#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

173667 ADM 2016

Korózia betonárskej ocele v prostredí vysokopecnej a oceliarenskej trosky / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2016. In: Koroze a ochrana materiálu. Vol. 60, no. 3 (2016), p. 74-79. - ISSN 0452-599X
[RODZIŇÁK, Dušan (30%) - HALAMA, Maroš (30%) - ČERŇAN, Jozef (20%) - KOVALČÍKOVÁ, Martina (20%)]

0

2.

171668 ADM 2016

Material analysis of selected parts of the MPM-20 jet engine / J. Čerňan ... [et al.] - 2016. In: AiMT - Advances in Military Technology. Vol. 11, no. 1 (2016), p. 89-100. - ISSN 1802-2308
[ČERŇAN, Jozef (40%) - RODZIŇÁK, Dušan (30%) - SEMRÁD, Karol (20%) - CÚTTOVÁ, Miroslava (10%)]

0

3.

158234 ADN 2015

The tribological properties of the coated sintered material / Jozef Čerňan ... [et al.] - 2015. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 21, č. 1 (2015), s. 44-52. - ISSN 1335-1532 Spôsob prístupu: http://www.qip-journal.eu/index.php/ams/article/view/467/485...
[ČERŇAN, Jozef (30%) - RODZIŇÁK, Dušan (30%) - SEMRÁD, Karol (20%) - TRUCHLÝ, Martin (20%)]

2015 [1] BIDULSKÝ, R., HRYHA, E., BIDULSKÁ, J. The study of local effect of manganese on microstructure development of admixed Fe-Mn-C sintered steels In: High Temperature Materials and Processes Vol. 2015 (2015) ISSN: 0334-6455

1

4.

162546 ADE 2015

Structural steel at the beginnign of the last century and today / Dušan Rodziňák, Jozef Čerňan, Rudolf Zahradníček - 2015. In: Journal of Engineering and Architecture. Vol. 3, no. 1 (2015), p. 169-173. - ISSN 2334-2986 Spôsob prístupu: http://jea-net.com/journals/jea/Vol_3_No_1_June_2015/17.pdf...
[RODZIŇÁK, Dušan (40%) - ČERŇAN, Jozef (30%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (30%)]

0

5.

149689 ADC 2014

Contact fatigue of TiCN coated sintered steels / J. Čerňan, D. Rodziňák, J. Briančin - 2014. In: Powder Metallurgy. Vol. 57, no. 4 (2014), p. 258-264. - ISSN 0032-5899
[ČERŇAN, Jozef (50%) - RODZIŇÁK, Dušan (25%) - BRIANČIN, Jaroslav (25%)]

0

6.

142203 ADF 2013

Effect of TiCN coating on tribological properties of Astaloy CrL sintered steel / Dušan Rodziňák, Jozef Čerňan, Pavol Hvizdoš - 2013. In: Journal of Manufacturing and Industrial Engineering. Roč. 12, č. 3-4 (2013), s. 20-24. - ISSN 1335-7972
[RODZIŇÁK, Dušan (40%) - ČERŇAN, Jozef (40%) - HVIZDOŠ, Pavol (20%)]

0

7.

142241 ADN 2013

Effect of laser hardening on the properties of PM steels / Dušan Rodziňák, Jozef Čerňan, Rudolf Zahradníček - 2013. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 19, č. 4 (2013), s. 282 -291. - ISSN 1335-1532 Spôsob prístupu: http://www.qip-journal.eu/index.php/ams/about...
[RODZIŇÁK, Dušan (40%) - ČERŇAN, Jozef (40%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (20%)]

0

8.

144795 ADF 2013

Contact fatigue resistance of sintered materials followed by laser hardening / J. Čerňan ... [et al.] - 2013. In: Powder Metallurgy Progress. Roč. 13, č. 2 (2013), s. 63-70. - ISSN 1339-4533 Spôsob prístupu: http://www.imr.saske.sk/pmp/issue/2-2013/PMP_Vol13_No2_p_063-070.pdf...
[ČERŇAN, Jozef (25%) - RODZIŇÁK, Dušan (25%) - SEMRÁD, Karol (25%) - BRIANČIN, Jaroslav (25%)]

0

9.

