and realization of substation simulation training system based on motion capture and recognition technology In: Journal of Advanced Oxidation Technologies Vol. 21, no. 2 (2018), Article number 201810003 ISSN: 1203-8407

3

57.

146271 AFD 2013

Categorical structures as expressing tool for differential calculus / William Steingartner, Davorka Radaković - 2013. In: Informatics 2013 : Proceedings of the Twelfth International Conference : Spišská Nová Ves, Slovakia, November 5-7, 2013. - Košice : TU, 2013 Vol. 1, no. 1 (2013), s. 77-82. - ISBN 978-80-8143-127-2
[STEINGARTNER, William (90%) - RADAKOVIĆ, Davorka (10%)]

2013 [4] SKOWRON-GRABOWSKA, Beata Innovation activity of companies: Theoretical and practical issues In: Transfer inovácií Č. 28 (2013), s. 212-216 ISSN: 1337-7094

2013 [4] KRAWCZYK-SOKOŁOWSKA, Izabela, ZIÓŁKOWSKA, Bogusława Computer-aided and web-based tools in customer relationship management In: Acta Electrotechnica et Informatica Roč. 13, č. 4 (2013), s. 13-19 ISSN: 1335-8243

2014 [3] RISTIĆ, Sonja et al. Database reverse engineering based on meta-models In: Central European Journal of Computer Science Vol. 4, no. 3 (2014), p. 150-159 ISSN: 2081-9935

2014 [3] SKOWRON-GRABOWSKA, Beata Społeczna odpowiedzialność biznesu a teoretyczno-aplikacyjne zagadnienia innowacyjności przedsiębiorstw In: Logistyka No. 5 (2015), p. 2085-2090 ISSN: 1231-5478

2016 [1] RISTIC, S. et al. A model-to-model transformation of a generic relational database schema into a form type data model In: FedCSIS 2016 : Federated Conference on Computer Science and Information Systems : Gdańsk, 11-14 September, 2016 P. 1577-1580 ISBN: 978-836081090-3

5

58.

136337 ADE 2013

The Rôle of Categorical Structures in Infinitesimal Calculus / William Steingartner, Darko Galinec - 2013. In: Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics. Vol. 12, no. 1 (2013), p. 107-119. - ISSN 2299-9965 Spôsob prístupu: http://www.amcm.pcz.pl/index.php?id=volume&nr=2013_1...
[STEINGARTNER, William (80%) - GALINEC, Darko (20%)]

2014 [1] TURÁN, Ján, OVSENÍK, Ľuboš Modern Monitoring System for Water Pollution by Petrochemical Products based on Optical Fibre Refractometer In: Mipro 2014: 37th international convention on information and communication technology, electronics and microelectronics : 26-30 May 2014, Opatija. Rijeka P. 100-103 ISBN: 978-953-233-081-6

2014 [1] TURÁN, Ján, OVSENÍK, Ľuboš Application of web controlled fibre optic refractometer In: IWSSIP 2014 : 21st International Conference on Systems, Signals and Image Processing : Proceedings : 12-15 May 2014, Dubrovnik, Croatia P. 127-130 ISSN: 2157-8672 ISBN: 978-953-184-191-7

2

59.

131403 AED 2013

Entwicklung der Anwendung der Kategorientheorie für Informatiker und IT-Spezialisten / William Steingartner, Renáta Hrušková - 2013. In: Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. - Košice : TU, 2013 S. 238-244. - ISBN 978-80-553-1344-3
[STEINGARTNER, William (50%) - TKÁČOVÁ, Renáta (50%)]

2014 [4] RAČKOVÁ, Mariana, TKÁČOVÁ, Renáta Poradenstvo a protidrogová prevencia ako súčasť sociálnej práce v prostredí vysokých škôl 132 s. ISBN: 978-80-553-1683-3

1

60.

146272 AFD 2013

Some approaches to recursion in computer science / Martina Benčková, William Steingartner - 2013. In: Informatics 2013 : Proceedings of the Twelfth International Conference : Spišská Nová Ves, Slovakia, November 5-7, 2013. - Košice : TU, 2013 Vol. 1, no. 1 (2013), s. 94-97. - ISBN 978-80-8143-127-2
[BENČKOVÁ, Martina (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

2013 [4] SKOWRON-GRABARA, Beata Innovation activity of companies: Theoretical and practical issues In: Transfer inovácií Č. 28 (2013), s. 212-217 ISSN: 1337-7094

1

61.

146273 ADE 2013

Some Aspects about Topos Theory and Tree Automata / William Steingartner - 2013. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai : Series Informatica. Vol. 58, no. 4 (2013), p. 12-25. - ISSN 2065-9601 Spôsob prístupu: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/2013-4/index.php...
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

62.

137405 AFC 2013

Some categorical structures and their rôle in differential calculus / William Steingartner, Štefan Korečko, Jaroslav Porubän - 2013. In: CECIIS : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : 24th International Conference : September 18th-20th, 2013, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb, 2013 P. 248-253. - ISSN 1847-2001
[STEINGARTNER, William (50%) - KOREČKO, Štefan (25%) - PORUBÄN, Jaroslav (25%)]

0

63.

138305 AED 2013

Introduction to session types / Václav Hunčovský, William Steingartner - 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4: Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 311-314. - ISBN 978-80-553-1440-2
[HUNČOVSKÝ, Václav (25%) - STEINGARTNER, William (75%)]

0

64.

