#arch. č.Kat. EPCRok vyd.Záznam (ISBD + ohlasy)Cit.

1.

193153 AAB 2018

Inertial Sensor Testing and Calibration / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd. - Košice : Technical University of Košice - 2018. - 160 s.. - ISBN 978-80-553-2974-1.
[DRAGANOVÁ, Katarína (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

2.

194070 ADF 2018

Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí a ich vplyv na zamestnanca / Milan Oravec, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 2018. In: Bezpečná práca. Roč. 49, č. 3 (2018), s. 42-47. - ISSN 0322-8347
[ORAVEC, Milan (66%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - ŠMELKO, Miroslav (14%)]

0

3.

192043 AAA 2018

Nízkofrekvenčné magnetické polia v pracovnom prostredí / Milan Oravec, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd - Ostrava : SPBI - 2018. - 144 p. - ISBN 978-80-7385-199-6.
[ORAVEC, Milan (66%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - ŠMELKO, Miroslav (14%)]

0

4.

195287 BCI 2018

Bezpečnosť v elektrotechnike / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 121 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2701-3.
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

5.

195286 ACB 2018

Technická dokumentácia v elektrotechnike / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 1. vyd. - Košice : Technická univerzita v Košiciach - 2018. - 126 s. [CD-ROM]. - ISBN 978-80-553-2999-4.
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

6.

182314 AFC 2017

skCUBE very-low-frequency radio waves detector and whistlers / Michaela Musilová ... [et al.] - 2017. In: ICMAE 2017. - Piscataway : IEEE, 2017 P. 292-295. - ISBN 978-1-5386-3306-9
[MUSILOVÁ, Michaela (20%) - ŠMELKO, Miroslav (16%) - LIPOVSKÝ, Pavol (16%) - KAPUŠ, Jakub (16%) - ZÁVODSKÝ, Ondrej (16%) - ŠLOSIAR, Rudolf (16%)]

0

7.

184254 AFC 2017

Transfer Characteristics of Contactless Microwire Sensor / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: ICMT 2017. - Brno : University of Defence, 2017 P. 617-620. - ISBN 978-1-5386-1988-9
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - HEŠKO, František (25%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

8.

187241 ADF 2017

Tensile stress transfer characteristics of FeSiB microwire / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 2 (2017), s. 29-33. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.leteckafakulta.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1015/1022...
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - KAŠPER, Patrik (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

9.

190297 BCI 2017

Materiály a technológie v elektrotechnike / Miroslav Šmelko, Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 1. vyd - Košice : TU, LF - 2017. - 88 s. - ISBN 978-80-553-2919-2.
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

10.

191468 AFC 2017

Drones – from history to new era threat / František Heško ... [et al.] - 2017. In: Bezpečnosť a doprav. - Brno : CERM, 2017 P. 350-361. - ISBN 978-80-7204-976-9
[HEŠKO, František (29%) - LIPOVSKÝ, Pavol (28%) - DRAGANOVÁ, Katarína (28%) - KRCHŇÁK, Martin (5%) - MORAVEC, Tomáš (5%) - SCHREINER, Michal (5%)]

0

11.

191405 AFC 2017

Magnetic sensor based on magnetic microwires for application on-board UAV / Pavol Lipovský - 2017. In: Bezpečnosť a doprava. - Brno : CERM, 2017 P. 11-21. - ISBN 978-80-7204-976-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (100%)]

0

12.

181459 ADC 2017

Calibration of magnetometer for small satellites using neural network / T. Kliment ... [et al.] - 2017. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1129-1131. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p170.pdf...
[KLIMENT, Tomáš (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - ZÁVODSKÝ, Ondrej (20%)]

0

13.

181461 ADC 2017

Estimation of multichannel magnetometer noise floor in ordinary laboratory conditions / D. Praslička ... [et al.] - 2017. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1123-1125. - ISSN 0587-4246 Spôsob prístupu: http://przyrbwn.icm.edu.pl/APP/PDF/131/a131z4p168.pdf...
[PRASLIČKA, Dušan (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

14.

181108 BEE 2017

Výskum použiteľnosti moderných zabudovaných bezkontaktných mikro senzorov pre zvýšenie bezpečnosti prevádzky leteckých kompozitných konštrukcií / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017.
[ŠMELKO, Miroslav (16%) - SEMRÁD, Karol (14%) - DRAGANOVÁ, Katarína (14%) - LIPOVSKÝ, Pavol (14%) - ČERŇAN, Jozef (14%) - KLIMENT, Tomáš (14%) - SPODNIAK, Miroslav (14%)]

0

15.

183239 ADF 2017

PWM signal measurement system for quadcopter autopilot and operator responses evaluation / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 1-10. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1011/1005...
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - SZŐKE, Zoltán (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

16.

186418 ACB 2017

Impulzové a číslicové obvody / Václav Moucha ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : LF TU - 2017. - 280 s.. - ISBN 978-80-553-2670-2.
[MOUCHA, Václav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%)]

0

17.

186309 AFD 2017

Detekčný systém pritomnosti uav / František Heško, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 2017. In: Zborník príspevkov z 6. Konferencie doktorandov. - Košice : TU, 2017 S. 1-8. - ISBN 978-80-553-2850-8
[HEŠKO, František (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

18.

183240 ADF 2017

Calibration of accelerometric multisensor system / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 1 (2017), s. 1-6. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: http://acta-avionica.tuke.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1014/1006...
[ŠMELKO, Miroslav (25ˇ%) - BRODA, Tomáš (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

0

19.