124618 ADF 2012

Tribological properties of sintered steel following plasma nitriding / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2012. In: Powder Metallurgy Progress. Roč. 12, č. 1 (2012), s. 34-42. - ISSN 1335-8987 Spôsob prístupu: http://www.imr.saske.sk/pmp/issue/1-2012/PMP_Vol12_No1_p_034-042.pdf...
[RODZIŇÁK, Dušan (20%) - ČERŇAN, Jozef (20%) - SEMRÁD, Karol (20%) - KOMOLÍK, Miroslav (20%) - HVIZDOŠ, Pavol (20%)]

2015 [1] TOBOŁA, D. et al. Structure and properties of burnished and nitrided AISI D2 tool steel In: Medziagotyra Vol. 21, no. 4 (2015), p. 511-516 ISSN: 1392-1320

1

10.

124616 ADF 2012

Effects of plasma nitriding and surface densification on contact fatigue of astaloy CRM based PM steel / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2012. In: Powder Metallurgy Progress. Roč. 12, č. 1 (2012), s. 17-26. - ISSN 1335-8987 Spôsob prístupu: http://www.imr.saske.sk/pmp/issue/1-2012/PMP_Vol12_No1_p_017-026.pdf...
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - ČERŇAN, Jozef (25%) - LENGYEL, Martin (25%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (25%)]

0

11.

124599 AFD 2012

RCF properties of TiCN coated sintered steels / Jozef Čerňan, Dušan Rodziňák - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-8. - ISBN 978-80-553-1083-1
[ČERŇAN, Jozef (50%) - RODZIŇÁK, Dušan (50%)]

0

12.

127199 AFH 2012

Prejavy kontaktnej únavy v povrchových vrstvách spekaných ocelí po plazmovej nitridácií / Jozef Čerňan, Dušan Rodziňák - 2012. In: Fraktografia 2012 : international conference : book af abstracts : Congress Centre Academia, Stará Lesná, Slovakia, October 21 - 24, 2012. - Košice : TU, 2012 S. 48. - ISBN 978-80-970964-2-7
[ČERŇAN, Jozef (50%) - RODZIŇÁK, Dušan (50%)]

0

13.

128164 ADD 2012

Plasma nitriding and its influence on contact fatigue of sintered steel / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2012. In: Kovové materiály. Roč. 50, č. 5 (2012), s. 1-7. - ISSN 0023-432X Spôsob prístupu: http://www.kovmat.sav.sk/...
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - HVIZDOŠ, Pavol (25%) - ČERŇAN, Jozef (25%) - SEMRÁD, Karol (25%)]

2013 [4] LAŠŠÁK, Miroslav, DRAGANOVÁ, Katarína Metódy filtrácie údajov senzorov pre navigačné účely In: Senzorika a magnetometria 2013 : Zborník prezentácií a príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : Košice S. 35-40 ISBN: 978-80-553-1540-9

1

14.

109137 AGI 2011

Tribologické aspekty porušovania spekaných materiálov s dôrazom na kontaktnú únavu a opotrebenie Záverečná správa za celú dobu riešenia projektu č. 1046408/ Dušan Rodziňák - Košice : TU - 2011. - 13 s..
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

15.

100379 ADF 2010

Effect of nitridation on contact fatigue and wear damage of astaloy CrL and CrM steels / D. Rodziňák ... [et al.] - 2010. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 16, č. 1 (2010), s. 12-19. - ISSN 1338-1156 Spôsob prístupu: http://www.ams.tuke.sk/index.php?mi=06&sm=13&nm=1&at=02&lng=sk#13102...
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (25%) - HVIZDOŠ, Pavol (25%) - JAKUBECZYOVÁ, Dagmar (25%)]

0

16.

107725 ADF 2010

Contact fatigue at surface hardened sintered material / J. Čerňan ... [et al.] - 2010. In: Powder Metallurgy Progress. Roč. 10, č. 1 (2010), s. 50-58. - ISSN 1335-8987 Spôsob prístupu: http://www.imr.saske.sk/pmp/c01_2010.html...
[ČERŇAN, Jozef (40%) - RODZIŇÁK, Dušan (20%) - SEMRÁD, Karol (20%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (20%)]

0

17.

104280 AFD 2010

Vplyv povrchového spevnenia na kontaktnú únavu spekaných materiálov / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2010. In: Poruchy valivých ložísk : medzinárodná konferencia : 21.-22.10.2010 Bratislava, Slovak Republic. - Bratislava : Kongres management , 2010 S. 71-74. - ISBN 978-80-89275-24-3
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - ČERŇAN, Jozef (25%) - SEMRÁD, Karol (25%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (25%)]

0

18.