131402 AED 2013

Pedagogická komunikácia - faktor kultivácie osobnosti študenta / Tatiana Roháčová, William Steingartner - 2013. In: Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku : zborník recenzovaných vedeckých prác s medzinárodnou účasťou. - Košice : TU, 2013 S. 84-92. - ISBN 978-80-553-1344-3
[ROHÁČOVÁ, Tatiana (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

65.

138303 AED 2013

The Case Study for Selected Problems of Recursion in Informatics / Martina Benčková, William Steingartner - 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 49-52. - ISBN 978-80-553-1440-2
[BENČKOVÁ, Martina (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

66.

138306 AED 2013

Primitive recursion and its rôle in computer science / William Steingartner - 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 474-479. - ISBN 978-80-553-1440-2
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

67.

139085 AED 2013

Interactions between components described in linear logic / Pavol Macko, Valerie Novitzká, William Steingartner - 2013. In: Electrical Engineering and Informatics 4 : proceedings of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2013 S. 665-668. - ISBN 978-80-553-1440-2
[MACKO, Pavol (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

68.

132660 GII 2012

Selected Papers from the International Scientific Conference INFORMATICS’2011 / Valerie Novitzká, Juraj Giertl, William Steingartner - 2012. In: Central European Journal of Computer Science. Vol. 2, no. 3 (2012), p. 169. - ISSN 1896-1533
[NOVITZKÁ, Valerie (33%) - GIERTL, Juraj (33%) - STEINGARTNER, William (34%)]

0

69.

123450 ADE 2012

Some New Approaches in Functional Programming Based on Categories / Viliam Slodičák, Pavol Macko, Valerie Novitzká - 2012. In: Lecture Notes in Computer Science. - Berlin : Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2012 Vol. 7241 (2012), p. 517-532. - ISBN 978-3-642-32095-8 - ISSN 1302-9743 Spôsob prístupu: http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-32096-5_11...
[STEINGARTNER, William (60%) - MACKO, Pavol (20%) - NOVITZKÁ, Valerie (20%)]

2014 [2] SZABÓ, Csaba, KOTUĽA, Maroš, PETRUŠ, Richard The First Proposal on Objects and Morphisms of the Software Evolution Category In: SAMI 2014 : IEEE 12th International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : Herľany, 23-25, January, 2014 S. 59-62 ISBN: 978-147993442-3

2014 [4] DEDERA, Ľubomír Počítačové jazyky a ich spracovanie In: Počítačové jazyky a ich spracovanie 286 s. ISBN: 978-80-8040-503-8

2

70.

125785 AED 2012

How to Express Denotational Semantics in Categories / Tomáš Martinko, Viliam Slodičák - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 624-629. - ISBN 978-80-553-0890-6
[MARTINKO, Tomáš (10%) - STEINGARTNER, William (90%)]

0

71.

125783 AED 2012

The Rôle of Designs in Linear Logic / Pavol Macko, Valerie Novitzká, William Steingartner - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 620-623. - ISBN 978-80-553-0890-6
[MACKO, Pavol (20%) - NOVITZKÁ, Valerie (40%) - STEINGARTNER, William (40%)]

0

72.

125784 AED 2012

How to Express an Action Semantics of Programming Languages in Categories / Matúš Kolesár, William Steingartner - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 594-600. - ISBN 978-80-553-0890-6
[KOLESÁR, Matúš (10%) - STEINGARTNER, William (90%)]

0

73.

148155 ADE 2012

Some categorical structures and their rôle in integral calculus / William Steingartner - 2012. In: Scripta Scientiarum Naturalium. Vol. 3 (2012), p. 37-44. - ISSN 1880-8356
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

74.

123626 ADE 2012

Toposes are symmetric monoidal closed categories / Viliam Slodičák - 2012. In: Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science. No. 1 (11) (2012), p. 107-116. - ISBN 1731-5417 Spôsob prístupu: http://www.srimcs.im.pcz.pl/...
[STEINGARTNER, William (100%)]

2015 [3] LEZAUX, Dominique A Formal Foundation of Systems Engineering In: Complex Systems Design and Management : Proceedings of the Fifth International Conference CSD&M 2014 : November 12-14, 2014, Paris P. 133-148 ISBN: 978-3-319-11616-7

1

75.

125787 AED 2012

System for Support of Adaptive Selection of Holiday Destination / Zuzana Pancáková, Viliam Slodičák - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 635-640. - ISBN 978-80-553-0890-6
[PANCÁKOVÁ, Zuzana (10%) - STEINGARTNER, William (90%)]

0

76.

125789 AED 2012

The rôle of Abstract Data Types and Abstract Behavior Types / Marián Polák, Viliam Slodičák - 2012. In: Electrical Engineering and Informatics 3 : proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2012 S. 647-650. - ISBN 978-80-553-0890-6
[POLÁK, Marián (10%) - STEINGARTNER, William (90%)]

0

77.

119625 ADE 2012

Principles of Action Semantics for Functional Programming Languages / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká - 2012. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai Series Informatica. Vol. 57, no. 1 (2012), p. 35-47. - ISSN 2065-9601 Spôsob prístupu: http://www.cs.ubbcluj.ro/~studia-i/2012-1/index.php...
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

2013 [4] MACKO, Pavol Dynamic processes described in Ludics In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia S. 98-100 ISBN: 978-80-553-1422-8

1

78.

