#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

185212 AFC 2017

Systém merania vstupno-výstupných riadiacich signálov kvadrokoptéry / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2017. In: MDS PSL 2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017 P. 184-193. - ISBN 978-80-7582-012-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - SZÖKE, Zoltán (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - MOUCHA, Václav (25%)]

0

2.

180450 EAI 2017

Annual Report 2016 / František Adamčík ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU, LF - 2017. - 1-76 s.. - ISBN 978-80-553-3127-0.
[ADAMČÍK, František (16%) - BRÉDA, Róbert (14%) - HOCKO, Marián (14%) - KOŠČÁK, Peter (14%) - BUDAJOVÁ, Kristína (14%) - MOUCHA, Václav (14%) - ROZENBERG, Róbert (14%)]

0

3.

181460 ADC 2017

Non-Stationary Noise Analysis of Magnetic Sensors using Allan Variance / Katarína Draganová ... [et al.] - 2017. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1126-1128. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p169.pdf...
[DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%) - SEMRÁD, Karol (25%)]

2017 [3] ŠMELKO, Miroslav On contactless tensile stress measuring In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 105-109 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

4.

186418 ACB 2017

Impulzové a číslicové obvody / Václav Moucha ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : LF TU - 2017. - 280 s.. - ISBN 978-80-553-2670-2.
[MOUCHA, Václav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

5.

187288 BCI 2017

Teória elektromagnetického poľa elektromagnetická vlna/ Václav Moucha, Miroslav Šmelko, František Heško - 1. vyd. - Košice : LF TU - 2017. - 132 s.. - ISBN 978-80-553-2891-1.
[MOUCHA, Václav (34%) - ŠMELKO, Miroslav (33%) - HEŠKO, František (33%)]

0

6.

191440 AFC 2017

Effective technical solution of the autonomous UAV collision avoidance system / Václav Moucha ... [et al.] - 2017. In: Bezpečnosť a doprava. - Brno : CERM, 2017 P. 191-202. - ISBN 978-80-7204-976-9
[MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - KLIMENT, Tomáš (25%)]

0

7.

190879 AFC 2017

Concept of the Certified UAV Training Organisation / Václav Moucha - 2017. In: Aeronautika 17. - Lublin : University College of Enterprise and Administration, 2017 P. 75-80. - ISBN 978-83-60617-49-6
[MOUCHA, Václav (100%)]

0

8.

171416 AFH 2016

Non-Stationary Noise Analysis of Magnetic Sensors Using Allan Variance / K. Draganová ... [et al.] - 2016. In: Czech and Slovak Conference on Magnetism. - Košice : Slovak Physical Society, 2016 S. 341. - ISBN 978-80-971450-9-5
[DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%) - SEMRÁD, Karol (25%)]

0

9.

174599 AFD 2016

Possibility of usage the latest GSM generations for the purpose of UAV communication / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: New Trends in Signal Processing. - Liptovský Mikuláš : AFA of General Milan Rastislav Štefánik, 2016 S. 102-105. - ISBN 978-80-8040-528-1
[VOLČKO, Tomáš (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

10.

174737 AFD 2016

Analysis of the actual conditions of the unmanned aerial vehicles operation in SR and implementation of the standardized knowledge basis into the education process / Václav Moucha, Katarína Draganová, Tomáš Volčko - 2016. In: New Trends in Aviation Development. - Košice : TU, 2016 S. 1-7. - ISBN 978-80-553-2628-3
[MOUCHA, Václav (40%) - DRAGANOVÁ, Katarína (30%) - VOLČKO, Tomáš (30%)]

0

11.

174738 AFD 2016

Increased operational safety concept of UAV by connecting to 3G4G network / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: New Trends in Aviation Development. - Košice : TU, 2016 S. 1-7. - ISBN 978-80-553-2628-3
[VOLČKO, Tomáš (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

12.

178463 AFD 2016

Prevodové charakteristiky bezkontaktného mikrodrôtového snímača / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 12-16. - ISBN 978-80-553-3051-8
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - MOUCHA, Václav (25%)]

0

13.

178482 AFD 2016

Možnosti využitia posledných generácií GSM na účely komunikačného spojenia s UAV / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 52-59. - ISBN 978-80-553-3051-8
[VOLČKO, Tomáš (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

14.

