#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

184383 ADF 2017

On the crossing number of the join of five vertex graph G with the discrete graph D_n / Štefan Berežný, Michal Staš - 2017. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 17, č. 3 (2017), s. 27-32. - ISSN 1335-8243
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - STAŠ, Michal (50%)]

0

2.

183565 ADE 2017

Laboratories for teaching of mathematical subjects / Štefan Berežný - 2017. In: Acta Didactica Napocensia. Vol. 10, no. 1 (2017), p. 35-46. - ISSN 2065 - 1430 Spôsob prístupu: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_10_1_3.pdf...
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

3.

181814 ADE 2017

The vernier system at the faculty of aeronautics / Kristína Budajová ... [et al.] - 2017. In: Acta Didactica Napocensia. Vol. 10, no. 1 (2017), p. 47-52. - ISSN 2065 - 1430 Spôsob prístupu: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_10_1_4.pdf...
[BUDAJOVÁ, Kristína (30%) - KOMOVÁ, Eva (30%) - BEREŽNÝ, Štefan (30%) - GLASER-OPITZ, Henrich (10%)]

0

4.

175508 BEE 2016

The MATH and the Vernier system at Faculty of Aeronautics / Štefan Berežný ... [et al.] - 2016. In: Computer Algebra- and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education. - Transylvania : Sapientia University, 2016 P. 1-6.
[BEREŽNÝ, Štefan (25%) - BUDAJOVÁ, Kristína (25%) - KOMOVÁ, Eva (25%) - GLASER-OPITZ, Henrich (25%)]

0

5.

173832 ACB 2016

Lineárne a kvadratické programovanie vysokoškolská učebnica/ Štefan Berežný, Michal Staš - 1. vyd - Košice : TU, FEI - 2016. - 128 s.. - ISBN 978-80-553-2625-2.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - STAŠ, Michal (50%)]

0

6.

162059 ACB 2015

Applied Statistics / Štefan Berežný, Helena Myšková - 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 150 s.. - ISBN 978-80-553-2135-6.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - MYŠKOVÁ, Helena (50%)]

0

7.

162025 ADE 2015

What Software to use in the Teaching of the Mathematical Subjects? / Štefan Berežný - 2015. In: Acta Didactica Napocensia. Vol. 8, no. 1 (2015), p. 75-85. - ISSN 2065-1430 Spôsob prístupu: http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/adn/article_8_1_9.pdf...
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

8.

150283 ACB 2014

Mathematics 3 University Textbook/ Štefan Berežný, Daniela Kravecová - 1. vyd - Košice : TU - 2014. - 119 s.. - ISBN 978-80-553-1790-8.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - KRAVECOVÁ, Daniela (50%)]

0

9.

150309 ACB 2014

Mathematics 1 / Štefan Berežný - 1. vyd - Košice : TU - 2014. - 284 s.. - ISBN 978-80-553-1789-2.
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

10.

150308 ACB 2014

Mathematics 1 / Štefan Berežný - 1. vyd - Košice : TU - 2014. - 170 s.. - ISBN 978-80-553-1788-5.
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

11.

150285 ACB 2014

Mathematics 3 / Štefan Berežný, Daniela Kravecová - 1. vyd - Košice : TU - 2014. - 210 s.. - ISBN 978-80-553-1791-5.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - KRAVECOVÁ, Daniela (50%)]

0

12.

156506 ACB 2014

Matematika 1 / Štefan Berežný, Viera Mislivcová - 1. vyd. - Košice : TU - 2014. - 222 s.. - ISBN 978-80-553-1792-2.
[BEREŽNÝ, Štefan (60%) - MISLIVCOVÁ, Viera (40%)]

0

13.

135219 ACA 2013

Úvod do lineárneho programovania Vysokoškolská učebnica/ Štefan Berežný, Zuzana Hajduová, Daniela Kravecová - 1. vyd. - Sosnowiec, Poland : Humanitas University Sosnowiec - 2013. - 125 p.. - ISBN 978-83-61991-74-8.
[BEREŽNÝ, Štefan (40%) - HAJDUOVÁ, Zuzana (20%) - KRAVECOVÁ, Daniela (40%)]

0

14.

139611 AFG 2013

Generalized Algorithm of Processes of the Winter Maintenance on Airport / Štefan Berežný - 2013. In: ICAM 9 : 9th international conference on applied mathematics : abstracts and pre-proceedings : September 25-28, 2013, Baia Mare, Romania. - Baia Mare : Technical University of Cluj Napoca, 2013 P. 61-62. - ISBN 978-606-93094-8-3
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

15.

127474 ADE 2012

Optimization operations of winter maintenance of airport / Peter Koščák, Štefan Berežný, Ján Ferenc - 2012. In: International Journal of Traffic and Transportation Engineering. Vol. 1, no. 3 (2012), p. 40-45. - ISSN 2325-0062 Spôsob prístupu: http://journal.sapub.org/ijtte...
[KOŠČÁK, Peter (40%) - BEREŽNÝ, Štefan (30%) - FERENC, Ján (30%)]

0

16.

120274 ADE 2012

The processing of data for statistical tests of their basic parameters / Štefan Berežný - 2012. In: Creative mathematics and informatics. Vol. 21, no. 1 (2012), p. 27-33. - ISSN 1584-286X Spôsob prístupu: http://creative-mathematics.ubm.ro/...
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

17.