132587 ADE 2012

Command and control information systems semantic interoperability using a canonical messaging approach / Darko Galinec, William Steingartner, Danijel Macanga - 2012. In: Central European Journal of Computer Science. Vol. 2, no. 3 (2012), p. 316-330. - ISSN 1896-1533 Spôsob prístupu: http://link.springer.com/journal/13537/2/3/page/1...
[GALINEC, Darko (40%) - STEINGARTNER, William (40%) - MACANGA, Danijel (20%)]

2016 [1] DEDERA, Ľ., BENČÍK, M. Language representations based on C-BML and their processing In: Advances in Military Technology Vol. 11, no. 2 (2016), p. 159-170 ISSN: 1802-2308

1

79.

123245 ADE 2012

CPN Assistant 2: A Tool for Management of Networked Simulations / Štefan Korečko, Ján Marcinčin, Viliam Slodičák - 2012. In: Lecture Notes in Computer Science : Application and Theory of Petri Nets. Vol. 7347 (2012), p. 408-417. - ISBN 978-3-642-31130-7 - ISSN 0302-9743
[KOREČKO, Štefan (70%) - MARCINČIN, Ján (20%) - STEINGARTNER, William (10%)]

2014 [1] HERAJY, Mostfa, HEINER, Monika A Steering Server for Collaborative Simulation of Quantitative Petri Nets In: Application and Theory of Petri Nets and Concurrency : 35th International Conference, PETRI NETS 2014 : Tunis, Tunisia, June 23-27, 2014 : Proceedings P. 374-384 ISSN: 0302-9743 ISBN: 978-3-319-07733-8

2017 [1] PERHAC, Jan - MIHALYI, Daniel - NOVITZKA, Valerie Modeling synchronization problems: from composed petri nets to provable linear sequents In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 14, no. 8 (2017), p. 165-182 ISSN: 1785-8860

2

80.

125657 AFD 2012

The rôle of categorical structures in integral calculus / William Steingartner - 2012. In: CSE 2012 : International Scientific Conference on Computer Science and Engineering : proceedings : October 3-5, 2012, Stará Lesná, High Tatras, Slovakia. - Košice : FEI TU, 2012 S. 24-30. - ISBN 978-80-8143-049-9
[STEINGARTNER, William (100%)]

2013 [3] HARASTHY, Tomáš, TURÁN, Ján, OVSENÍK, Ľuboš Road Line Detection based on Optical Correlator In: Mipro 2013 : 36th international convention : conference proceedings : May 20-24, 2013, Opatija, Croatia P. 320-322 ISBN: 978-953-233-074-8

1

81.

115759 AFD 2011

On applying action semantics / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká, Pavol Macko - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Informatics’2011 : proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics : Rožňava, Slovakia, November 16-18, 2011. - Košice : TU, 2011 S. 69-74. - ISBN 978-80-89284-94-8
[STEINGARTNER, William (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - MACKO, Pavol (33%)]

0

82.

107024 AFD 2011

Software engineering tasks instrumentation by category theory / C. Szabó, V. Slodičák - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: SAMI 2011 : 9th IEEE International Symposium on Applied Machine Intelligence and Informatics : proceedings : January 27-29, 2011, Smolenice, Slovakia. - S.l. : IEEE, 2011 S. 195-199. - ISBN 978-1-4244-7428-8
[SZABÓ, Csaba (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

2011 [4] ĽAĽOVÁ, Martina, NOVITZKÁ, Valerie Action Graphs and Their Properties In: Electrical Engineering and Informatics 2 : Proceeding [Cd-ROM] S. 239-243 ISBN: 978-80-553-0611-7

2012 [4] RISTIĆ, Sonja, ALEKSIĆ, Slavica, LUKOVIĆ, Ivan, BANOVIĆ, Jelena Form-driven application development In: Acta Electrotechnica et Informatica Roč. 12, č. 1 (2012), s. 9-16 ISSN: 1335-8243

2012 [3] LUKOVIĆ, Ivan - RISTIĆ, Sonja - POPOVIĆ, Aleksandar et al. An approach to the platform independent specification of a business application In: CECIIS 2012 : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : 23rd International Conference : September 19th - 21st, 2012, Varaždin, Croatia P. 449-456 ISSN: 1847-2001

2013 [1] VOKOROKOS, Liberios, PEKÁR, Adrián, ÁDÁM, Norbert et al. Yet Another Attempt in User Authentication In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 10, no. 3 (2013), p. 37-50 ISSN: 1785-8860

2013 [1] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie What about Linear Logic in Computer Science? In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 10, no. 4 (2013), p. 147-160 ISSN: 1785-8860

2014 [3] RISTIC, Sonja et al. Meta-Models in Support of Database Model Transformations In: Ubiquitous Computing and Communication Journal Vol. 9, no. 1 (2014), p. 1427-1438 ISSN: 1992-8424

6

83.

108508 AFC 2011

New approaches in functional programming using algebras and coalgebras / Viliam Slodičák, Pavol Macko - 2011. In: ETAPS 2011 : European Joint Conferrences on Theory and Practice of Software: : 26 March - 03. April, 2011, Saarbrücken, Germany. - Saarbrücken : Universität des Saarlandes, 2011 P. 13-23. - ISBN 978-963-284-188-5
[STEINGARTNER, William (50%) - MACKO, Pavol (50%)]

2011 [4] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie, ĽAĽOVÁ, Martina Intrusion Detection System Episteme In: Informatics 2011 : Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics : Rožňava, 2011 S. 61-65 ISBN: 978-80-89284-94-8

2011 [4] ĽAĽOVÁ, Martina, MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie The role of bigraphs in modeling mobile processes In: Journal of Information, Control and Management Systems Roč. 9, č. 2 (2011), s. 93-100 ISSN: 1336-1716

2012 [3] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie, ĽAĽOVÁ, Martina Intrusion detection system episteme In: Central European Journal of Computer Science Vol. 2, no. 3 (2012), p. 214-221 ISSN: 1896-1533

2014 [2] MIHÁLYI, D. NOVITZKÁ, V. Towards the Knowledge in Coalgebraic model of IDS In: Computing and Informatics Vol. 33, no. 1 (2014), p. 61-78 ISSN: 1335-9150

4

84.