161810 AFD 2015

A Wireless Communication Interafaces for Small Unmanned Systems / Tomáš Volčko, Václav Moucha, Viktor Kán - 2015. In: MOSATT 2015. - Košice : Perpetis, 2015 S. 200-205. - ISBN 978-80-971432-2-0 - ISSN 1338-5232
[VOLČKO, Tomáš (34%) - MOUCHA, Václav (33%) - KÁN, Viktor (33%)]

2016 [4] ANDOGA, Rudolf, DRAGANOVÁ, Katarína, LAŠŠÁK, Miroslav Inverse Neural Network Controller for Camera Gimbal Stabilization In: Acta Avionica Roč. 18, č. 1 (2016), s. 1-5 ISSN: 1335-9479

1

15.

168352 AFD 2015

Komunikačná sieť pre malé UAV / Tomáš Volčko, Václav Moucha - 2015. In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. - Košice : TU, 2015 S. 00-1-00-6. - ISBN 978-80-553-2136-3
[VOLČKO, Tomáš (50%) - MOUCHA, Václav (50%)]

0

16.

167114 AFB 2015

Industrial applications of magnetometry / Dušan Praslička ... [et al.] - 2015. In: Journal of Electrical Engineering : Magnetic Measurement 2015. - Bratislava : STU, 2015 Roč. 66, č. 7s (2015), s. 190-192. - ISSN 1335-3632 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=UA&search_mode=GeneralSearch&qid=13&SID=U2Wawf...
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - MIKITA, Ivan (20%) - MOUCHA, Václav (20%)]

0

17.

161808 AFD 2015

Attitude-Independent Iterative Static Calibration Methodology for 3-Axis Accelerometers / Katarína Draganová, Václav Moucha, Tomáš Volčko - 2015. In: MOSATT 2015. - Košice : Perpetis, 2015 S. 39-44. - ISBN 978-80-971432-2-0 - ISSN 1338-5232
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - MOUCHA, Václav (33%) - VOLČKO, Tomáš (33%)]

0

18.

148083 AFG 2014

Characteristics Comparison of Fluxgate Sensors Based on Magnetic Microwires for Weak Magnetic Fields Measurement / Jozef Hudák ... [et al.] - 2014. In: EMSA 2014 : 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators : Book of Abstracts : July 6-9, 2014, Vienna, Austria. - Vienna : Vienna University of Technology, 2014 P. 46-46. - ISBN 978-3-85465-021-8
[HUDÁK, Jozef (17%) - MOUCHA, Václav (17%) - LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - BAJÚS, Ján (17%) - DRAGANOVÁ, Katarína (16%) - ČVERHA, Andrej (16%)]

0

19.

134292 AFD 2013

Možnosti využitia bezpilotných prostriedkov pri monitoringu hranice s Ukrajinou / František Kmec, Katarína Draganová, Václav Moucha - 2013. In: Aeronautika 2013 : Medzinárodná vedecká konferencia : 25. - 26. apríla 2013, Herľany. - Košice : LF TU, 2013 S. 124-129. - ISBN 978-80-553-1416-7
[KMEC, František (34%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%) - MOUCHA, Václav (33%)]

2014 [4] LAŠŠÁK, Miroslav, BAJÚS, Ján, MALATIN, Peter Modelovanie nelineárnych výkonových členov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : Košice, 2014 S. 1-8 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] OSTROŽNICKÝ, Jozef, HUDÁK, Jozef Unmanned Systems with Three Rotors In: Acta Avionica Roč. 17, 33, č. 3 (2015), s. 21-26 ISSN: 1335-9479

2

20.

134302 AFC 2013

Temperature dependence testing of inertial sensors / Pavol Lipovsky ... [et al.] - 2013. In: ICMT 2013 : international Conference on Military Technologies : May 22 - 23, 2013, Brno, Czech Republic. - Brno : University of Defence, 2013 P. 965-971. - ISBN 978-80-7231-918-3
[LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - LAŠŠÁK, Miroslav (17%) - DRAGANOVÁ, Katarína (17%) - BLAŽEK, Josef (17%) - HUDÁK, Jozef (16%) - MOUCHA, Václav (16%)]

2016 [1] Kršák, B. et al. Use of low-cost UAV photogrammetry to analyze the accuracy of a digital elevation model in a case study In: Journal of the International Measurement Confederation Vol. 91 (2016), p. 276-287 ISSN: 02632241

1

21.