125790 ACB 2012

Numerická matematika vysokoškolská učebnica/ Štefan Berežný - 1. vyd - Košice : TU, FEI - 2012. - 119 s.. - ISBN 978-80-553-1067-1.
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

2016 [3] GLASER-OPITZ, Henrich - BUDAJOVÁ, Kristína The math - open source application for easier learning on numerical mathematics In: Acta Didactica Napocensia Vol. 9, no. 1 (2016), p. 45-50 ISSN: 2065-1430

2014 [4] BUDAJOVÁ, Kristína - GLASER-OPITZ , Henrich Súbor riešených príkladov z numerickej matematiky s využitím aplikácie MATH In: Súbor riešených príkladov z numerickej matematiky s využitím aplikácie MATH 110 s ISBN: 978-80-553-1727-4

2

18.

125795 ACB 2012

Numerická matematika / Štefan Berežný - 1. vyd - Košice : TU, FEI - 2012. - 90 s.. - ISBN 978-80-553-1066-4.
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

19.

121121 ACB 2012

Lineárne programovanie / Štefan Berežný, Daniela Kravecová - 1. vyd - Košice : FEI TU - 2012. - 108 s.. - ISBN 978-80-553-0910-1.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - KRAVECOVÁ, Daniela (50%)]

2014 [3] ČABALA, J., JADLOVSKÝ, J. Solving Vector Optimization Problems Using Optimization Toolbox In: Technical Computing Bratislava 2014 : 22nd Annual Conference Proceedings : 4.11.2014, Bratislava ISBN: 978-80-7080-898-6

2015 [3] ČABALA, J., JADLOVSKÝ, J. Optimization Toolbox Usage in Solving Vector Optimization Tasks In: Technical Computing Bratislava 2014 : 22nd Annual Conference Proceedings : 4.11.2014, Bratislava Saarbrücken : Lap Lambert Academic Publishing, 2015 ISBN: 978-3-659-40792-5

2013 [3] GUBO, Štefan Využitie tabuľkového kalkulátora MS Excel pri riešení lineárnych optimalizačných úloh na stredných školách In: Užití počítačů ve výuce matematiky : sborník příspěvků 6. konference : 7.-9. listopadu 2013, České Budejovice P. 125-136 ISBN: 978-80-7394-448-3

3

20.

126923 ADF 2012

Processing Data for Time Series Analysis and Inputs of Algorithms for Airport Simulations / Štefan Berežný - 2012. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 12, č. 3 (2012), s. 5-10. - ISSN 1335-8243
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

21.

112630 ADF 2011

Analysis of Time Variations of Flights at Košice Airport in The Years 2006-2009 for Selected Airline Companies / Miriam Andrejiová, Štefan Berežný, Ján Buša - 2011. In: Acta Avionica. Roč. 13, č. 21 (2011), s. 104-110. - ISSN 1335-9479
[ANDREJIOVÁ, Miriam (30%) - BEREŽNÝ, Štefan (35%) - BUŠA, Ján ml. (35%)]

2014 [4] TOBISOVÁ, Alica, SZABO, Stanislav Ekonomika leteckého podniku 1 173 s. ISBN: 978-80-553-1654-3

2014 [4] TOBISOVÁ, Alica, SZABO, Stanislav Ekonomika leteckého podniku 2 208 s. ISBN: 978-80-89551-12-5

2

22.

118983 ADF 2011

Analysis of time variations of flights at Košice airport in the years 2006 - 2009 / Štefan Berežný, Ján Buša Jr. - 2011. In: Acta Avionica. Roč. 13, č. 22 (2011), s. 7-14. - ISSN 1335-9479
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - BUŠA, Ján ml. (50%)]

0

23.

113181 AFD 2011

Algorithms of Processes of the Winter Maintenance on Košice Airport / Štefan Berežný - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: MOSATT 2011 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : 20. - 22.September 2011, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Suprema Ltd, 2011 S. 24-29. - ISBN 978-80-970772-0-4 - ISSN 1338-5232
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

24.

97013 BCI 2010

Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky pre záujemcov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach / Štefan Berežný, Viera Mislivcová - 2. preprac. vyd - Košice : TU, LF - 2010. - 64 s. - ISBN 978-80-553-0422-9.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - MISLIVCOVÁ, Viera (50%)]

0

25.

99538 ADF 2010

Statistical processing of arrivals and departures on Košice Airport in 2007 / Štefan Berežný - 2010. In: Acta Avionica. Roč. 12, č.19 (2010), s. 42-48. - ISSN 1335-9479
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

2012 [4] HANÁK, Peter, SZABO, Stanislav, KOZUBA, Jaroslav Selection Of a Suitable Aircraft Type From Commercial Point Of View In: Acta Avionica Roč. 14, č. 23 (2012), s. 56-61 ISSN: 1335-9479

2014 [4] TOBISOVÁ, Alica, SZABO, Stanislav Ekonomika leteckého podniku 1 173 s. ISBN: 978-80-553-1654-3

2014 [4] TOBISOVÁ, Alica, SZABO, Stanislav Ekonomika leteckého podniku 2 208 s. ISBN: 978-80-89551-12-5

3

26.