115760 AFD 2011

A model for command and control information systems semantic interoperability / Darko Galinec, Viliam Slodičák - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Informatics’2011 : proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics : Rožňava, Slovakia, November 16-18, 2011. - Košice : TU, 2011 S. 191-197. - ISBN 978-80-89284-94-8
[GALINEC, Darko (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

85.

117376 ADE 2011

The rôle of linear logic in coalgebraical approach of computing / Viliam Slodičák, Pavol Macko - 2011. In: Journal of Information and Organizational Sciences. Vol. 35, no. 2 (2011), p. 197-213. - ISSN 1846-3312
[STEINGARTNER, William (50%) - MACKO, Pavol (50%)]

2016 [4] PERHÁČ, Ján Towards formalization of component-based systems behavior In: SCYR 2016 : 16th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics : Herľany, 17 Maj, 2016 S. 263-266 ISSN: 978-80-553-2566-8

2017 [1] PERHAC, Jan - MIHALYI, Daniel - NOVITZKA, Valerie Modeling synchronization problems: from composed petri nets to provable linear sequents In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 14, no. 8 (2017), p. 165-182 ISSN: 1785-8860

2

86.

117804 ADF 2011

The rôle of action semantics in functional paradigm / Viliam Slodičák, Csaba Szabó, Pavol Macko - 2011. In: Journal of Information, Control and Management Systems. Roč. 9, č. 2 (2011), s. 129-138. - ISSN 1336-1716
[STEINGARTNER, William (40%) - SZABÓ, Csaba (40%) - MACKO, Pavol (20%)]

0

87.

108616 AED 2011

The Process of Expressing Web Services by Terms of Category Theory / Csaba Szabó, Viliam Slodičák, Viliam Mede - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Electrical Engineering and Informatics 2 : Proceeding of the Faculty of Electrical Engineering and Informatics of the Technical University of Košice. - Košice : FEI TU, 2011 S. 233-238. - ISBN 978-80-553-0611-7
[SZABÓ, Csaba (40%) - STEINGARTNER, William (40%) - MEDE, Viliam (20%)]

0

88.

108895 AAB 2011

Kategorické štruktúry a ich aplikácie v informatike / Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - Košice : Equilibria - 2011. - 247 s.. - ISBN 978-80-89284-67-2.
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

2013 [4] DEMETEROVÁ, Emília, SZABÓOVÁ, Veronika Linear term calculus in informatics In: SCYR 2013 : 13th Scientific Conference of Young Researchers: Proceedings from Conference : May 14th, 2013, Herľany P. 152-155 ISBN: 978-80-553-1422-8

1

89.

112970 AFC 2011

How to apply linear logic in coalgebraical approach of computing / Viliam Slodičák, Pavol Macko - 2011. In: CECIIS 2011 : proceedings of the 22nd Central European Conference on Information and Intelligent Systems : September 21st-23rd 2011, Varaždin, Croatia. - Varaždin : University of Zagreb, 2011 P. 373-380. - ISSN 1847-2001
[STEINGARTNER, William (50%) - MACKO, Pavol (50%)]

2015 [1] PERHÁČ, Ján - MIHÁLYI, Daniel Coalgebraic modeling of IDS behavior In: Informatics 2015: IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics : November 18-20, 2015, Poprad, Slovakia S. 201-205 ISBN: 978-1-4673-9868-8

2016 [4] PERHÁČ, Ján Towards formalization of component-based systems behavior In: SCYR 2016 : proceedings from 16th scientific conference : Herľany, May 17th, 2016 S. 263-266 ISBN: 978-80-553-2566-8

2016 [3] PERHÁČ, Ján - MIHÁLYI, Daniel Coalgebraic specification of network intrusion signatures In: Studia Universitatis Babes-Bolyai: Series Informatica Vol. 61, no. 2 (2016), p. 82-92 ISSN: 1224-869x

3

90.

112969 ADE 2011

Some useful structures for categorical approach for program behavior / Viliam Slodičák - 2011. In: Journal of Information and Organizational Sciences. Vol. 35, no. 1 (2011), p. 93-103. - ISSN 1846-3312
[STEINGARTNER, William (100%)]

2011 [4] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie, ĽAĽOVÁ, Martina Intrusion Detection System Episteme In: Informatics 2011 : Proceedings of the Eleventh International Conference on Informatics : Rožňava, 2011 S. 61-65 ISBN: 978-80-89284-94-8

2012 [3] JAKUBČO, Peter, ŠIMOŇÁK, Slavomír Utilizing GPGPU in computer emulation In: Journal of Information and Organizational Sciences Vol. 36, no. 1 (2012), p. 39-53 ISSN: 1846-3312

2012 [4] MACKO, Pavol How to apply recursion and corecursion in mathematical theory of programming In: 12th Scientific Conference of Young Researchers: Proceedings from Conference : SCYR2012 : Proceeding from Conference : Herľany, May 15, 2012 S.151-153 ISBN: 978-80-553-0943-9

2012 [4] RISTIĆ, Sonja, ALEKSIĆ, Slavica, LUKOVIĆ, Ivan, BANOVIĆ, Jelena Form-driven application development In: Acta Electrotechnica et Informatica Roč. 12, č. 1 (2012), s. 9-16 ISSN: 1335-8243