101408 ADF 2010

The effect of pin hardness on wear of sintered materials / D. Rodzinak ... [et al.] - 2010. In: Výrobné inžinierstvo. Roč. 9, č. 3 (2010), s. 36-39. - ISSN 1335-7972
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - HVIZDOŠ, Pavol (25%) - SEMRÁD, Karol (25%) - ČERŇAN, Jozef (25%)]

2013 [1] MONKOVÁ, Katarína, MONKA, Peter, JAKUBÉCZYOVÁ, Dagmar The research of the high speed steels produced by powder and casting metallurgy from the view of tool cutting life In: Applied Mechanics and Materials Vol. 302, (2013), p. 269-274 ISSN: 1662-7482

2013 [1] KLAMMER, E. et al. Trockenlauf-Gleitverschleiß von sintergehärteten Stählen | [Dry sliding wear of sinter hardened steels] In: HTM - Journal of Heat Treatment and Materials Vol. 68, no. 3 (2015), p. 142-149 ISSN: 1867-2493

2

19.

101974 ADF 2010

Rolling contact fatigue and wear of CrL and CrM mode powder metallurgy steels / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2010. In: Materials Engineering. Roč. 17, č. 1 (2010), s. 23-28. - ISSN 1335-0803
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - JAKUBÉCZYOVÁ, Dáša (25%) - ZAHRADNÍČEK, Vladimír (25%) - HVIZDOŠ, Pavol (25%)]

0

20.

107496 ADF 2010

Vplyv povrchového spevnenia na kontaktnú únavu spekaných materiálov / D. Rodziňák ... [et al.] - 2010. In: Strojárstvo extra. Č. 12 (2010), s. 72/2-74/4. - ISSN 1335-2938 Spôsob prístupu: www.strojarstvo.sk...
[RODZIŇÁK, Dušan (20%) - ČERŇAN, Jozef (30%) - SEMRÁD, Karol (30%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (20%)]

0

21.

90044 AFD 2009

Vplyv cementácie na kontaktnú únavu PM materiálu na báze CrL / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2009. In: Intertribo 2009 : tribologické problémy v exponovaných trecích sústavách : jubilejné 10. medzinárodné sympózium : October 21 - 23, 2009, Vysoké Tatry – Stará Lesná / Tatranská Lomnica. - [S.l.] : Kongres management, 2009 S. 87-90. - ISBN 978-80-89275-19-9
[RODZIŇÁK, Dušan (25%) - ZAHRADNÍČEK, Vladimír (25%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (25%) - ČAJKOVÁ, Lucia (25%)]

0

22.

90047 AFD 2009

Tribologické vlastnosti spekaného materiálu na báze Fe prásku typu CrL / Dušan Rodziňák ... [et al.] - 2009. In: Intertribo 2009 : tribologické problémy v exponovaných trecích sústavách : jubilejné 10. medzinárodné sympózium : October 21 - 23, 2009, Vysoké Tatry – Stará Lesná / Tatranská Lomnica. - [S.l.] : Kongres management, 2009 S. 13-16. - ISBN 978-80-89275-19-9
[RODZIŇÁK, Dušan (20%) - SEMRÁD, Karol (20%) - HVIZDOŠ, Pavol (20%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (20%) - ZAHRADNÍČEK, Vladimír (20%)]

0

23.

100371 AFD 2009

Tribologické vlastnosti spekaných materiálov na báze CrL a CrM / Pavol Hvizdoš ... [et al.] - 2009. In: Faktografia 2009 : zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou : Stará Lesná, Slovenská republika, 8.-11. november 2009. - Košice : Ústav materiálového výskumu SAV, 2009 S. 261-267. - ISBN 978-80-968543-8-7
[HVIZDOŠ, Pavol (25%) - JAKUBÉCZYOVÁ, Dagmar (25%) - SEMRÁD, Karol (25%) - RODZIŇÁK, Dušan (25%)]

0

24.