99949 AFG 2010

The processing of data for statistical tests of their basic parameters / Štefan Berežný - 2010. In: ICAM : 7th Interbational conference on applied mathematics : abstracts : Baia Mare, 1-4 Septembrie 20010. - Baia Mare : North university of Baia Mare, 2010 P. 74.
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

27.

99537 ADF 2010

Statistical processing of arrivals and departures on Košice Airport in 2006 / Štefan Berežný - 2010. In: Acta Avionica. Roč. 12, č.19 (2010), s. 35-41. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/lf/index.php?name=68...
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

28.

100002 AFD 2010

Optimal attaching means winter maintenance of airport / Peter Koščák, Štefan Berežný - 2010. In: Proceedings of the 9th international scientific conference New trends in aviation development : Gerlachov - High Tatras, September 16. - 17. 2010, Slovak Republic. - Košice : LF TU, 2010 S. 93-97. - ISBN 978-80-553-0475-5
[KOŠČÁK, Peter (50%) - BEREŽNÝ, Štefan (50%)]

0

29.

100369 AFG 2010

The processing data for time series analysis / Štefan Berežný, Marek Andrejkovič - 2010. In: Mathematical Methods in Economics 2010 : 28th International Conference : Book of Abstracts : September 8-10, 2010, České Budějovice, Czech Republic. - České Budějovice : University of South Bohemia, 2010 P. 7.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - ANDREJKOVIČ, Marek (50%)]

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

1

30.

101543 ADF 2010

Regresná analýza špecifických matematických modelov získaných pri skúškach dopravných pásov proti prierazu / Štefan Berežný, Anna Grinčová - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Doprava a logistika. Mimoriadne č. 7 (2010), s. 296-308. - ISSN 1451-107X
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - GRINČOVÁ, Anna (50%)]

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

2013 [2] ANDREJIOVÁ, Miriam, MARASOVÁ, Daniela Using the classical linear regression model in analysis of the dependences of conveyor belt life In: Acta Montanistica Slovaca Roč. 18, č. 2 (2013), s. 77-84 ISSN: 1335-1788

2016 [1] AMBRIŠKO, Ľ., MARASOVÁ, D., GRENDEL, P. Determination the effect of factors affecting the tensile strength of fabric conveyor belts In: Eksploatacja i Niezawodnosc : Maintenance and reliability Vol. 18, no. 1, p. 110-116 (2016) ISSN: 1507-2711

3

31.

100374 BCI 2010

Prehľad základov z matematiky pre záujemcov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach/ Štefan Berežný, Viera Myslivcová - 4. preprac. vyd. - Košice : TU - 2010. - 72 s. - ISBN 978-80-553-0465-6.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - MISLIVCOVÁ, Viera (50%)]

0

32.

87436 BCI 2009

Prehľad základov z matematiky pre záujemcov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach/ Štefan Berežný, Viera Mislivcová - 3. upr. vyd - Košice : TU, LF - 2009. - 64 s. - ISBN 978-80-553-0241-6.
[BEREŽNÝ, Štefan (70%) - MISLIVCOVÁ, Viera (30%)]

0

33.

87568 AFD 2009

Possibilities of dynamic model creation for mobile equipment of conveyer belt with using a statistical-mathematical model for some types of belts / Štefan Berežný, Anna Grinčová - 2009. In: MOSATT 2009 : medzinárodná vedecká konferencia : Zlatá Idka, 22.-24.8.2009. - Košice : SDS-SAV, 2009 S. 22-26. - ISBN 9788097020217
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - GRINČOVÁ, Anna (50%)]

2010 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam - MARASOVÁ, Daniela Multiple regression model of functional dependency in impact force from height and weight of ram for conveyor belt In: Cuprum Vol. 56, no. 3 (2010), p. 5-13 ISSN: 0137-2815

2010 [3] MARASOVÁ, Daniela et al. Analysis model for determination of contact loads betwen tube-shaped conveyor belt of a pipe conveyor and carrier rolls In: Cuprum Vol. 56, no. 3 (2010), p. 71-76 ISSN: 0137-2815

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

2013 [2] ANDREJIOVÁ, Miriam, MARASOVÁ, Daniela Using the classical linear regression model in analysis of the dependences of conveyor belt life In: Acta Montanistica Slovaca Roč. 18, č. 2 (2013), s. 77-84 ISSN: 1335-1788

2014 [1] SADEROVA, Janka - BINDZAR, Peter Using a model to approach the process of loading and unloading of mining output at a quarry In: Gospodarka surowcami mineralnymi Vo. 30, no. 4 (2014), p. 97-112 ISSN: 0860-0953

5

34.

89231 AFC 2009

The statistical outcomes in the airport as a tool of decision-making and management process / Štefan Berežný, Marek Andrejkovič - 2009. In: Liberec Economic Forum 2009. - Liberec : Technical University, 2009 P. 52-58. - ISBN 9788073725235
[BEREŽNÝ, Štefan - ANDREJKOVIČ, Marek]

0

35.

87828 ADF 2009

Statistical processing of flights on Košice airport / Štefan Berežný, Marek Andrejkovič - 2009. In: Acta Avionica. Roč. 11, č. 17 (2009), s. 9-14. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/lf...
[BEREŽNÝ, Štefan - ANDREJKOVIČ, Marek]

0

36.