2012 [4] JENČIK, Marián, MIHÁLYI, Daniel Program components & abstract behavioral types In: Acta Electrotechnica et Informatica Roč. 12, č. 1 (2012), s. 38-43 ISSN: 1335-8243

2012 [3] LUKOVIĆ, Ivan - RISTIĆ, Sonja - POPOVIĆ, Aleksandar et al. An approach to the platform independent specification of a business application In: CECIIS 2012 : Central European Conference on Information and Intelligent Systems : 23rd International Conference : September 19th - 21st, 2012, Varaždin, Croatia P. 449-456 ISSN: 1847-2001

2013 [4] HRUŠKOVÁ, Renáta Školská sociálna práca ako nástroj kultivácie osobnosti detí a mládeže In: Možnosti kultivácie osobnosti v technologickom veku S. 40-46 ISBN: 978-80-553-1344-3

2013 [3] ALEKSIĆ, Slavica et al. A Design Specification and a Server Implementation of the Inverse Referential Integrity Constraints In: Computer Science and Information Systems Vol. 10, no. 1 (2013), p. 283-320 ISSN: 1820-0214

2012 [3] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie, ĽAĽOVÁ, Martina Intrusion detection system episteme In: Central European Journal of Computer Science Vol. 2, no. 3 (2012), p. 214-221 ISSN: 1896-1533

2011 [3] GRZYBOWSKI, Andzrej Modele programowania stochastycznego w problemach gospodarczych i społecznych In: Periodyk naukowy Akademii polonijnej : Modelowanie w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych w kontekście interdyscyplinarnym Vol. 5, no. 1 (2011), p. 117-127 ISSN: 1895-9911 ISBN: 978-83-7542-014-2

2012 [2] MIHÁLYI, Daniel et al. Network Routing Modelled by Game Semantics In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai Vol. 57, no. 4 (2012), p. 19-29 ISSN: 1224-869x

2012 [3] HROZEK, František - SOBOTA, Branislav - SZABÓ, Csaba Digital preservation of historical buildings using virtual reality technologies In: Central European Journal of Computer Science Vol. 2, no. 3 (2012), p. 272-282 ISSN: 1896-1533

2013 [3] TATARKO, Matúš, OVSENÍK, Ľuboš, TURÁN, Ján Properties of Hybrid FSO/RF Link with 60 GHz RF backup link In: Mipro 2013 : 36th international convention : conference proceedings : May 20-24, 2013, Opatija, Croatia P. 595-597 ISBN: 978-953-233-074-8

2013 [1] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie What about Linear Logic in Computer Science? In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 10, no. 4 (2013), p. 147-160 ISSN: 1785-8860

2014 [2] MIHÁLYI, Daniel, NOVITZKÁ, Valerie Towards the Knowledge in Coalgebraic model of IDS In: Computing and Informatics Roč. 33, č. 1 (2014), s. 61-78 ISSN: 1335-9150

2014 [3] RISTIĆ, Sonja et al. Meta-models in support of database model transformations In: Ubiquitous Computing and Communication Journal: Vol. 9, no. 1 (2014), p. 1427-1438 ISSN: 1992-8424

2014 [3] RISTIĆ, Sonja et al. Database reverse engineering based on meta-models In: Central European Journal of Computer Science Vol. 4, no. 3 (2014), p. 150-159 ISSN: 2081-9935

2015 [1] DEMETEROVA, E., MIHALYI, D, NOVITZKA, V. A Categorical Model of Predicate Linear In: Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanic Vol. 14, no. 1(2015) p. 27-42 ISSN: 2299-9965

2016 [1] KVASNICA, I., KVASNICA, P. Multiphysics base of modelling of the MEMS micromirror and simulation by modal control In: International Review of Automatic Control Vol. 9, no. 6 (2016), p. 383-389 ISSN: 1974-6059

19

91.

116610 BCI 2011

Úvod do programovania a sietí / Branislav Sobota ... [et al.] - 2. rozšírené vyd - Košice : elfa - 2011. - 372 s. - ISBN 978-80-8086-186-5.
[SOBOTA, Branislav (25%) - PARALIČ, Marek (25%) - KOREČKO, Štefan (25%) - STEINGARTNER, William (25%)]

0

92.

117822 ADE 2011

Some New Approaches in Functional Programming Using Algebras and Coalgebras / Viliam Slodičák, Pavol Macko - 2011. In: Electronic Notes in Theoretical Computer Science. Vol. 279, no. 3 (2011), p. 41-62. - ISSN 1571-0661 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1571066111001861...
[STEINGARTNER, William (70%) - MACKO, Pavol (30%)]

2011 [4] ŠÁTEK, Václav - KUNOVSKÝ, Jiří - KOPŘIVA, Jan Advanced stiff systems detection In: Acta Electrotechnica et Informatica Roč. 11, č. 4 (2011), s. 66-70 ISSN: 1335-8243

2011 [4] GRZYBOWSKI, Andrzej Simulation analysis of global optimization algorithms as tools for solving chance constrained programming problems In: Acta Electrotechnica et Informatica Roč. 11, č. 4 (2011), s. 60-65 ISSN: 1335-8243

2012 [1] KUNOVSKÝ, Jíří et al. Telegraph Equation and its Application in Medium Voltage Line In: Proceedings of the 13th International Scientific Conference Electric Power Engineering 2012 : EPE 2012 : 23-25 May 2012, Brno, Czech republic Vol. 1 (2012), p. 175-180