100376 ADF 2009

Effect of case-hardening on contact fatigue and wear damage of astaloy CrM based PM steel / D. Rodziňák ... [et al.] - 2009. In: Powder Metallurgy Progress : Journal of Science and Technology of Particle Materials. Roč. 9, č. 4 (2009), s. 205-211. - ISSN 1335-8987 Spôsob prístupu: http://www.imr.saske.sk/umv/pmp.htm...
[RODZIŇÁK, Dušan (20%) - ZAHRADNÍČEK, Rudolf (20%) - HVIZDOŠ, Pavol (20%) - SEMRÁD, Karol (20%) - JAKUBÉCZYOVÁ, Dagmar (20%)]

0

25.

64031 BCI 2007

Materiály a technológie / Dušan Rodziňák - 1. vyd - Košice : elfa, - 2007. - 132 s. - ISBN 978-80-8086-054-7.
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

26.

64027 BCI 2007

Letecké materiály a technológie / Dušan Rodziňák - 1. vyd - Košice : elfa, - 2007. - 124 s. - ISBN 978-80-8086-050-9.
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

27.

138182 ADF 2007

Vplyv shot peeningu na únavové vlastnosti predlegovaných spekaných ocelí na báze Cr a Mo s prídavkom [0.3-0.7] % C / Róbert Bidulský, Dušan Rodziňák - 2007. In: Materiálové Inžinierstvo. Roč. 14, č. 3 (2007), s. 57-60. - ISSN 1335-0803
[BIDULSKÝ, Róbert (70%) - RODZIŇÁK, Dušan (30%)]

2008 [3] NOVY, František - BOKŮVKA, Otakar - ČINČALA, Marián High-cycle fatigue behaviour of various types of austenitic stainless steel grade AISI 316 In: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej P. 291-294 ISBN: 978-83-7193-372-1

1

28.

65595 BCI 2007

Vybrané technológie spracovania materiálov s aplikáciou na leteckú výrobu / Dušan Rodziňák - 1. vyd - Košice : Elfa, - 2007. - 133 s. - ISBN 978-80-8086-067-7.
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

29.

50524 ADF 2006

Vplyv spevňovania povrchu na odolnosť spekanej ocele proti únavovému porušeniu / R. Bidulský ... [et al.] - 2006. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 12, č. 1 (2006), s. 54-58. - ISSN 1335-1532
[BIDULSKÝ, Róbert (25%) - RODZIŇÁK, Dušan (25%) - GUZANOVÁ, Anna (25%) - BREZINOVÁ, Janette (25%)]

2011 [1] NÉMET, Miroslav, MIHALÍKOVÁ, Mária, MAMUZIČ, Ilija Porovnanie pevnostných a deformačných charakteristýk plechov používaných v automobilovom priemysle In: Chemické listy Vol. 105, no. 16 (2011), p. s549-s551 ISSN: 0009-2770

2009 [4] MONKOVÁ, Katarína, MONKA, Peter Analýza optimalizácie faktorov obrábania In: Transfer inovácií Č. 15 (2009), s. 202-204 ISSN: 1337-7094

2008 [3] BIDULSKÁ, Jana, KVAČKAJ, Tibor, FUJDA, Martin et al. Mechanical properties and structural investigation of aluminium alloy EN AW 2014 depending on various processing conditions In: Problems of Modern Techniques in Engineering and Education - 2008 P. 89-94 ISBN: 83-87331-48-1

2011 [3] BIDULSKÁ, Jana et al. The role of ECAP in densification behaviour of PM aluminium alloy In: Inžynieria Materialowa Vol. 32, no. 2 (2011), p. 82-85 ISSN: 0208-6247

2007 [4] SIMKULET, V. Microstructure formation in Fe-0.85Mo-xMn-0.3C alloys in dependence on sintering temperature and time In: Acta Metallurgica Slovaca Roč. 13, č. SI 1 (2013), s. 820-823 ISSN: 1335-1532

2008 [3] NOVÝ, František - BOKŮVKA, Otakar - ČINČALA, Marián High-cycle fatigue behaviour of various types of austenitic stainless steel grade AISI 316 In: Nowe technologie i osiągnięcia w metalurgii i inżynierii materiałowej P. 291-294 ISBN: 978-83-7193-372-1

2007 [3] MIHALIKOVA, Mária: Analysis of the influence loading rate on the mechanical properties of microalloyed steel. In: Journal of metals, materials and minerals. ISSN 0857-6149, 2007, vol. 17, no. 1, p. 25-28

2006 [4] SIMKULET, V.: Vplyv mangánu na lomový povrch Fe-0.85Mo-xMn-0.3C spekaných ocelí. In: Fractography 2006. Košice: SAV, 2006. S. 465-468. ISBN 80-968543-5-6.