85672 ADF 2009

Matematické modely správania sa dopravných pásov / Štefan Berežný, Anna Grinčová - 2009. In: Science & military. Roč. 4, č. 1 (2009), s. 5-9. - ISSN 1336-8885 Spôsob prístupu: http://www.aos.sk/casopisy/science/index.html...
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - GRINČOVÁ, Anna (50%)]

2010 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam - MARASOVÁ, Daniela Multiple regression model of functional dependency in impact force from height and weight of ram for conveyor belt In: Cuprum Vol. 56, no. 3 (2010), p. 5-13 ISSN: 0137-2815

2011 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam Attestation of assumptions about random error of the regression model In: Creative mathematics and Informatics [online] Vol. 20, no. 1 (2011), p. 4-7 ISSN: 1843-441X

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

2013 [2] ANDREJIOVÁ, Miriam, MARASOVÁ, Daniela Using the classical linear regression model in analysis of the dependences of conveyor belt life In: Acta Montanistica Slovaca Roč. 18, č. 2 (2013), s. 77-84 ISSN: 1335-1788

2016 [1] KNEZO, Dusan et al. Determining of the Optimal Device Lifetime using Mathematical Renewal Models In: TEM Journal - technology education management informatics Vol. 5, no. 2 (2016), p. 121-125 ISSN: 2217-8309

2010 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam - PAVLISKOVÁ, Anna: Analysis of regression model of functional dependency in impact force from height and weight of ram for conveyor belt. In: Annals od Faculty Engineering Hunedoara : International Journal of Engineering. Vol. 8, no. 3 (2010), p. 267-270. ISSN 1584-2673.

6

37.

87562 AFB 2009

Discrete optimization and safeness in transport and transfer / Štefan Berežný - 2009. In: MOSATT 2009. - Košice : SDS-SAV, 2009 S. 17-21. - ISBN 9788097020217
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

2010 [3] BINDZÁR, P. Project of integrated transport in the city of Košice In: Zbornik Radova : SZM-OP-IS 2010 : 37 Simpozijum o operacionim istraživanjima : Tara, septembar 21-24, 2010 P. 345-348 ISBN: 978-86-335-0299-3

2010 [3] KAČMÁRY, P., BINDZÁR, P. Project Kassets as a help to small or medium enterprises to get the solution of transport In: Zbornik Radova : SZM-OP-IS 2010 : 37 Simpozijum o operacionim istraživanjima : Tara, septembar 21-24, 2010 P. 357-360 ISBN: 978-86-335-0299-3

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

3

38.

84981 BCI 2009

Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky pre záujemcov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach/ Štefan Berežný, Viera Mislivcová - 1. vyd - Košice : TU, LF - 2009. - 68 s. - ISBN 978-80-553-0207-2.
[BEREŽNÝ, Štefan (70%) - MISLIVCOVÁ, Viera (30%)]

0

39.

89237 AFC 2009

Selected optimization procedures in the airport as a regional development foundation / Štefan Berežný, Zuzana Hajduová - 2009. In: Liberec Economic Forum 2009. - Liberec : Technical University, 2009 P. 59-65. - ISBN 9788073725235
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - HAJDUOVÁ, Zuzana (50%)]

0

40.

88217 AFF 2009

Some polynomial solvable problems in discrete optimization / Štefan Berežný - 2009. In: 10. Konferencia košických matematikov. - Košice : TU, FEI, 2009 S. 6. - ISBN 9788055301877
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

0

41.

87559 ADE 2009

On the possibilities of evaluating breakdown conveyer belt tests and measurement process methodology optimization / Anna Grinčová, Štefan Berežný, Zuzana Hajduová - 2009. In: Annals of Faculty of Engineering Hunedoara. Vol. 7, no. 1 (2009), p. 73-78. - ISSN 15842665 Spôsob prístupu: http://annals.fih.upt.ro/ANNALS-2009-1.html...
[GRINČOVÁ, Anna (34%) - BEREŽNÝ, Štefan (33%) - HAJDUOVÁ, Zuzana (33%)]

2010 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam - MARASOVÁ, Daniela Multiple regression model of functional dependency in impact force from height and weight of ram for conveyor belt In: Cuprum Vol. 56, no. 3 (2010), p. 5-13 ISSN: 0137-2815

2010 [3] MARASOVÁ, Daniela et al. Analysis model for determination of contact loads betwen tube-shaped conveyor belt of a pipe conveyor and carrier rolls In: Cuprum Vol. 56, no 3 (2010), p. 71-76 ISSN: 0137-2815

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

2014 [1] Tan, X., Song, P., Li, Y. The analysis of the life of conveyer-belt on a hydraulic tensioning device In: Key Engineering Materials Vol. 621 (2014), p. 282-287 ISSN: 1013-9826 ISBN: 978-303835186-3

2010 [4] MARASOVÁ, Daniela - HUSÁKOVÁ, Nikoleta - GRENDEL, Peter: Návrh logistického systému prepravy nerastných surovín pásovou dopravou. In: Doprava a logistika. Mimoriadne č. 7 (2010), s. 467-471. [CD-ROM]. ISSN 1451-107X.

2010 [4] MARASOVÁ, Daniela - HOSPODÁROVÁ, Anna - ČÍŽEK, Radek: Implementácia logistiky krízových situácií pri riešení rizík pásovej dopravy. In: Doprava a logistika. Mimoriadne č. 7 (2010), s. 452-457. [CD-ROM]. ISSN 1451-107X.