2014 [3] RISTIĆ, Sonja et al. Database reverse engineering based on meta-models In: Central European Journal of Computer Science Vol. 4, no. 3 (2014), p. 150-159 ISSN: 2081-9935

2015 [1] PERHÁČ, Ján - MIHÁLYI, Daniel Coalgebraic modeling of IDS behavior In: Informatics 2015: IEEE 13th International Scientific Conference on Informatics : November 18-20, 2015, Poprad, Slovakia S. 201-205 ISBN: 978-1-4673-9868-8

2016 [4] PERHÁČ, Ján Towards formalization of component-based systems behavior In: SCYR 2016 : 16th Scientific Conference of Young Researchers of Faculty of Electrical Engineering and Informatics : Herľany, 17 Maj, 2016 S. 263-266 ISBN: 978-80-553-2566-8

2016 [3] PERHÁČ, Ján - MIHÁLYI, Daniel Coalgebraic specification of network intrusion signatures In: Studia Universitatis Babeş-Bolyai: Series Informatica Vol. 61, no. 2 (2016), p. 82-93 ISSN: 1224-869X

7

93.

112885 AFC 2010

Recursive coalgebras in mathematical theory of programming / Viliam Slodičák, Csaba Szabó - 2010. In: MaCS 2010 : 8th Joint Conference on Mathematics and Computer Science : July 14-17, 2010, Komárno, Slovakia. S. 385-394.
[STEINGARTNER, William (50%) - SZABÓ, Csaba (50%)]

2011 [1] KOZSIK, Tamás, PATAKI, Norbert, SZÜGYI, Zalán C++ Standard Template Library by infinite iterators In: Annales Mathematicae et Informaticae Vol. 38 (2011), p. 75-86 ISSN: 1787-5021

1

94.

98330 ADE 2010

Some useful structures for coalgebraic approach / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká - 2010. In: Journal of Computer Science and Control Systems. Vol. 3, no. 1 (2010), p. 217-220. - ISSN 1844-6043 Spôsob prístupu: http://electroinf.uoradea.ro/reviste%20CSCS/documente/JCSCS_2010/JCSCS_Nr_1_integral.pdf...
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

95.

98554 ADE 2010

Coalgebraic approach for program behavior in comonads over toposes / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká - 2010. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai : Series Informatica. Vol. 55, no. 1 (2010), p. 15-26. - ISSN 2065-9601 Spôsob prístupu: http://www.studia.ubbcluj.ro/serii/informatica/index_en.html...
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

2011 [3] GRZYBOWSKI, Andzrej Z. Modele programowania stochastycznego w problemach gospodarczych i społecznych In: Periodyk naukowy Akademii polonijnej : Modelowanie w naukach ekonomicznych, przyrodniczych i technicznych w kontekście interdyscyplinarnym : Polonia University Scientific Journal Vol. 5, no. 1 (2011), p. 117-127 ISSN: 1895-9911 ISBN: 978-83-7542-014-2

1

96.

101325 AFD 2010

On describing game theory in action graphs and toposes / Martina Ľaľová, Viliam Slodičák, Igor Sivý - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: CSE 2010 : proceedings of International Scientific conference on Computer Science and Engineering : September 20-22, 2010, Košice - Stará Ľubovňa, Slovakia. - Košice : TU, 2010 S. 23-29. - ISBN 978-80-8086-164-3
[ĽAĽOVÁ, Martina (35%) - STEINGARTNER, William (35%) - SIVÝ, Igor (30%)]

0

97.

101893 ADF 2010

Algebras on the duality principle for program behavior / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká, Martina Ľaľová - 2010. In: Journal of information, control and management systems. Roč. 8, č. 1 (2010), s. 61-69. - ISSN 1336-1716
[STEINGARTNER, William (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - ĽAĽOVÁ, Martina (33%)]

2011 [3] SZABÓ, Csaba, TONHAUSEROVÁ, Iveta, KOTOS, Tomáš Feature Driven Information System Development In: Egyptian Computer Science Journal Vol. 35, no. 2 (2011), p. 104-111 ISSN: 1110-2586

1

98.

101459 AFC 2010

Some useful structures for categorical approach for program behavior / Viliam Slodičák, Martina Ľaľová - 2010. In: CECIIS 2010 : Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems : September 22-24, 2010, Varaždin, Croatia. - Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010 P. 477-484. - ISBN 1847-2001
[STEINGARTNER, William (70%) - ĽAĽOVÁ, Martina (30%)]

2011 [4] JENČIK, Marián, NOVITZKÁ, Valerie Formal description of behaviour for object-based programs In: Electrical Engineering and Informatics 2 : Proceeding S. 223-228 ISBN: 978-80-553-0611-7

1

99.

98530 AED 2009

Behaviour of program systems in terms of categories / Valerie Novitzká ... [et al.] - 2009. In: Computer Science and Technology Research Survey. - Košice : FEI TU, 2009 S. 31-36. - ISBN 978-80-8086-131-5
[NOVITZKÁ, Valerie (20%) - JENČÍK, Marián (20%) - ĽAĽOVÁ, Martina (20%) - MIHÁLYI, Daniel (20%) - STEINGARTNER, William (20%)]

0

100.

98529 AFD 2009

Coalgebras for program behavior in toposes and comonads / Viliam Slodičák, Daniel Mihályi - 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Informatics 2009 : Proceedings of the Tenth International Conference on Informatics : Herľany, Slovakia, November 23-25, 2009. - Košice : Elfa, 2009 S. 125-135. - ISBN 978-80-8086-126-1
[STEINGARTNER, William (50%) - MIHÁLYI, Daniel (50%)]

0

101.