187243 ADF 2017

Amplitude stabilisation of stimulation signal for microwire sensor / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2017. In: Acta Avionica. Roč. 19, č. 2 (2017), s. 34-40. - ISSN 1335-9479 Spôsob prístupu: https://acta-avionica.leteckafakulta.sk/ojs/index.php/aavionica/article/view/1012/1026...
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - KUPČÍK, Pavol (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

20.

185211 AFC 2017

Nízkofrekvenčné magnetické polia generované BLDC motormi kvadrokoptéry / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2017. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017 P. 174-183. - ISBN 978-80-7582-012-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - BLAŽEK, Josef (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - HEŠKO, František (25%)]

0

21.

185212 AFC 2017

Systém merania vstupno-výstupných riadiacich signálov kvadrokoptéry / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2017. In: MDS PSL 2017. - Brno : Univerzita obrany, 2017 P. 184-193. - ISBN 978-80-7582-012-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - SZÖKE, Zoltán (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - MOUCHA, Václav (25%)]

0

22.

187811 ADF 2017

Systémy det ekcie dronov z aspektov projektov VŠBM / Josef Blažek, Pavol Lipovský - 2017. In: Košická bezpečnostná revue: Košice Security Revue. Roč. 7, č. 2 (2017), s. 8-20. - ISSN 1338-6956
[BLAŽEK, Josef (60%) - LIPOVSKÝ, Pavol (40%)]

0

23.

187250 AFD 2017

Detection of Uncontracted Drones / František Heško, Pavol Lipovský, Miroslav Šmelko - 2017. In: MOSATT 2017. - Košice : TU, LF, 2017 S. 66-73. - ISBN 978-80-553-2864-5
[HEŠKO, František (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - ŠMELKO, Miroslav (33%)]

0

24.

191440 AFC 2017

Effective technical solution of the autonomous UAV collision avoidance system / Václav Moucha ... [et al.] - 2017. In: Bezpečnosť a doprava. - Brno : CERM, 2017 P. 191-202. - ISBN 978-80-7204-976-9
[MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - KLIMENT, Tomáš (25%)]

0

25.

174599 AFD 2016

Possibility of usage the latest GSM generations for the purpose of UAV communication / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: New Trends in Signal Processing. - Liptovský Mikuláš : AFA of General Milan Rastislav Štefánik, 2016 S. 102-105. - ISBN 978-80-8040-528-1
[VOLČKO, Tomáš (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

26.

174598 AFD 2016

Influence of periodical interference on calibration process of vector magnetometer / Tomáš Kliment ... [et al.] - 2016. In: New Trends in Signal Processing. - Liptovský Mikuláš : AFA of General Milan Rastislav Štefánik, 2016 S. 43-46. - ISBN 978-80-8040-528-1
[KLIMENT, Tomáš (25%) - KRCHŇÁK, Martin (25%) - MIŽENKOVÁ, Žaneta (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

2017 [3] ADAMČÍK, František, KURDEL, Pavol, LABUN, Ján Teaching the problems of the airborne DC and AC generators operating in fault states In: Bezpečnosť a doprava : Teória a prax v bezpečnosti a krízovom riadení v doprave : 11. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie : Hradec Králové, 14.-15. decembra 2017 P. 56-63 ISBN: 978-80-7204-976-9

1

27.

174738 AFD 2016

Increased operational safety concept of UAV by connecting to 3G4G network / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: New Trends in Aviation Development. - Košice : TU, 2016 S. 1-7. - ISBN 978-80-553-2628-3
[VOLČKO, Tomáš (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

28.

174601 AFC 2016

Aerometrický systém lietadla / František Heško, Pavol Lipovský, Róbert Bréda - 2016. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016. - Brno : Univerzita obrany, 2016 P. 52-60. - ISBN 978-80-7231-377-8
[HEŠKO, František (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - BRÉDA, Róbert (33%)]

0

29.

174712 AFC 2016

Odhad šumu vektorového magnetometra v bežných laboratórnych podmienkach / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2016. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2016. - Brno : Univerzita obrany, 2016 P. 101-108. - ISBN 978-80-7231-377-8
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%)]

0

30.

178462 AFD 2016

Meracie pracovisko GMI efektu založené na princípe LOCK IN zosilňovača / Viktor Kán, Miroslav Šmelko, Pavol Lipovský - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 6-11. - ISBN 978-80-553-3051-8
[KÁN, Viktor (34%) - ŠMELKO, Miroslav (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

31.

178482 AFD 2016

Možnosti využitia posledných generácií GSM na účely komunikačného spojenia s UAV / Tomáš Volčko ... [et al.] - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 52-59. - ISBN 978-80-553-3051-8
[VOLČKO, Tomáš (25%) - MOUCHA, Václav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

0

32.

169966 ADM 2016

Wireless strain gauge for composite materials / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2016. In: UPB Scientific Bulletin: Series D: Mechanical Engineering. Vol. 78, no. 1 (2016), p. 59-66. - ISSN 1454-2358
[ŠMELKO, Miroslav (17%) - PRASLIČKA, Dušan (17%) - DRAGANOVÁ, Katarína (17%) - LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - KÁN, Viktor (16%) - BAJÚS, Ján (16%)]

0

33.

173076 AED 2016

Návrh telemetrického systému pre prenos dát medzi pozemnou stanicou a UAV / Mário Hučko, Pavol Lipovský - 2016. In: Zborník príspevkov z diplomových prác Katedry avioniky a Katedry leteckej technickej prípravy. - Košice : LF TU, 2016 S. 30-35. - ISBN 978-80-553-2592-7
[HUČKO, Mário (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (50%)]

0

34.