2010 [4] MARASOVÁ, Daniela - ZIMMERMANN, Viliam - GURECKA, Jozef: Pásová doprava ako súčasť integrovaného dopravného systému ťažobného podniku. In: Doprava a logistika. Mimoriadne č. 7 (2010), s. 462-465. [CD-ROM]. ISSN 1451-107X.

7

42.

87438 ADF 2009

Tvorba regresného modelu na základe experimentálnych skúšok dopravných pásov proti prierazu = Regression model creation based on experimental tests of conveyor belts against belt rips resistance / Anna Grinčová, Štefan Berežný, Daniela Marasová - 2009. In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 14, č. 1 (2009), s. 113-120. - ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/ams2009.html...
[GRINČOVÁ, Anna (34%) - BEREŽNÝ, Štefan (33%) - MARASOVÁ, Daniela (33%)]

2011 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam Attestation of assumptions about random error of the regression model In: Creative mathematics and Informatics [online] Vol. 20, no. 1 (2011), p. 4-7 ISSN: 1843-441X

2010 [4] IŽARÍKOVÁ, Gabriela Prognóza nákladov na vykurovanie rodinných domov In: Forum Statisticum Slovacum Roč. 6, č. 4 (2010), s. 86-91 ISSN: 1336-7420

2012 [1] ANDREJIOVÁ, Miriam, PAVLISKOVÁ, Anna, HUSÁKOVÁ, Nikoleta Application of multi-criterion decision methods by the selection of optimal constructive elements for devices of continuous transport In: Carpathian Logistics Congress 2012 : November 7th - 9th 2012, Jeseník, Czech Republic, EU [CD-ROM] b.s. ISBN: 978-80-87294-33-8

2015 [2] AMBRIŠKO, Ľ. et al. Application of logistics principles when designing the process of transportation of raw materials In: Acta Montanistica Slovaca Roč. 20, č. 2 (2015), s. 141-147 ISSN: 1335-1788

2010 [3] ANDREJIOVÁ, Miriam - PAVLISKOVÁ, Anna: Analysis of regression model of functional dependency in impact force from height and weight of ram for conveyor belt. In: Annals of Faculty of Engineering Hunedoara : International Journal of Engineering. Vol. 8, no. 3 (2010), p. 267-270. ISSN 1584-2673.

5

43.

80834 AFD 2008

Proces optimalizácie pri testovaní / Štefan Berežný, Anna Grinčová, Marcel Kudláč - 2008. In: Trendy v systémoch riadenia podnikov : 11. medzinárodná vedecká konferencia : Stará Lesná, 9.-11.12.2008. - Košice : TU, 2008 S. 317-321. - ISBN 9788055301150
[BEREŽNÝ, Štefan (35%) - GRINČOVÁ, Anna (35%) - KUDLÁČ, Marcel (30%)]

2013 [3] MARASOVÁ, Daniela Mathematical and experimental support for belt conveyors In: Mathematical and experimental support for belt conveyors 77 p. ISBN: 978-80-248-3201-2

2013 [2] ANDREJIOVÁ, Miriam, MARASOVÁ, Daniela Using the classical linear regression model in analysis of the dependences of conveyor belt life In: Acta Montanistica Slovaca Roč. 18, č. 2 (2013), s. 77-84 ISSN: 1335-1788

2

44.

82309 AFC 2008

Integrated navigation system using sigma-point Kalman filter and particle filter / Milos Sotak, Milan Sopata, Stefan Berezny - 2008. In: Military Capabilities Enabled by Advances in Navigation Sensors. - S.l. : RTO/NATO, 2007 P. 27-1-27-12.
[SOTÁK, Miloš (34%) - SOPATA, Milan (33%) - BEREŽNÝ, Štefan (33%)]

0

45.

82616 ADF 2008

Optimalizácia stresu na pracovisku / Štefan Berežný, Ján Plávka - 2008. In: Disputationes Scientificae. Roč. 8, č. 4 (2008), s. 210-215. - ISSN 1335-9185
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - PLAVKA, Ján (50%)]

0

46.

76191 AFC 2008

Optimization under categorization / Štefan Berežný, Ján Plávka, Štefan Lyócsa - 2008. In: Mathematical Methods in Economics 2008. - Liberec : TU, 2008 P. 30-36. - ISBN 9788073723873
[BEREŽNÝ, Štefan (34%) - PLAVKA, Ján (33%) - LYÓCSA, Štefan (33%)]

0

47.

74877 ADF 2008

Computing the greatest parametric eigenvector in fuzzy algebra / Štefan Berežný, Ján Plavka - 2008. In: Acta Avionica. Roč. 10, č. 15 (2008), s. 9-13. - ISSN 1335-9479
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - PLAVKA, Ján (50%)]

2010 [1] SOTAK, M. Coarse alignment algorithm for ADIS16405 In: Przeglad Elektrotechniczny Vol. 86, no. 9 (2010), p. 247-251 ISSN: 0033-2097

1

48.

76757 AFC 2008

Efficient algorithm for el-parametric eigenvalue-eigenvector problem in fuzzy algebra / Štefan Berežný, Ján Plavka - 2008. In: AEI '2008. - Košice : FEI TU, 2008 P. 53-57. - ISBN 9788055300665
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - PLAVKA, Ján (50%)]

0

49.