87745 ADE 2009

Some aspects about coalgebras in mathematical theory of programming / Viliam Slodičák and Valerie Novitzká - 2009. In: Journal of Computer Science and Control Systems. Vol. 2, no. 2 (2009), p. 47-52. - ISSN 1844-6043
[STEINGARTNER, William (50%) - NOVITZKÁ, Valerie (50%)]

0

102.

72397 AFD 2008

Some aspects about extending toposes / Viliam Slodičák, Anita Verbová - 2008. In: SCYR 2008. - Košice : FEI TU, 2008 S. 149-151. - ISBN 9788055300368
[STEINGARTNER, William (50%) - VERBOVÁ, Anita (50%)]

0

103.

75625 AFD 2008

On describing asynchronous processes by traced monoidal categories / Anita Verbová, Róbert Hužvár, Viliam Slodičák - 2008. In: CSE 2008. - Košice : TU, 2008 S. 99-106. - ISBN 9788080860929
[VERBOVÁ, Anita (34%) - HUŽVÁR, Róbert (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

104.

78787 AED 2008

Categorical models for behavioural description of program systems / Valerie Novitzká ... [et al.] - 2008. In: Computer Science and Technology Research Survey. Volume 3. - Košice : Elfa, 2008 S. 7-12. - ISBN 9788080861001
[NOVITZKÁ, Valerie (25%) - HUŽVÁR, Róbert (15%) - MIHÁLYI, Daniel (15%) - STEINGARTNER, William (15%) - SZABÓ, Csaba (15%) - VERBOVÁ, Anita (15%)]

0

105.

125791 DAI 2008

Úloha toposov v informatike dizertačná práca/ William Steingartner - Košice : TU FEI - 2008. - 185 s..
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

106.

70548 AFD 2008

How to combine stochastic programming and mathematical theory of programming / Viliam Slodičák - 2008. In: SAMI 2008. - Budapest : Budapest Tech, 2008 S. 267-272. - ISBN 9781424421060
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

107.

72399 AFD 2008

Interaction categories and pi-calculus as a description of asynchronous processes / Anita Verbová, Viliam Slodičák - 2008. In: SCYR 2008. - Košice : FEI TU, 2008 S. 156-158. - ISBN 9788055300368
[VERBOVÁ, Anita (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

108.

76202 AFD 2008

From Petri nets to linear logic / Daniel Mihályi, Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2008. In: Proceedings of CSE 2008 International Scientific Conference on Computer Science and Engineering. - Košice : TU FEI, 2008 S. 48-56. - ISBN 9788080860929
[MIHÁLYI, Daniel (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

2014 [1] KOREČKO, Š., SOBOTA, B. Petri Nets to B-Language Transformation in Software Development In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 11, no. 6 (2014), p. 187-206 ISSN: 1785-8860

1

109.

57935 AFD 2007

Categorical type analysis for parsing algebras / Daniel Mihályi, Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2007. In: SAMI 2007 : 5. Slovakian-Hungarian joint symposium : Poprada, 25.-26.1.2007. - [s.l.] : [s.n.], 2007 S. 477-485. - ISBN 9789637154560
[MIHÁLYI, Daniel (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

110.

57198 AEF 2007

Foundations of correct programming of mathematical machines / Valerie Novitzká, Daniel Mihály, Viliam Slodičák - 2007. In: Computer Science and Technology Research Survey. - Košice : TU, 2007 S. 1-5. - ISBN 9788080860462
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - MIHÁLYI, Daniel (25%) - STEINGARTNER, William (25%)]

0

111.

61080 AFD 2007

From linear sequent calculus to proof nets / Anita Verbová, Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2007. In: Informatics 2007. - Bratislava : Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, 2007 S. 100-107. - ISBN 9788096924370
[VERBOVÁ, Anita (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

112.

66628 ADF 2007

On applying stochastic problems in higher-order theories / Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2007. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 7, č. 3 (2007), s. 58-62. - ISSN 1335-8243
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - STEINGARTNER, William (50%)]

0

113.

71974 AFC 2007

Finite automata in the mathematical theory of programming / Valerie Novitzká, Daniel Mihályi, Viliam Slodičák - 2007. In: ICAI 2007. Vol. 1. - Eger : BVB Nyomda és Kiadó, 2007 P. 91-98.
[NOVITZKÁ, Valerie (34%) - MIHÁLYI, Daniel (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

114.

98568 FAI 2007

7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice Proceeding from Conference and Competition : 23.5.2007, Košice, Slovakia/ Alena Pietriková, Viliam Slodičák, Ladislav Főző - 1. vyd - Košice : TU - 2007. - 216 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-8073-803-7.
[PIETRIKOVÁ, Alena (34%) - STEINGARTNER, William (33%) - FŐZŐ, Ladislav (33%)]

0

115.

57863 AFD 2007

Tree automata in the mathematical theory / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká, Daniel Mihályi - 2007. In: SAMI 2007. - Budapest : Budapest Tech, 2007 S. 447-456. - ISBN 9789637154560
[STEINGARTNER, William (33%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - MIHÁLYI, Daniel (33%)]

2007 [3] JUHÁSZ, Zoltán, SIPOS, Ádám Implementation of a finite state machine with active libraries in C++ In: ICAI 2007 : Proceedings of the 7th International Conference on Applied Informatics : Eger, Hungary P. 247-255

2007 [3] SIPOS, Ádám, ZÓLYOMI, István, PORKOLÁB, Zoltán On the correctness of template metaprograms In: ICAI 2007 : Proceedings of the 7th International Conference on Applied Informatics : Eger, Hungary P. 301-308

2

116.