131363 AFD 2013

Emergency Procedures for Unmanned Aerial Vehicles / Katarína Draganová, František Kmec, Václav Moucha - 2013. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 6. medzinárodnej vedeckej konferencie : 15. - 16. november 2012, Košice. - Košice : VŠBM, 2012 S. 82-87. - ISBN 978-80-89282-82-1
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - KMEC, František (33%) - MOUCHA, Václav (33%)]

2015 [4] OSTROŽNICKÝ, Jozef, HUDÁK, Jozef Unmanned Systems with Three Rotors In: Acta Avionica Roč. 17, 33 č. 3 (2015), s. 21-26 ISSN: 1335-9479

1

22.

137836 AFD 2013

Current trends in the area of unmanned aerial systems personnel education / Václav Moucha, Katarína Draganová, František Kmec - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 193-197. - ISBN 978-80-971432-1-3
[MOUCHA, Václav (34%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%) - KMEC, František (33%)]

0

23.

137833 AFD 2013

Safety equipment and emergency procedures for UAV control / Katarína Draganová, Václav Moucha, František Kmec - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 44-49. - ISBN 978-80-971432-1-3
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - MOUCHA, Václav (33%) - KMEC, František (33%)]

2014 [4] LAŠŠÁK, Miroslav, BAJÚS, Ján, MALATIN, Peter Modelovanie nelineárnych výkonových členov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : 13.05.- 14.05.2014, Košice [CD-ROM] S. 00-1-00-9 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] OSTROŽNICKÝ, Jozef, HUDÁK, Jozef Unmanned Systems with Three Rotors In: Acta Avionica Roč. 17, 33, č. 3 (2015), s. 21-26 ISSN: 1335-9479

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol et al. Nízkofrekvenčné magnetické polia generované BLDC motormi kvadrokoptéry In: MDS SPL 2017 : Sborník příspěvků 17. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2017 : Brno, 18-19 October, 2017 P. 174-183 ISBN: 978-80-7582-012-9

3

24.

118633 ACB 2012

Základné elektronické súčiastky a obvody Kategória: vysokoškolská učebnica/ Václav Moucha - 1. vyd - Košice : KLTP LF TU - 2012. - 142 s.. - ISBN 978-80-553-0863-0.
[MOUCHA, Václav (100%)]

0

25.

124596 AFD 2012

Inside material stress measuring / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-4. - ISBN 978-80-553-1083-1
[ŠMELKO, Miroslav (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - MOUCHA, Václav (20%)]

2014 [4] KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert, BAJÚS, Ján Chemické upravovanie mikrodrôtov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : 13.05.- 14.05.2014, Košice [CD-ROM] S. 00-1-00-5 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] KÁN, Viktor et al. Kontaktovanie magnetických mikrodrôtov In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Košice, 14. - 15. 5. 2015 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-2136-3

2016 [4] KÁN, V. et al. Testing of GMI Effect on Modern Magnetic Materials In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers : Košice, 12-13 May, 2016 ISBN: 978-80-553-2514-9

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

4

26.

130429 ADF 2012

Safety Equipment for Unmanned Aerial Vehicles / Katarína Draganová, František Kmec, Václav Moucha - 2012. In: Acta Avionica. Roč. 14, č. 25 (2012), s. 116-120. - ISSN 13359479
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - KMEC, František (33%) - MOUCHA, Václav (33%)]

2015 [4] OSTROŽNICKÝ, Jozef, HUDÁK, Jozef Unmanned Systems with Three Rotors In: Acta Avionica Roč. 18, 33, č. 3 (2015), s. 21-26 ISSN: 1335-9479

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol et al. Nízkofrekvenčné magnetické polia generované BLDC motormi kvadrokoptéry In: MDS PSL 2017 : 17. mezinárodní vědecké konference Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel : Brno, 18-19 october, 2017 P. 174-183 ISBN: 978-80-7582-012-9

2

27.