61988 BCI 2007

Prehľad základov z matematiky pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach/ Viera Mislivcová, Štefan Berežný - 2. vydanie - Košice : LF TU - 2007. - 64 s. - ISBN 978-80-8073-847-1.
[MISLIVCOVÁ, Viera - BEREŽNÝ, Štefan]

0

50.

62016 AFG 2007

Overview of problems on graphs with categorization / Stefan Berezný - 2007. In: 22nd European Conference on Operational Research. - Praha : VŠE, 2007 P. 35.
[BEREŽNÝ, Štefan]

0

51.

63815 AFD 2007

Further options of transport / Štefan Berežný - 2007. In: MOSATT 2007. - Košice : Robert Breda, 2007 S. 19-21. - ISBN 9788096976027 Spôsob prístupu: http://www.mosatt.org...
[BEREŽNÝ, Štefan (100%)]

2010 [3] BINDZÁR, P. Project of integrated transport in the city of Košice In: Zbornik Radova : SZM-OP-IS 2010 : 37 Simpozijum o operacionim istraživanjima : Tara, septembar 21-24, 2010 P. 345-348 ISBN: 978-86-335-0299-3

2010 [3] KAČMÁRY, P., BINDZÁR, P. Project Kassets as a help to small or medium enterprises to get the solution of transport In: Zbornik Radova : SZM-OP-IS 2010 : 37 Simpozijum o operacionim istraživanjima : Tara, septembar 21-24, 2010 P. 357-360 ISBN: 978-86-335-0299-3

2008 [4] MAJCHEROVÁ, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.8.2008. Košice : KSK, 2008. S. 65-68. ISBN 978-80-970001-5-8.

2008 [4] LYÓCSA, Štefan: Increased uncertainty of projects costs in a sequaential project. In: Science & Military. Roč. 3, č. 2 (2008), s. 21-25. ISSN 1336-8885.

4

52.

70347 ADF 2007

Another mathematical optimization models based on assignment problem / Štefan Berežný ... [et al.] - 2007. In: Acta Montanistica Slovaca. Roč. 12, č. 4 (2007), s. 356-360. - ISSN 1335-1788 Spôsob prístupu: http://actamont.tuke.sk/...
[BEREŽNÝ, Štefan (25%) - HAJDUOVÁ, Zuzana (25%) - WEISS, Erik (25%) - MIXTAJ, Ladislav (25%)]

2010 [1] SOTAK, M. Coarse alignment algorithm for ADIS16405 In: Przeglad Elektrotechniczny Vol. 86, no. 9 (2010), p. 247-251 ISSN: 0033-2097

2010 [4] KUKUČKA, Pavel et al. Deformačná analýza sídliska Dargovských hrdinov globálnymi navigačnými satelitnými systémami In: Geodézia, kartografia a geodetické informačné systémy 2010 : zborník 6. vedecko-odbornej konferencie s medzinárodnou účasťou : 7.-9. september 2010, Demänovská dolina, Slovensko ISBN: 978-80-553-0468-7

2010 [1] SOTAK, Milos Testing the coarse alignment algorithm using rotation platform In: Acta Polytechnica Hungarica Vol. 7, no. 5 (2010), p. 87-107 ISSN: 1785-8860

2011 [3] VOJTKO, Imrich, MIKITA, Jozef Method of projecting modular structures for manufacturing technology In: Annals of DAAAM for 2011 & Proceedings of the 22nd International DAAAM Symposium: Make Harmony between Technology and Nature, and Your Mind will Fly Free as a Bird - Annals & Proceedings of DAAAM International 2011: Vienna, Austria P. 0263-0264 ISBN: 978-3-901509-83-4

2008 [2] KANTOR, J.: Monitoring of business economics. In: Acta Montanistica Slovaca. Vol. 13, no. 2 (2008), p. 267-277. ISBN 1335-1788.

5

53.

55390 BCI 2006

Prehľad základov z matematiky pre uchádzačov o štúdium na Leteckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach/ Viera Mislivcová, Štefan Berežný - 1. vyd - Košice : LF TU - 2006. - 68 s. - ISBN 80-8073-604-9.
[MISLIVCOVÁ, Viera (50%) - BEREŽNÝ, Štefan (50%)]

0

54.

45293 ACB 2005

Zbierka úloh z Diskrétnej matematiky / Štefan Berežný, Emília Draženská, Daniela Kravecová - [1. vyd.] - Košice : TU, - 2005. - 112 s. .
[BEREŽNÝ, Štefan (34%) - DRAŽENSKÁ, Emília (33%) - KRAVECOVÁ, Daniela (33%)]

0

55.