174356 BEE 2016

First Slovak satellite skCUBE / Jakub Kapuš ... [et al.] - 2016. In: The 4S Symposium. - Noordwijk : ESA-ESTEC, 2016 P. 1-10.
[KAPUŠ, Jakub (10%) - ZÁVODSKÝ, Ondrej (10%) - LASZLÓ, Robert (10%) - ERDZIAK, Jaroslav (10%) - SLOŠIAR, Rudolf (10%) - ŠMELKO, Miroslav (10%) - LIPOVSKÝ, Pavol (10%) - PASTERNÁK, Ľubomír (10%) - MAGYAR, Martin (10%) - MUSILOVÁ, Michaela (10%)]

0

35.

174736 AFD 2016

Calibration methods of magnetometers onboard the satellites / Tomáš Kliment, Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 2016. In: New Trends in Aviation Development. - Košice : TU, 2016 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-2628-3
[KLIMENT, Tomáš (40%) - DRAGANOVÁ, Katarína (30%) - LIPOVSKÝ, Pavol (30%)]

0

36.

177616 FAI 2016

Senzorika a magnetometria 2016 zborník prezentácií a príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Košice, 8. decembra 2016/ Pavol Lipovský, Mária Jozeková, Katarína Draganová - 1. vyd. - Košice : TU - 2016. - 438 s.. - ISBN 978-80-553-3051-8.
[LIPOVSKÝ, Pavol (34%) - JOZEKOVÁ, Mária (33%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%)]

0

37.

178463 AFD 2016

Prevodové charakteristiky bezkontaktného mikrodrôtového snímača / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2016. In: Senzorika a magnetometria 2016. - Košice : TU, 2016 S. 12-16. - ISBN 978-80-553-3051-8
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - MOUCHA, Václav (25%)]

0

38.

158704 AFC 2015

Gradient Methodology for 3-Axis Accelerometer Static Calibration / Katarína Draganová ... [et al.] - 2015. In: ICMT 2015. - Brno : University of Defence, 2015 P. 521-525. - ISBN 978-80-7231-976-3
[DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - LAŠŠÁK, Miroslav (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - KÁN, Viktor (20%) - KLIMENT, Tomáš (20%)]

0

39.

167110 AFD 2015

Fluxgate sensors based on magnetic microwires for weak magnetic fields measurement / Jozef Hudák ... [et al.] - 2015. In: Journal of Electrical Engineering : Magnetic Measurement 2015. - Bratislava : STU, 2015 Roč. 66, č. 7s (2015), s. 153-156. - ISSN 1335-3632 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D34tC5...
[HUDÁK, Jozef (13%) - LIPOVSKÝ, Pavol (13%) - BAJÚS, Ján (13%) - ČVERHA, Andrej (13%) - KLEIN, Peter (12%) - VARGA, Rastislav (12%) - ONUFER, Jozef (12%) - ZIMAN, Ján (12%)]

2016 [1] KRŠÁK, B. et al. Use of low-cost UAV photogrammetry to analyze the accuracy of a digital elevation model in a case study In: Measurement : Journal of the International Measurement Confederation Vol. 91 (2016), p. 276-287 ISSN: 0263-2241

2017 [3] ŠMELKO, Miroslav On contactless tensile stress measuring In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 105-109 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

40.

167896 BCI 2015

Senzorické systémy Laboratórne cvičenia/ Jozef Hudák ... [et al.] - 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 180 s. [CD-ROM]. - ISBN 9788055323510.
[HUDÁK, Jozef (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - BAJÚS, Ján (20%) - KÁN, Viktor (20%) - VOLČKO, Tomáš (20%)]

0

41.

167571 FAI 2015

Magnetic Measurements 2015 International Scientific Conference : Book of Abstracts : Košice, Slovakia, 25th - 28th August 2015/ Pavol Lipovský, Jozef Marcin - 1. vyd. - Košice : TU - 2015. - 118 s.. - ISBN 978-80-553-2177-6.
[LIPOVSKÝ, Pavol (50%) - MARCIN, Jozef (50%)]

0

42.

158710 BEE 2015

Bezkontaktné meranie mechanického napätia vnútri kompozitných materiálov / Miroslav Šmelko, Pavol Lipovský, Katarína Draganová - 2015. In: Polymerní kompozity 2015. - Ostrava : RPIC – ViP, 2015 P. 116-121. - ISBN 978-80-905224-2-8
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%)]

0

43.

158705 AFC 2015

Vector Magnetometer used as Magnetometric Security Subsystem / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2015. In: ICMT 2015. - Brno : University of Defence, 2015 P. 527-530. - ISBN 978-80-7231-976-3
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - VOLČKO, Tomáš (25%)]

2017 [1] ANDOGA, R., FOZO, L. Near magnetic field of a small turbojet engine In: Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1117-1119 ISSN: 0587-4246

2017 [1] BERESIK, R. et al. Magnetic sensor system concept for ground vehicles detection In: ICMT 2017 : 6th international conference on military technologies : Brno, 31 May - 2 June, 2017 P. 710-715 ISBN: 978-153861988-9

2

44.

163124 AFC 2015

Možnosti zlepšenia šumových parametrov inerciálnych senzorov / Katarína Draganová, Miroslav Laššák, Pavol Lipovský - 2015. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015. - Brno : Univerzita obrany, 2015 P. 51-57. - ISBN 978-80-7231-434-8
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - LAŠŠÁK, Miroslav (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

45.