2008 [3] MIHALIKOVÁ, M., ČIŽMÁROVÁ, E.: Lomový proces polymerov pri razovej skúške na inštrumentovanom kladive. In: Materiál v inžinierskej praxi 2008: 7. vedecko-technická konferencia: 15.-17. január 2008. Košice: TU HF, 2008. s. 139-412. ISBN 978-80-8073-945-4.

2007 [4] SIMKULET, V.: Mikroštruktúra a mechanické vlastnosti systému Fe-0.85Mo-xMn-0.3C v závislosti na spekanej teplote a čase. In: Výrobné inžinierstvo. Roč. 6, č. 4 (2007), s. 51-54. ISSN 1335-7972.

2008 [4] NOVÝ, F. et al.: Vplyv kvality povrchu na iniciáciu únavových trhlín. In: Acta Mechanica Slovaca. Roč. 12, č. 4-B (2008), s. 209-214. ISSN 1335-2393.

11

30.

53617 AFD 2006

Nanokryštalické materiály a povlaky / Peter Mrva, Dušan Rodziňák, Daniel Kottfer - 2006. In: Nové trendy rozvoja letectva. - Košice : TU, 2006 5 s. - ISBN 8080735204
[MRVA, Peter (50%) - RODZIŇÁK, Dušan (25%) - KOTTFER, Daniel (25%)]

0

31.

43240 BDF 2005

Vplyv chrómu na únavové vlastnosti spekaných ocelí / Dušan Rodziňák, Margita Kabátová - 2005. In: Acta Avionica. Roč. 7, č. 11 (2005), s. 41-47. - ISSN 1335-9479
[RODZIŇÁK, Dušan (80%) - KABÁTOVÁ, Margita (20%)]

0

32.

43235 BEF 2005

Microstructure and properties of 2-4%Mn-0.30.7%C sintered and sinter-hardened steels / Róbert Bidulský ... [et al.] - 2005. In: Materiál v inžinierskej praxi 2005 : 6. vedecko-technická konferencia : Herľany, 11.-13.5.2005. - Košice : TU, 2005 S. 17-22. - ISBN 808073258X
[BIDULSKÝ, Róbert - DUDROVÁ, Eva - KABÁTOVÁ, Margita - RODZIŇÁK, Dušan]

2006 [3] MIHALIKOVÁ, M., BURŠÁK, M., MICHEĽ, J. Tvárniteľnosť a dynamické charakteristiky ocele vhodnej pre hlboké ťahanie In: Metal 2006 : 15. Mezinárodní konference metalurgie a materiálů : sborník přednášek : 23.-25. 5. 2006, Hradec nad Moravicí P. 1-7 ISBN: 80-86840-18-2

2006 [3] VADASOVÁ, Zuzana - MIHALIKOVÁ, Mária The influence of the strain rate on the material properties of the ZINc-coated sheet In: Journal of Metals, Materials and Minerals Vol. 16, no. 2 (2006), p. 15-18 ISSN: 0857-6149

2006 [3] MIHALIKOVÁ, Mária - BURŠÁK, Marián - JANEK, Jozef Vplyv hrúbky otryskaného oceľového plechu na základné mechanické vlastnosti In: Ocelové pásy 2006 : 7. mezinárodní konference : sborník přednášek : 4.-6. října 2006, Přerov P. 147-150 ISBN: 80-239-7750-4

2006 [3] MIHALIKOVÁ, Mária - BURŠÁK, Marián Drawing quality steel sheet under tension and bending condition In: Journal of Metals, Materials and Minerals Vol. 16, no. 1 (2016), p. 21-24 ISSN: 0857-6149

4

33.

44386 AFD 2004

Únavové vlastnosti spekaných chrómových ocelí / Vojtech Marinčák, Dušan Rodziňák, Eva Dudrová - 2004. In: Letná škola únavy materiálov '2004. - Žilina : Žilinská univerzita, 2004 S. 177-180. - ISBN 8080702837
[MARINČÁK, Vojtech (50%) - RODZIŇÁK, Dušan (35%) - DUDROVÁ, Eva (15%)]

0

34.