43763 ADC 2005

The color-balanced spanning tree problem / Štefan Berežný, Vladimír Lacko - 2005. In: Kybernetika. Vol. 41, no. 4 (2005), p. 539-546. - ISSN 0023-5954 Spôsob prístupu: http://www.lib.cas.cz/www/journals/cz/Kybernetika.htm...
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - LACKO, Vladimír (50%)]

2011 [1] LARUSIC, John, PUNNEN, Abraham P. The balanced traveling salesman problem In: Computers and Operations Research Vol. 38, no. 5 (2011), p. 868-875 ISSN: 0305-0548

2014 [1] PUNNEN, Abraham P. et al. The quadratic balanced optimization problem In: Discrete Optimization Vol. 12, no. 1 (2014), p. 47-60 ISSN: 1572-5286

2014 [1] PLAVKA, Jan, MYŠKOVÁ, Helena The robustness of interval matrices in max-plus algebra In: Linear Algebra and Its Applications Vol. 445, no. 15 (2014), p. 85-102 ISSN: 0024-3795

2014 [1] PLAVKA, Ján The weak robustness of interval matrices in max -plus algebra In: Discrete Applied Mathematics Vol. 173 (2014), p. 92-101 ISSN: 0166-218X

2015 [1] MYŠKOVÁ, Helana, PLAVKA, Ján On the weak robustness of interval fuzzy matrices In: Linear Algebra and its Applications Vol. 474 (2015), p. 243-259 ISSN: 0024-3795

2016 [1] PLAVKA, Ján Computing the greatest X-eigenvector of a matrix in max-min algebra In: Kybernetika Vol. 52, no. 1 (2016), p. 1-14 ISSN: 0023-5954

2017 [1] KINABLE, Joris et al. Exact algorithms for the equitable traveling salesman problem In: European Journal of Operational Research Vol. 261, no. 2 (2017), p. 475-485 ISSN: 0377-2217

2006 [4] GRINČOVÁ, A., KRAVECOVÁ, D., KUDLÁČ, M.: Alternative approach to data network optimization. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 69-73. ISSN 1335-8243.

2006 [3] DRAŽENSKÁ, E., KONDÁŠ, J., SCHRÖTTER, Š.: Colour - balanced networks. In: SAMI 2006 : 4th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence : Herľany, Slovakia, January 20-21, 2006. Budapest : Budapest Tech, 2006. P. 517-521. ISBN 963-7154-44-2.

2008 [4] MAJCHEROVÁ, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.8.2008. Košice : KSK, 2008. S. 65-69. ISBN 978-80-970001-5-8.

2009 [4] GAVALEC, M., PLÁVKA, J.: The computing procedure for the multiparametric eigenproblem in max algebra. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 24-29. ISSN 1335-8243.

11

56.

30472 ADE 2004

Mathematic model of temporary segregated areas (TSA) / Ján Bálint, Štefan Berežný - 2004. In: Zeszyty Naukowe. No. 1 (5) (2004), p. 63-67. - ISSN 1641-9723
[BÁLINT, Ján - BEREŽNÝ, Štefan]

0

57.

26416 ADE 2003

Balanced problems on graphs with categorization of edges / Štefan Berežný, Vladimír Lacko - 2003. In: Discussiones Mathematicae Graph Theory. Vol. 23, (2003), p. 5-21. - ISSN 1234-3099
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - LACKO, Vladimír (50%)]

2012 [1] LARUSIC, J., PUNNEN, A.P. The balanced traveling salesman problem In: Computers & Operations Research Vol. 38, no. 5 (2012), p. 868-875 ISSN: 0305-0548

2014 [1] PUNNEN, A.P. et al. The quadratic balanced optimization problem In: Discrete Optimization Vol. 12, no. 1 (2014), p. 47-60 ISSN: 1572-5286

2006 [4] GRINČOVÁ, A., KRAVECOVÁ, D., KUDLÁČ, M.: Alternative approach to data network optimization. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 69-73. ISSN 1335-8243.

2006 [3] DRAŽENSKÁ, E., KONDÁŠ, J., SCHRÖTTER, Š.: Colour - balanced networks. In: SAMI 2006 : 4th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence : Herľany, Slovakia, January 20-21, 2006. Budapest : Budapest Tech, 2006. P. 517-521. ISBN 963-7154-44-2.

2008 [4] MAJCHEROVÁ, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.8.2008. Košice : KSK, 2008. S. 65-69. ISBN 978-80-970001-5-8.

2008 [4] LYÓCSA, Štefan: Increased uncertainty of projects costs in a sequaential project. In: Science & Military. Roč. 3, č. 2 (2008), s. 21-25. ISSN 1336-8885.

2009 [4] GAVALEC, M., PLÁVKA, J.: The computing procedure for the multiparametric eigenproblem in max algebra. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 9, č. 2 (2009), s. 24-29. ISSN 1335-8243.

7

58.

39145 BCI 2001

Požiadavky na prijímacie skúšky z matematiky pre záujemcov o štúdium vo VLA gen. M. R. Štefánika / Viera Mislivcová, Vladimír Železník, Štefan Berežný - Košice : VLA, - 2001. - 115 s..
[MISLIVCOVÁ, Viera - ŽELEZNÍK, Vladimír - BEREŽNÝ, Štefan]

0

59.

42637 AEF 2001

Simulácia polohy pohybujúceho sa objektu u pasívnych sledovacích systémov / Ján Labun, Štefan Berežný, Milan Sopata - 2001. In: Rozvoj simulačných technológií v armáde Slovenskej republiky : seminár : Košice, 27.9.2001. - Košice : VLA GMRŠ, 2001
[LABUN, Ján (40%) - BEREŽNÝ, Štefan (30%) - SOPATA, Milan (30%)]

2008 [4] SOTÁK, Miloš: Estimation of stochastic coefficients of inertial sensors. In: Science & Military. Roč. 3, č. 2 (2008), s. 13-16. ISSN 1336-8885.