163128 AFC 2015

Senzory s magnetickými mikrodrôtmi pre meranie slabých magnetických polí / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2015. In: Měření, diagnostika a spolehlivost palubních soustav letadel 2015. - Brno : Univerzita obrany, 2015 P. 125-132. - ISBN 978-80-7231-434-8
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - HUDÁK, Jozef (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - BAJÚS, Ján (25%)]

2017 [3] ŠMELKO, Miroslav On contactless tensile stress measuring In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 105-109 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

46.

163130 AFC 2015

Metóda merania ofsetu spínacieho poľa / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2015. In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel 2015. - Brno : Univerzita obrany, 2015 P. 219-226. - ISBN 978-80-7231-434-8
[ŠMELKO, Miroslav (25%) - PRASLIČKA, Dušan (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - KÁN, Viktor (25%)]

0

47.

167108 AFD 2015

Offset of switching field in amorphous Fe-based microwires / Dušan Praslička ... [et al.] - 2015. In: Journal of Electrical Engineering : Magnetic Measurement 2015. - Bratislava : STU, 2015 Roč. 66, č. 7s (2015), s. 33-36. - ISSN 1335-3632 Spôsob prístupu: http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=7&SID=U2Wawf...
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - ŠMELKO, Miroslav (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - KÁN, Viktor (20%) - FLACHBART, Norbert (20%)]

2017 [1] KLEIN, P. et al. Effect of current annealing on domain structure in amorphous and nanocrystalline FeCoMoB microwires In: Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4 (2017), p. 681-683 ISSN: 0587-4246

1

48.

152644 BDF 2014

Propeller Measurement Stand System / Kamil Lukáč, Pavol Lipovský - 2014. In: Acta Avionica. Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-4. - ISSN 1335-9479
[LUKÁČ, Kamil (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (50%)]

0

49.

153297 ADF 2014

Integration of vector magnetometer module on board of small UAV / Tomáš Vaispacher, Pavol Lipovský - 2014. In: Acta Avionica. Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-6. - ISSN 1335-9479
[VAISPACHER, Tomáš (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (50%)]

2017 [3] ŠMELKO, Miroslav On contactless tensile stress measuring In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 105-109 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

50.

152661 AFD 2014

Application of vector magnetometer in security system for airport objects / Pavol Lipovský, Ján Bajús, Viktor Kán - 2014. In: New Trends in Aviation Development 2014 : proceedings of the 11. international scientific conference : September 11th-12th 2014, Košice. - Košice : LF TU, 2014 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-1650-5 Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/lf/ntrl2014/index.php?name=2...
[LIPOVSKÝ, Pavol (34%) - BAJÚS, Ján (33%) - KÁN, Viktor (33%)]

0

51.

148086 AFG 2014

Quantification of Switching Field Offset in Amorphous Fe-based Microwires / Dušan Praslička ... [et al.] - 2014. In: EMSA 2014 : 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators : Book of Abstracts : July 6-9, 2014, Vienna, Austria. - Vienna : Vienna University of Technology, 2014 P. 138-138. - ISBN 978-3-85465-021-8
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - ŠMELKO, Miroslav (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - KÁN, Viktor (20%) - FLACHBART, Norbert (20%)]

0

52.

147063 ADM 2014

Psychological readiness of air traffic controllers for their job / Matej Antoško ... [et al.] - 2014. In: Our Sea. Vol. 61, no. 1-2 (2014), p. 5-8. - ISSN 0469-6255
[ANTOŠKO, Matej (35%) - PIĽA, Ján (20%) - KORBA, Peter (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

0

53.

148083 AFG 2014

Characteristics Comparison of Fluxgate Sensors Based on Magnetic Microwires for Weak Magnetic Fields Measurement / Jozef Hudák ... [et al.] - 2014. In: EMSA 2014 : 10th European Conference on Magnetic Sensors and Actuators : Book of Abstracts : July 6-9, 2014, Vienna, Austria. - Vienna : Vienna University of Technology, 2014 P. 46-46. - ISBN 978-3-85465-021-8
[HUDÁK, Jozef (17%) - MOUCHA, Václav (17%) - LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - BAJÚS, Ján (17%) - DRAGANOVÁ, Katarína (16%) - ČVERHA, Andrej (16%)]

0

54.

147462 ADC 2014

Noise characteristics of microwire magnetometer / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2014. In: Acta Physica Polonica A. Vol. 126, no. 1 (2014), p. 384-385. - ISSN 1898-794X Spôsob prístupu: przyrbwn.icm.edu.pl/APP/apphome.html...
[LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - ČVERHA, Andrej (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%)]

2014 [4] ŠMELKO, Miroslav, KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert Inherent Noise of Magnetic Microwires In: New Trends in Aviation Development: Proceedings of the 11th International Scientific Conference: Košice, 2014 S. 1-3 ISBN: 978-80-553-1650-5

2017 [3] DRAGANOVÁ, Katarína Combined effects of noise processes in the allan variance analysis In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 8-13 ISBN: 978-83-60617-49-6

2017 [3] ŠMELKO, Miroslav On contactless tensile stress measuring In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 105-109 ISBN: 978-83-60617-49-6

3

55.

152456 AFD 2014

Influence analysis of median filtering on state estimation of Kalman filter / Tomáš Vaispacher, Róbert Bréda, Pavol Lipovský - 2014. In: New Trends in Aviation Development 2014 : proceedings of the 11. international scientific conference : September 11th-12th 2014, Košice. - Košice : LF TU, 2014 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-1650-5 Spôsob prístupu: http://web.tuke.sk/lf/ntrl2014/index.php?name=2...
[VAISPACHER, Tomáš (34%) - BRÉDA, Róbert (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

56.