61072 AFD 2007

Tree automata in the role of evaluating in categorical terms / Viliam Slodičák - 2007. In: 7th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : TU, 2007 S. 119-120. - ISBN 9788080738037
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

117.

61070 AFD 2007

On modeling higher-order logic / Valerie Novitzká, Viliam Slodičák, Anita Verbová - 2007. In: Informatics 2007. - Bratislava : Slovak Society for Applied Cybernetics and Informatics, 2007 S. 156-162. - ISBN 9788096924370
[NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%) - VERBOVÁ, Anita (33%)]

0

118.

60203 ADF 2007

Type theory and typed finite automata / Valerie Novitzká, Ladislav Samuelis, Viliam Slodičák - 2007. In: Journal of Information, Control and Management Systems. Roč. 5, č. 1 (2007), s. 91-100. - ISSN 1336-1716
[NOVITZKÁ, Valerie (50%) - SAMUELIS, Ladislav (25%) - STEINGARTNER, William (25%)]

0

119.

64252 AEC 2007

Coalgebraic behaviour of algebraic programs / Daniel Mihályi, Valerie Novitzká, and Viliam Slodičák - 2007. In: Analele Universitatii din Oradea. Sectiunea, Stiinta Calculatoarelor si Sisteme de Control. - [Oradea : Univerisitatea din Oredea], 2007 P. 60-64. - ISSN 1223-2106
[MIHÁLYI, Daniel (33%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

120.

64323 AFC 2007

On applying stochastic programming in mathematical theory of programming / Viliam Slodičák, Valerie Novitzká, Anita Verbová - 2007. In: International Multiconference on Computer Science and Information Technology. Volume 2. - s.l. : PIPS, 2007 P. 1147-1150. - ISSN 1896-7094
[STEINGARTNER, William (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - VERBOVÁ, Anita (33%)]

0

121.

67885 AED 2007

Resources in linear logic proofs / Valerie Novitzká ... [et al.] - 2007. In: Computer Science and Technology Research Survey. Vol. 2. - Košice : TU, 2007 S. 1-8. - ISBN 9788080860714
[NOVITZKÁ, Valerie (30%) - HUŽVÁR, Róbert (10%) - MIHÁLYI, Daniel (20%) - STEINGARTNER, William (20%) - VERBOVÁ, Anita (20%)]

0

122.

64253 AEC 2007

Some aspects about higher-order logic in mathematical theory of programming / Valerie Novitzká, Viliam Slodičák, Anita Verbová - 2007. In: Analele Universitatii din Oradea. Sectiunea, Stiinta Calculatoarelor si Sisteme de Control. - [Oradea : Univerisitatea din Oredea], 2007 P. 75-79. - ISSN 1223-2106
[NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%) - VERBOVÁ, Anita (33%)]

0

123.

71972 ADF 2007

Using stochastic programming in linear logic proof search / Anita Verbová, Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2007. In: Journal of Information, Control and Management Systems. Roč. 5, č. 2 (2007), s. 383-394. - ISSN 1336-1716
[VERBOVÁ, Anita (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

124.

52638 AFD 2006

Categorical logic over Church's Types / Daniel Mihályi, Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2006. In: Electronic Computers and Informatics - ECI 2006. - Košice : TU, 2006 S. 122-127. - ISBN 8080735980
[MIHÁLYI, Daniel (34%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

125.

74220 ADE 2006

Categorical models of logical systems in the mathematical theory of programming / Valerie Novitzká, Daniel Mihályi, Viliam Slodičák - 2006. In: Pure Mathematics and Applications. Vol. 17, no. 3-4 (2006), p. 367-378. - ISSN 1218-4586
[NOVITZKÁ, Valerie (34%) - MIHÁLYI, Daniel (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

0

126.

53312 ADF 2006

Linear logical reasoning on programming / Valerie Novitzká, Daniel Mihályi, Viliam Slodičák - 2006. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 3 (2006), s. 34-39. - ISSN 1335-8243
[NOVITZKÁ, Valerie (33%) - MIHÁLYI, Daniel (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

2013 [4] DEMETEROVÁ, Emília, SZABÓOVÁ, Veronika Linear term calculus in informatics In: SCYR 2013 : Proceedings from conference : 13th Scientific Conference of Young Researchers : May 14th, 2013, Herľany, Slovakia S. 152-155 ISBN: 978-80-553-1422-8

1

127.

53559 AFD 2006

The toposes and their application in categorical and linear logic / Viliam Slodičák - 2006. In: 6th PhD Student Conference and Scientific and Technical Competition of Students of Faculty of Electrical Engineering and Informatics Technical University of Košice. - Košice : Elfa, 2006 S. 121-122. - ISBN 8080860351
[STEINGARTNER, William (100%)]

0

128.

52637 AFD 2006

How to combine Church's and linear types / Daniel Mihályi, Valerie Novitzká, Viliam Slodičák - 2006. In: Electronic Computers and Informatics - ECI 2006. - Košice : TU, 2006 S. 128-133. - ISBN 8080735980
[MIHÁLYI, Daniel (33%) - NOVITZKÁ, Valerie (33%) - STEINGARTNER, William (33%)]

2012 [3] CSÖRNYEI, Zoltán Bevezetés a típusrendszerek elméletébe In: Bevezetés a típusrendszerek elméletébe 323 p. ISBN: 978-963-312-134-4

1