2008 [4] SOTÁK, Miloš: Application of wavelet analysis to inertial measurements. In: Science & Military. Roč. 3, č. 2 (2008), s. 17-20. ISSN 1336-8885.

2009 [4] SOTÁK, M.: Determining stochastic parameters using an unified method. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Vol. 9, no. 2 (2009), p. 59-63. ISSN 1335-8243.

2009 [4] SOTÁK, Miloš - KMEC, František - KRÁLÍK, Václav: The allan variance method for mems inertial sensors performance characterization. In: MOSATT 2009 : proceedings of the International scientific Conference : Zlatá Idka, 22nd - 24th September 2009. Košice : LF TU, 2009. S. 272-277. ISBN 978-80-970202-1-7.

4

60.

39135 AEC 2001

Optimization problems on graphs with categorization of edges / Štefan Berežný, Katarína Cechlárová, Vladimír Lacko - 2001. In: SOR '01. - Ljubljana, 2001 P. 171-176. - ISBN 9616165127
[BEREŽNÝ, Štefan (34%) - CECHLÁROVÁ, Katarína (33%) - LACKO, Vladimír (33%)]

2006 [4] GRINČOVÁ, A., KRAVECOVÁ, D., KUDLÁČ, M.: Alternative approach to data network optimization. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 69-73. ISSN 1335-8243.

2006 [3] DRAŽENSKÁ, E., KONDÁŠ, J., SCHRÖTTER, Š.: Colour - balanced networks. In: SAMI 2006 : 4th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence : Herľany, Slovakia, January 20-21, 2006. Budapest : Budapest Tech, 2006. P. 517-521. ISBN 963-7154-44-2.

2008 [4] MAJCHEROVÁ, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.8.2008. Košice : KSK, 2008. S. 65-68. ISBN 978-80-970001-5-8.

3

61.

39138 AEC 2000

Special problems on graphs with categorization / Štefan Berežný, Vladimír Lacko - 2000. In: Mathematical methods in economics 2000. - Prague : University of economics, 2000 P. 7-14. - ISBN 8024500574
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - LACKO, Vladimír (50%)]

2006 [4] GRINČOVÁ, A., KRAVECOVÁ, D., KUDLÁČ, M.: Alternative approach to data network optimization. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 69-73. ISSN 1335-8243.

2006 [3] DRAŽENSKÁ, E., KONDÁŠ, J., SCHRÖTTER, Š.: Colour - balanced networks. In: SAMI 2006 : 4th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence : Herľany, Slovakia, January 20-21, 2006. Budapest : Budapest Tech, 2006. P. 517-521. ISBN 963-7154-44-2.

2008 [4] MAJCHEROVÁ, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.8.2008. Košice : KSK, 2008. S. 65-69. ISBN 978-80-970001-5-8.

3

62.

82682 AFD 2000

Easy (polynomial) problems on graphs with categorization / Štefan Berežný, Vladimír Lacko - 2000. In: Nové trendy v rozvoji letectva. sekcia 5, Informačné technológie, modelovanie a simulácie v letectve. - Košice : VLA gen.M.R.Štefánika, 2000 S. 36-46.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - LACKO, Vladimír (50%)]

0

63.

82681 AFD 2000

Difficult (NP-complete) problems on graphs with categorization / Štefan Berežný, Vladimír Lacko - 2000. In: Nové trendy v rozvoji letectva. sekcia 6, Informačné technológie, modelovanie a simulácie v letectve. - Košice : VLA gen.M.R.Štefánika, 2000 S. 26-35.
[BEREŽNÝ, Štefan (50%) - LACKO, Vladimír (50%)]

0

64.

39193 DAI 1999

Úlohy na grafoch s kategorizáciou hrán : rigorózna práca / Štefan Berežný - Košice : PF UPJŠ, - 1999. - 32 s..
[BEREŽNÝ, Štefan]

0

65.

39139 AEC 1999

A polynomially solvable case of optimization problems on graphs with categorization of edges / Štefan Berežný, Katrína Cechlárová, Vladimír Lacko - 1999. In: Mathematical methods in economics `99. - Prague : University of economics, 1999 P. 25-30. - ISBN 8070793716
[BEREŽNÝ, Štefan (34%) - CECHLÁROVÁ, Katarína (33%) - LACKO, Vladimír (33%)]

2006 [4] GRINČOVÁ, A., KRAVECOVÁ, D., KUDLÁČ, M.: Alternative approach to data network optimization. In: Acta Electrotechnica et Informatica. Roč. 6, č. 2 (2006), s. 69-73. ISSN 1335-8243.

2006 [3] DRAŽENSKÁ, E., KONDÁŠ, J., SCHRÖTTER, Š.: Colour - balanced networks. In: SAMI 2006 : 4th Slovakian - Hungarian Joint Symposium on Applied Machine Intelligence : Herľany, Slovakia, January 20-21, 2006. Budapest : Budapest Tech, 2006. P. 517-521. ISBN 963-7154-44-2.

2008 [4] MAJCHEROVÁ, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : konferencia s medzinárodnou účasťou, 2.8.2008. Košice : KSK, 2008. S. 65-69. ISBN 978-80-970001-5-8.

3