123594 AFG 2012

Noise Characteristics of Ferroprobe and Magnetic Microwire Four Channel Magnetometers of VEMA Series / Jozef Hudák ... [et al.] - 2012. In: EMSA 21012 : 9th European Magnetic Sensors and Actuators Conference : Book of Abstracts : Prague, Czech Republic, July 1-4, 2012. - Praha : Czech Technical University, 2012 P. 49. - ISBN 978-80-01-05078-1
[HUDÁK, Jozef (16%) - ČVERHA, Andrej (14%) - LIPOVSKÝ, Pavol (14%) - SABOL, Rudolf (14%) - BLAŽEK, Josef (14%) - PRASLIČKA, Dušan (14%) - MOUCHA, Václav (14%)]

0

28.

119646 AED 2011

Protizrážkový systém pre bezpilotné prostriedky / Katarína Draganová, Václav Moucha - 2011. In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác : Košice, 2011. - Košice : VŠBM, 2011 S. 39-48. - ISBN 978-80-89282-68-5
[DRAGANOVÁ, Katarína (50%) - MOUCHA, Václav (50%)]

0

29.

119658 AED 2011

Bezpečnostné vzdelávanie v oblasti letiskovej ochrany s využitím systému LMS Moodle / Václav Moucha, Miroslav Laššák, Miroslav Šmelko - 2011. In: Manažérstvo bezpečnosti : zborník vedeckých prác. - Košice : VŠBMv Košiciach, 2011 S. 132-137. - ISBN 978-80-89282-68-5
[MOUCHA, Václav (34%) - LAŠŠÁK, Miroslav (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

30.

114488 AFD 2011

Koncepcia projektu leteckej fakulty so zameraním na bezpilotné systémy / Jozef Hudák, Václav Moucha - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : LF TU, 2011 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-0758-9
[HUDÁK, Jozef (50%) - MOUCHA, Václav (50%)]

0

31.

107289 ACB 2011

Základy impulzovej a číslicovej techniky / V. Moucha, J. Hudák, D. Praslička - 1. vyd - Košice : TU - 2011. - 230 s.. - ISBN 978-80-553-0620-9.
[MOUCHA, Václav (34%) - HUDÁK, Jozef (33%) - PRASLIČKA, Dušan (33%)]

0

32.

108711 AFD 2011

UAV – Robotická avionická platforma na riešenie bezpečnostných aplikácií / Václav Moucha, Katarína Draganová - 2011. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice : 11. - 12. november 2010. - Košice : VŠBM, 2011 S. 356-364. - ISBN 978-80-89282-44-9
[MOUCHA, Václav (50%) - DRAGANOVÁ, Katarína (50%)]

2014 [4] LAŠŠÁK, Miroslav, BAJÚS, Ján, MALATIN, Peter Modelovanie nelineárnych výkonových členov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : 13.05.- 14.05.2014, Košice [CD-ROM] S. 00-1-00-9 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] OSTROŽNICKÝ, Jozef, HUDÁK, Jozef Unmanned Systems with Three Rotors In: Acta Avionica Roč. 17, 33, č. 3 (2015), s. 21-26 ISSN: 1335-9479

2015 [4] ČEŠKOVIČ, Marek, LAŠŠÁK, Miroslav UAV testing platform in education process In: Acta Avionica Roč. 17, 33, č. 3 (2015), s. 34-40 ISSN: 1335-9479

3

33.

118432 AFB 2011

Snímače a materiály pre snímače malého bezposádkového dopravného prostriedku / Václav Moucha, Miroslav Laššák, Miroslav Šmelko - 2011. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. - 11.november 2011, Košice. - Košice : VŠBM, 2011 S. 332-338. - ISBN 978-80-89282-65-4
[MOUCHA, Václav (40%) - LAŠŠÁK, Miroslav (30%) - ŠMELKO, Miroslav (30%)]

0

34.