147459 ADC 2014

Advanced method for magnetic microwires noise specification / Dušan Praslička ... [et al.] - 2014. In: Acta Physica Polonica A : CSMAG`13 : 15th Czech and Slovak Conference on Magnetism : Book of Abstracts and Programme : S. 94 : June 17. - 21., 2013, Košice. - Košice : UPJŠ, 2013 Vol. 126, no. 1 (2014), p. 86-87. - ISBN 978-80-8152-015-0 - ISSN 1898-794X
[PRASLIČKA, Dušan (20%) - ŠMELKO, Miroslav (16%) - BLAŽEK, Josef (16%) - HUDÁK, Jozef (16%) - LIPOVSKÝ, Pavol (16%) - FLACHBART, Norbert (16%)]

2017 [1] BERESIK, R., PUTTERA, J., KURTY, J., JURCO, J. Magnetic sensor system concept for ground vehicles detection In: ICMT 2017 : 6th international conference on military technologies : Brno, 31 May- 2 June, 2017 P. 710-715 ISBN: 978-1538611988-9

2017 [3] DRAGANOVÁ, Katarína Combined effects of noise processes in the allan variance analysis In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 8-13 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

57.

154474 AFD 2014

Analysis of all-composite wing design containing magnetic microwires / Karol Semrád ... [et al.] - 2014. In: Procedia Engineering : Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems MMaMS 2014 : 25th-27th November 2014, High Tatras, Slovakia. Vol. 96 (2014), p. 428-434. - ISSN 1877-7058 Spôsob prístupu: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877705814031634...
[SEMRÁD, Karol (30%) - LIPOVSKÝ, Pavol (30%) - ČERŇAN, Jozef (30%) - JURČOVIČ, Martin (10%)]

2017 [3] ŠMELKO, Miroslav On contactless tensile stress measuring In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 105-109 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

58.

134295 AFD 2013

Teplotná závislosť inerciálnych snímačov pre malé a mini UAV / Miroslav Laššák, Pavol Lipovský - 2013. In: Aeronautika 2013 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedecko-odbornej konferencie : 25. - 26. apríla 2013, Herľany. - Košice : LF TU, 2013 S. 170-173. - ISBN 978-80-553-1416-7
[LAŠŠÁK, Miroslav (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (50)]

0

59.

134301 AFC 2013

Microwire-based sensors and their utilization possibilities in small unmanned aerial vehicles development and operation / Katarína Draganová, František Kmec, Pavol Lipovský - 2013. In: ICMT 2013 : international Conference on Military Technologies : May 22 - 23, 2013, Brno, Czech Republic. - Brno : University of Defence, 2013 P. 939-944. - ISBN 978-80-7231-918-3
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - KMEC, František (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

2014 [4] ŠMELKO, Miroslav, KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert Inherent Noise of Magnetic Microwires In: New Trends in Aviation Development : Proceedings of the 11th International Scientific Conference : Košice, 2014 S. 1-3 ISBN: 978-80-553-1650-5

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

60.

134302 AFC 2013

Temperature dependence testing of inertial sensors / Pavol Lipovsky ... [et al.] - 2013. In: ICMT 2013 : international Conference on Military Technologies : May 22 - 23, 2013, Brno, Czech Republic. - Brno : University of Defence, 2013 P. 965-971. - ISBN 978-80-7231-918-3
[LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - LAŠŠÁK, Miroslav (17%) - DRAGANOVÁ, Katarína (17%) - BLAŽEK, Josef (17%) - HUDÁK, Jozef (16%) - MOUCHA, Václav (16%)]

2016 [1] Kršák, B. et al. Use of low-cost UAV photogrammetry to analyze the accuracy of a digital elevation model in a case study In: Journal of the International Measurement Confederation Vol. 91 (2016), p. 276-287 ISSN: 02632241

1

61.

137837 AFD 2013

UAV composite constructions fatigue monitoring by integrated magnetic microwires / Miroslav Šmelko, Dušan Praslička, Pavol Lipovský - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 248-251. - ISBN 978-80-971432-1-3
[ŠMELKO, Miroslav (34%) - PRASLIČKA, Dušan (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

2014 [4] BORŠČOVÁ, Daniela - DRAGANOVÁ, Katarína Utilization Possibilities of Unmanned Aerial Systems in Postal and Parcel Services In: Acta Avionica Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-5 ISSN: 1335-9479

2016 [3] SEMRÁD, Karol - DRAGANOVÁ, Katarína Numerical-experimental analysis of the tensile properties of the composite wing hinge connection of the ultra-light sport aircraft In: Měření, diagnostika, spolehlivost palubních soustav letadel : Sborník příspěvku : 16. medzinárodní vědecké konference : Brno, Oktober 19-20, 2016 P. 170-175 ISBN: 978-80-7231-377-8

2017 [1] SEMRAD, K., DRAGANOVA, K. Methodology for repeated load analysis of composite structures with embedded magnetic microwires In: Metalurgija Vol. 56, no. 1-2 (2017), p. 175-178 ISSN: 0543-5846

2017 [3] DRAGANOVÁ, Katarína - LAŠŠÁK, Miroslav Modelovanie a simulácia moderných kamerových plošín pre UAV In: MDS PSL 2017 : Modelovanie a simulácia moderných kamerových plošín pre UAV : sborník příspěvků : Brno, 18-19 October, 2017 P. 23-31 ISBN: 978-80-7582-012-9

4

62.

137835 AFD 2013

Safety and rescue system for small unmanned aerial vehicle / Pavol Lipovský, Ján Bajús, Jozef Hudák - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 161-165. - ISBN 978-80-971432-1-3
[LIPOVSKÝ, Pavol (34%) - BAJÚS, Ján (33%) - HUDÁK, Jozef (33%)]

2014 [4] BORŠČOVÁ, Daniela, DRAGANOVÁ, Katarína Utilization Possibilities of Unmanned Aerial Systems in Postal and Parcel Services In: Acta Avionica Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-5 ISSN: 1335-9479

1

63.