43229 BDF 2004

Vplyv niektorých faktorov na únavové vlastnosti spekanej ocele Fe-Mn-0,7C / Dušan Rodziňák, Eva Dudrová, Margita Kabátová - 2004. In: Acta Avionica. Roč. 6, č. 9 (2004), s. 105-109. - ISSN 1335-9497
[RODZIŇÁK, Dušan (60%) - DUDROVÁ, Eva (20%) - KABÁTOVÁ, Margita (20%)]

0

35.

43214 ADD 2003

Únavové vlastnosti spekaných mangánových ocelí / Dušan Rodziňák, Eva Dudrová, Margita Kabátová - 2003. In: Kovové materiály. Roč. 41, č. 6 (2003), s. 416-428. - ISSN 0023-432X
[RODZIŇÁK, Dušan (60%) - DUDROVÁ, Eva (20%) - KABÁTOVÁ, Margita (20%)]

0

36.

43212 AAB 2001

Práškové materiály na báze železa a ich únavové vlastnosti / Dušan Rodziňák - Košice : VLA - 2001. - 103 s. - ISBN 80-7166-038-8.
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

37.

43194 BDF 2000

Únavové vlastnosti spekaného železa a ocele distaloy AE+0,7C po deformácii a po infiltrácii meďou / D. Rodziňák, E. Dudrová, M. Kabátová - 2000. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 6, č. 2 (2000), s. 142-150. - ISSN 1335-1532
[RODZIŇÁK, Dušan (60%) - DUDROVÁ, Eva (20%) - KABÁTOVÁ, Margita (20%)]

0

38.

43724 AFD 2000

Využitie práškovej metalurgie vo výrobe vojenskej techniky / D. Rodziňák, E. Dudrová - 2000. In: Nové trendy v rozvoji letectva. Sekcia 4, Konštrukcia a prevádzka lietadiel a leteckých motorov. - Košice : VLA, 2000 S. 86-91.
[RODZIŇÁK, Dušan (80%) - DUDROVÁ, Eva (20%)]

0

39.

136072 ADF 1994

Pevnosť a plasticita nízkouhlíkovej Nb-V ocele za vysokých teplôt / Dušan Rodziňák, Helena Janitorova, Terézia Duchonovičová - 1994. In: Kovové materiály. Roč. 32, č. 3 (1994), s. 185-195. - ISSN 1338-4252
[RODZIŇÁK, Dušan (60%) - JANITOROVA, Helena (20%) - DUCHONOVIČOVÁ, Terézia (20%)]

0

40.

136030 ADE 1991

Ursachen für den Bruch eines Pitotrohrs / Dušan Rodziňák - 1991. In: Praktische Metallographie. Vol. 28, no. 10 (1991), p. 553-557. - ISSN 0032-678X
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

41.

136031 ADC 1990

Zerstörung des Zahnritzels einer Lochpresse / Dušan Rodziňák - 1990. In: Praktische Metallographie. Vol. 6, no. 27 (1990), p. 310-315. - ISSN 0032-678X
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

42.

136071 ADF 1986

Kontaktná únava a jej prejavy u materiálu vyrobeného cestou práškovej metalurgie / Dušan Rodziňák - 1986. In: Kovové materiály. Roč. 24, č. 1 (1986), s. 102-113. - ISSN 0023-432X
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

43.

136068 ADE 1982

Fractographic analysis of fatigue in forged sintered iron-base materials / D. Rodziňák - 1982. In: Powder Metallurgy International. Vol. 14, no. 4 (1982), p. 187-189. - ISSN 0048-5012
[RODZIŇÁK, Dušan (100%)]

0

44.

136033 ADE 1980

The Fatigue Curve of Sintered Iron and its Microstructural and Fractographic Interpretation / Dušan Rodziňák, M. Šlesár - 1980. In: Powder Metallurgy International. Vol. 12, no. 3 (1980), p. 127-130. - ISSN 0048-5012
[RODZIŇÁK, Dušan (80%) - ŠLESÁR, M. (20%)]

0

45.

136069 ADE 1975

Einfluss einiger Inhibitoren auf die Schwingungsrisskorrosion von Stahl in wässriger Lösung / Dušan Rodziňák, J. Kocich - 1975. In: Metalloberfläche Angew Elektrochem. Vol. 29, no. 2 (1975), p. 63-72. - ISSN 0368-8356
[RODZIŇÁK, Dušan (80%) - KOCICH, J. (20%)]

0