118433 AFB 2011

Zníženie lokálnych environmentálnych zaťažení archeologických vykopávok použitím magnetického prieskumu náleziskovej lokality / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2011. In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 5. medzinárodnej vedeckej konferencie : 10. - 11.november 2011, Košice. - Košice : VŠBM, 2011 S. 517-521. - ISBN 978-80-89282-65-4
[ŠMELKO, Miroslav (16%) - LAŠŠÁK, Miroslav (14%) - OLEXA, Ladislav (14%) - PRASLIČKA, Dušan (14%) - MOUCHA, Václav (14%) - BLAŽEK, Josef (14%) - ČEŠKOVIČ, Marek (14%)]

2017 [3] LIPOVSKÝ, Pavol Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV In: Bezpečnosť a doprava: Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14-15 december, 2017 P. 11-21 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

35.

99437 AFD 2010

Multisenzorové zabezpečenie záujmových priestorov letiska / Václav Moucha, Jozef Hudák, Martin Mihálik - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 3. medzinárodnej vedeckej konferencie : 12.-13. november 2009, Košická Belá, Slovenská republika. - Košice : VŠBM, 2010 S. 202-207. - ISBN 978-80-89282-33-3
[MOUCHA, Václav (34%) - HUDÁK, Jozef (33%) - MIHÁLIK, Martin (33%)]

2015 [1] LIPOVSKÝ, Pavol et al. Vector Magnetometer used as Magnetometric Security Subsystem In: ICMT'15 : proceedings of the International Conference on Military Technologies 2015 : Brno, May 19-21, 2015 P. 527-530 ISBN: 978-80-7231-976-3

1

36.

103689 AFD 2010

Koncepcia pracoviska na meranie magnetických charakteristík mikrodrôtov / Rudolf Sabol ... [et al.] - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Nové smery v spracovaní signálov 10 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-28.5.2010, Tatranské Zruby. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2010 S. 221-227. - ISBN 978-80-8040-399-7
[SABOL, Rudolf (17%) - ČVERHA, Andrej (17%) - GONDA, Patrik (17%) - MIKITA, Ivan (17%) - MOUCHA, Václav (16%) - HUDÁK, Jozef (16%)]

0

37.

103657 BCI 2009

Senzorika Laboratórne cvičenia 1/ Václav Moucha ... [et al.] - 1. vyd - Košice : C-PRESS - 2009. - 157 s. - ISBN 978-80-970294-0-1.
[MOUCHA, Václav (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - MIKITA, Ivan (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%)]

0

38.

76821 AFD 2008

Robustný multisenzorový podsystém na zabezpečenie bezpečnosti viacfunkčného meracieho domčeka / Václav Moucha, Ján Džubák, Jozef Hudák - 2008. In: Nové trendy rozvoja letectva 2008. - Košice : TU, LF, 2008 S. 1-3. - ISBN 9788055300924
[MOUCHA, Václav (34%) - DŽUBÁK, Ján (33%) - HUDÁK, Jozef (33%)]

0

39.

109179 AGI 2008

Laboratórium senzoriky a techniky bezpečnostných a zabezpečovacích systémov Záverečná správa o dosiahnutých výsledkoch za celú dobu riešenia projektu KEGA č. 3422306/ Václav Moucha - Košice : LF TU - 2008. - 6 s..
[MOUCHA, Václav (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - MIKITA, Ivan (20%)]

0

40.

63410 BCI 2007

Základné obvody impulzovej techniky / Václav Moucha - 1. vyd - Košice : Elfa, - 2007. - 158 s. - ISBN 978-80-8086-064-6.
[MOUCHA, Václav (100%)]

0

41.

56209 AFD 2006

Analýza vplyvu zmeny parametrov magnetických materiálov na vlastnosti elektromagnetických systémov budič - snímač / Ivan Mikita, Václav Moucha, Dušan Praslička - 2006. In: Nové trendy rozvoja letectva : 7. medzinárodná vedecká konferencia : Košice, 6.-8.9.2006. - Košice : TU, 2006 S. 1-3. - ISBN 8080735204 Spôsob prístupu: http://www.ntrl.sk...
[MIKITA, Ivan (34%) - MOUCHA, Václav (33%) - PRASLIČKA, Dušan (33%)]

0

42.

56112 AFD 2006

Ako a čo učiť bakalára - senzorika? / Josef Blažek, Jozef Hudák, Václav Moucha - 2006. In: Nové trendy rozvoja letectva. - Košice : TU, 2006 3 s. - ISBN 8080735204
[BLAŽEK, Josef (34%) - HUDÁK, Jozef (33%) - MOUCHA, Václav (33%)]

0

43.