137832 AFD 2013

UAV operational safety enhancement using embedded microwires / Josef Blažek ... [et al.] - 2013. In: MOSATT 2013 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : volume 5 : 24-26 September 2013, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Perpetis, 2013 S. 21-24. - ISBN 978-80-971432-1-3
[BLAŽEK, Josef (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25)]

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

64.

142653 AFD 2013

Koncepcia magnetometrického zabezpečovacieho subsystému / Pavol Lipovský, Ján Bajús - 2013. In: Senzorika a magnetometria 2013 : zborník prezentácií a príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou : 5. decembra 2013, Košice, Slovenská republika. - Košice : TU, 2013 S. 41-49. - ISBN 978-80-553-1540-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (50%) - BAJÚS, Ján (50%)]

0

65.

143819 BDF 2013

Modelling of tracking system using six state Kalman filter / Tomáš Vaispacher, Róbert Bréda, Pavol Lipovský - 2013. In: Acta Avionica. Roč. 15, č. 28 (2013), s. 90-93. - ISSN 1335-9479
[VAISPACHER, Tomáš (50%) - BRÉDA, Róbert (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

0

66.

151929 DAI 2012

Možnosti magnetometrického zabezpečenia objektov dizertačná práca/ Pavol Lipovský - Košice : - 2012. - 164 s..
[LIPOVSKÝ, Pavol (100%)]

0

67.

121673 AFD 2012

Vektorový magnetometer pre bezpilotný prostriedok / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: 2. vedecká konferencia doktorandov LF : zborník príspevkov z konferencie : 9. - 10.5.2012, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-8. - ISBN 978-80-553-0914-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - ČVERHA, Andrej (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%)]

0

68.

121676 AFD 2012

Testovanie senzorov pre malé UAV / Miroslav Laššák, Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: 2. vedecká konferencia doktorandov LF : zborník príspevkov z konferencie : 9. - 10.5.2012, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-9. - ISBN 978-80-553-0914-9
[LAŠŠÁK, Miroslav (34%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

2014 [4] BAJÚS, Ján, HUDÁK, Jozef Porovnanie vlastností vybraných barometrických snímačov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : 13.05.- 14.05.2014, Košice [CD-ROM] S. 00-1-00-10 ISBN: 978-80-553-1687-1

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

2

69.

124345 AFH 2012

Four Channel Magnetometer Data Processing / Jozef Hudák ... [et al.] - 2012. In: Magnetic Measurements 2012 : International Conference : Programme and Book of Abstracts : Tatranské Matliare, Slovakia, 2-4, September 2012. - Bratislava : STU, 2012 S. 24. - ISBN 978-80-227-3770-8
[HUDÁK, Jozef (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - ČVERHA, Andrej (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%)]

0

70.

124589 AFD 2012

Measurement methods used in aviation meteorology / Katarína Draganová ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-1083-1
[DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

2014 [4] VOLČKO, Tomáš Multisensors Meteorological System Based on the Raspberry Pi In: Acta Avionica Roč. 16, č. 30 (2014), s. 1-4 ISSN: 1335-9479

1

71.

124596 AFD 2012

Inside material stress measuring / Miroslav Šmelko ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-4. - ISBN 978-80-553-1083-1
[ŠMELKO, Miroslav (20%) - DRAGANOVÁ, Katarína (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - MOUCHA, Václav (20%)]

2014 [4] KÁN, Viktor, FLACHBART, Norbert, BAJÚS, Ján Chemické upravovanie mikrodrôtov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : 13.05.- 14.05.2014, Košice [CD-ROM] S. 00-1-00-5 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [4] KÁN, Viktor et al. Kontaktovanie magnetických mikrodrôtov In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : Košice, 14. - 15. 5. 2015 S. 1-6 ISBN: 978-80-553-2136-3

2016 [4] KÁN, V. et al. Testing of GMI Effect on Modern Magnetic Materials In: 5th International Scientific Conference of Ph.D. Students and Young Scientists and Researchers : Košice, 12-13 May, 2016 ISBN: 978-80-553-2514-9

2017 [3] SEMRÁD, Karol Contactless tensile stress analysis and measurement in composite aviation components In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 209-213 ISBN: 978-83-60617-49-6

4

72.

124592 AFD 2012

The position angles determination by the processing of miniature inertial measurement Unit 9DOF mounted on UAV / Miroslav Laššák ... [et al.] - 2012. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 10. International Conference : September 13-14, 2012, Hotel Teledom, Košice. - Košice : LF TU, 2012 S. 1-6. - ISBN 978-80-553-1083-1
[LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - BLAŽEK, Josef (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - LIPOVSKÝ, Pavol (25%)]

0

73.

126518 AFB 2012

Contribution to modern methods of rapid testing of electro-magnetic properties of metallic materials / Josef Blažek ... [et al.] - 2012. In: Physics of Materials 2012 : proceeding of the scientific conference : 17-19 October 2012, Košice. - Košice : TU, 2012 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-1175-3
[BLAŽEK, Josef (13%) - PRASLIČKA, Dušan (13%) - ŠMELKO, Miroslav (13%) - DRAGANOVÁ, Katarína (13%) - HUDÁK, Jozef (12%) - MIKITA, Ivan (12%) - LIPOVSKÝ, Pavol (12%) - VARGA, Rastislav (12%)]

0

74.

123594 AFG 2012

Noise Characteristics of Ferroprobe and Magnetic Microwire Four Channel Magnetometers of VEMA Series / Jozef Hudák ... [et al.] - 2012. In: EMSA 21012 : 9th European Magnetic Sensors and Actuators Conference : Book of Abstracts : Prague, Czech Republic, July 1-4, 2012. - Praha : Czech Technical University, 2012 P. 49. - ISBN 978-80-01-05078-1
[HUDÁK, Jozef (16%) - ČVERHA, Andrej (14%) - LIPOVSKÝ, Pavol (14%) - SABOL, Rudolf (14%) - BLAŽEK, Josef (14%) - PRASLIČKA, Dušan (14%) - MOUCHA, Václav (14%)]

0

75.

113513 AFD 2011

Universal simple data logger for small mobile or flying objects / František Kmec, Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: MOSATT 2011 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : 20. - 22.September, 2011, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Suprema, 2011 S. 210-214. - ISBN 978-80-970772-1-1
[KMEC, František (34%) - DRAGANOVÁ, Katarína (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

76.

110370 AFD 2011

Magnetické pole a zabezpečenie objektu / Pavol Lipovský - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: 1. Vedecká konferencia doktorandov : zborník príspevkov : 23. - 24. mája 2011, Košice, Slovenská republika. - Košice : LF TU, 2011 S. 101-107. - ISBN 978-80-553-0665-0
[LIPOVSKÝ, Pavol (100%)]

0

77.

111895 ADF 2011

Concept of magnetometer with microwire probe / Andrej Čverha ... [et al.] - 2011. In: Acta Avionica. Roč. 13, č. 21 (2011), s. 22-25. - ISSN 1335-9479
[ČVERHA, Andrej (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (16%) - SABOL, Rudolf (16%) - HUDÁK, Jozef (16%) - BLAŽEK, Josef (16%) - PRASLIČKA, Dušan (16%)]

0

78.

111897 ADF 2011

Analysis of the differential induction sensor on the basis of the results of the experiments / Josef Blažek, Peter Jozek, Pavol Lipovský - 2011. In: Acta Avionica. Roč. 13, č. 21 (2011), s. 30-36. - ISSN 1335-9479
[BLAŽEK, Josef (34%) - JOZEK, Peter (33%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

2013 [3] ORAVEC, Milan, VARGOVÁ, Slavomíra, GLATZ, Juraj et al. Využitie magnetometrie pri identifikovaní objektov In: The Sience for Population Protection Vol. 5, no. 1 (2013), p. 63-80 ISSN: 1803-568X

1

79.

114490 AFD 2011

Koncepcia malého UAV na báze platformy tricopter / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : TU, 2011 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-0758-9
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - LAŠŠÁK, Miroslav (25%) - ŠMELKO, Miroslav (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%)]

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautika 17 : Proceedings of the International conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

80.

113514 AFD 2011

Transfer characteristics of four channel magnetometer for security system / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: MOSATT 2011 : proceedings of the International Scientific Conference Modern Safety Technologies in Transportation : 20. - 22.September, 2011, Zlatá Idka, Slovakia. - Košice : Suprema, 2011 S. 299-304. - ISBN 978-80-970772-1-1
[LIPOVSKÝ, Pavol (20%) - HUDÁK, Jozef (20%) - BLAŽEK, Josef (20%) - PRASLIČKA, Dušan (20%) - ČVERHA, Andrej (20%)]

0

81.

114484 AFD 2011

UAS integration into the controlled airspace / Katarína Draganová, Pavol Lipovský - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 2011 : medzinárodná vedecká konferencia : 20.-21. októbra 2011, Herľany. - Košice : LF TU, 2011 S. 1-9. - ISBN 978-80-553-0758-9
[DRAGANOVÁ, Katarína (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (50%)]

2014 [4] LAŠŠÁK, Miroslav, BAJÚS, Ján, MALATIN, Peter Modelovanie nelineárnych výkonových členov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : Košice, 2014 S. 00-1-00-9 ISBN: 978-80-553-1687-1

2014 [4] BAJÚS, Ján, HUDÁK, Jozef Porovnanie vlastností vybraných barometrických snímačov In: Zborník príspevkov z 3. konferencie doktorandov : Košice, 2014 S. 00-1-00-10 ISBN: 978-80-553-1687-1

2015 [2] BLAŽEK, Josef Leakage Magnetic Fields of The Electric BLDC Motors of Small UAV In: Journal of Electrical Engineering Roč. 66, č. 7s (2015), s. 14-17 ISSN: 1335-3632

2015 [2] BLAŽEK, Josef Modelling and Simulation of The Possible EM Radiation of The Power Supply towards The Synchronized and BLDC Motors In: Journal of Electrical Engineering Roč. 66, č. 7s (2015), s. 18-21 ISSN: 1335-3632

2015 [4] BAJÚS, Ján, KÁN, Viktor Využitie barometrických snímačov k stabilizácii bezpilotných prostriedkov In: Zborník príspevkov 4. Medzinárodnej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov : 14.5.-15.5.2015, Košice S. 1-8 ISBN: 978-80-553-2136-3

5

82.

120486 AFD 2011

Modulárny magnetometer na báze CPLD / Pavol Lipovský, Andrej Čverha - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Senzorika a magnetometria 2011 : Zborník prezentácií a príspevkov z vedeckého seminára s medzinárodnou účasťou : 8. decembra 2011, Košice. - Košice : TU, 2011 S. 1-4. - ISBN 978-80-553-0814-2
[LIPOVSKÝ, Pavol (50%) - ČVERHA, Andrej (50%)]

2015 [2] BLAŽEK, Josef Leakage Magnetic Fields of The Electric BLDC Motors of Small UAV In: Journal of Electrical Engineering Roč. 66, č. 7s (2015), s. 14-17 ISSN: 1335-3632

1

83.