56208 AFD 2006

Optimalizácia rozloženia vinutia snímačov a budičov magnetického poľa / Ivan Mikita, Václav Moucha, Josef Blažek - 2006. In: Nové trendy rozvoja letectva. - Košice : TU, 2006 5 s. - ISBN 8080735204
[MIKITA, Ivan (34%) - MOUCHA, Václav (33%) - BLAŽEK, Josef (33%)]

0

44.

56211 AFD 2006

Motivácia záujmu o technické vedy a technológie / Václav Moucha, Josef Blažek - 2006. In: Nové trendy rozvoja letectva. - Košice : TU, 2006 4 s. - ISBN 8080735204 Spôsob prístupu: http://www.ntrl.sk...
[MOUCHA, Václav (50%) - BLAŽEK, Josef (50%)]

0

45.

41643 FAI 2004

Vojenská letecká akadémia gen.Milana Rastislava Štefánika v Košiciach / Jozef Szilágyi...[et al.] - 1.vyd. - Košice : VLA - 2004. - 154 s. Spôsob prístupu: http:// www.vlake.sk...
[SZILÁGYI, Jozef (5%) - SZABO, Stanislav (5%) - BAČÍK, Ján (5%) - BAJUSZ, Pavol (5%) - BÁLINT, Ján (5%) - BLAŽEK, Josef (5%) - ČEKANOVÁ, Anna (5%) - MISLIVCOVÁ, Viera (5%) - MOUCHA, Václav (5%) - POHOVEJ, Jozef (5%) - POPRENDA, Ján (5%) - PULIŠ, Pavel (5%) - RAJNEC, Vojtech (5%) - DŽUNDA, Milan (5%) - FUSKOVÁ, Alena (5%) - MADLENÁK, Milan (5%) - KLIMEK, Ľubomír (5%)]

0

46.

37759 BCI 2003

Nelineárne analógové obvody zbierka príkladov 1 : učebná pomôcka/ Václav Moucha - 1. vyd. - Košice : Vojenská letecká akadémia - 2003. - 115 s..
[MOUCHA, Václav (100%)]

0

47.

56440 GAI 2002

Elektromagnetický systém merania hladiny ocele v medzipanve úvodná štúdia/ Josef Blažek (zodpovedný riešiteľ) - Košice : VLA-GMRŠ Košice - 2002. - 24 s.
[BLAŽEK, Josef (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - MOUCHA, Václav (20%) - MIKITA, Ivan (20%)]

0

48.

56397 AGI 2001

Sekundárna a prevádzková metrológia magnetometrie pre oblasť slabých nízkofrekvenčných magnetických polí vedecká úloha PT 97026/ Josef Blažek (zodpovedný riešiteľ) - Košice : VLA-GMRŠ Košice - 2001. - 67 s.
[BLAŽEK, Josef (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - MOUCHA, Václav (10%) - MIKITA, Ivan (15%)]

0

49.

43326 AEF 2000

Wienerova filtrácia zašumených 2D signálov / Václav Moucha - 2000. In: Nové trendy v rozvoji letectva. - Košice : Edičné stredisko VLA, 2000 S. 163-170.
[MOUCHA, Václav (100%)]

0

50.

0014416 BCI 2000

Číslicová filtrácia obrazových signálov / Václav Moucha ... [et al.] - Košice : Vojenská letecká akadémia, - 2000. - 369 s.. - ISBN 80-7166-036-1.
[MOUCHA, Václav (25%) - MARCHEVSKÝ, Stanislav (25%) - LUKÁČ, Rastislav (25%) - STUPÁK, Csaba (25%)]

0

51.

56451 GAI 1998

Letecká magnetometria záverečná správa PT 93078/ Jozef Blažek ... [et al.] - Košice : VLA GMRŠ - 1998. - 176 s.
[BLAŽEK, Josef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - JANČUŠKA, Igor (20%) - MOUCHA, Václav (10%) - MIKITA, Ivan (10%)]

0

52.

BPČ/2761 DAI 1989

Obvodové riešenie a analýza číslicových snímačov vektora intenzity slabých magnetických polí / Václav Moucha - Košice : VŠT, - 1989. - 85 s..
[MOUCHA, Václav]

0