103682 AFD 2010

Koncepcia moderného magnetometra / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2010. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Nové smery v spracovaní signálov 10 : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 26.-28.5.2010, Tatranské Zruby. - Liptovský Mikuláš : Akadémia ozbrojených síl, 2010 S. 144-149. - ISBN 978-80-8040-399-7
[LIPOVSKÝ, Pavol (17%) - GONDA, Patrik (17%) - VASIĽ, Vladimír (17%) - PRASLIČKA, Dušan (17%) - HUDÁK, Jozef (16%) - ČVERHA, Andrej (16%)]

2011 [4] MOUCHA, Václav, DRAGANOVÁ, Katarína UAV – Robotická avionická platforma na riešenie bezpečnostných aplikácií In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice : 11. - 12. november 2010 S. 356-364 ISBN: 978-80-89282-44-9

1

84.

102715 AFD 2010

Component optimization of workstation for microwire magnetic characteristic measurement / Rudolf Sabol, Andrej Čverha, Pavol Lipovský - 2010. In: Proceedings of the 9th international scientific conference New trends in aviation development : Gerlachov - High Tatras, September 16. - 17. 2010, Slovak Republic. - Košice : TU LF, 2010 S. 174-177. - ISBN 978-80-553-0475-5
[SABOL, Rudolf (34%) - ČVERHA, Andrej (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%)]

0

85.

102713 AFD 2010

Transmission of information over power lines / Pavol Lipovský ... [et al.] - 2010. In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 9th international scientific conference : Gerlachov - High Tatras, September 16.-17. 2010, Slovak Republic. - Košice : TU, 2010 S. 98-103. - ISBN 978-80-553-0475-5
[LIPOVSKÝ, Pavol (25%) - DRAGANOVÁ, Katarína (25%) - SABOL, Rudolf (25%) - VASIĽ, Vladimír (25%)]

0

86.

105507 BCI 2010

QtiPlot základy práce s programom/ K. Draganová, P. Lipovský - 1. vyd - Košice : TU - 2010. - 145 s.. - ISBN 978-80-553-0581-3.
[DRAGANOVÁ, Katarína (50%) - LIPOVSKÝ, Pavol (50%)]

0

87.

108399 ADF 2010

Sensitivity of Vema-04.1 magnetometer / Jozef Hudák ... [et al.] - 2010. In: Journal of Electrical Engineering. Roč. 61, č. 7s (2010), s. 28-31. - ISSN 1335-3632
[HUDÁK, Jozef (18%) - BLAŽEK, Josef (18%) - PRASLIČKA, Dušan (16%) - MIKITA, Ivan (16%) - LIPOVSKÝ, Pavol (16%) - GONDA, Patrik (16%)]

2011 [4] MOUCHA, Václav, DRAGANOVÁ, Katarína UAV – Robotická avionická platforma na riešenie bezpečnostných aplikácií In: Bezpečné Slovensko a Európska únia : zborník príspevkov z 4. medzinárodnej vedeckej konferencie : Košice S. 356-364 ISBN: 978-80-89282-44-9

2013 [3] ORAVEC, Milan, VARGOVÁ, Slavomíra, GLATZ, Juraj et al. Využitie magnetometrie pri identifikovaní objektov In: The Sience for Population Protection Vol. 5, no. 1 (2013), p. 63-80 ISSN: 1803-568X

2017 [1] ANDOGA, R., FOZO, L. Near magnetic field of a small turbojet engine In: Acta Physica Polonica A Vol. 131, no. 4 (2017), p. 1117-1119 ISSN: 0587-4246

3

88.

105508 BCI 2010

FreeMat : základy práce s programom / Pavol Lipovský, Katarína Draganová - 1. vyd - Košice : Letecká fakulta TU - 2010. - 60 s.. - ISBN 978-80-553-0580-6.
[LIPOVSKÝ, Pavol (50%) - DRAGANOVÁ, Katarína (50%)]

0

89.

102699 AFD 2010

Current trends in area of UAV / Katarína Draganová, Pavol Lipovský, Rudolf Sabol - 2010. In: New Trends in Aviation Development : proceedings of the 9th international scientific conference : Gerlachov - High Tatras, September 16.-17. 2010, Slovak Republic. - Košice : TU, 2010 S. 42-47. - ISBN 978-80-553-0475-5
[DRAGANOVÁ, Katarína (34%) - LIPOVSKÝ, Pavol (33%) - SABOL, Rudolf (33%)]

2017 [3] MOUCHA, Václav Concept of the certified UAV training organisation In: Aeronautica 17 : Proceedings of the International Conference : Lublin, 11-12 December, 2017 P. 75-79 ISBN: 978-83-60617-49-6

1

90.

87429 AFB 2009

The effect of aicraft bank to the range of radio communication / Ján Labun, Pavol Kurdel, Pavol Lipovský - 2009. In: MOSATT 2009. - Košice : SDS-SAV, 2009 S. 176-182. - ISBN 9788097020217
[LABUN, Ján (60%) - KURDEL, Pavol (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%)]

0

91.

107823 BAB 2009

Analýza tvaru vyžarovacích charakteristík komunikačnej antény HR Smith, rádiostanice ANARC 210 na lietadle MiG - 29 AS / Ján Labun, Pavol Lipovský - Košice : LF TU - 2009. - 86 s..
[LABUN, Ján (70%) - LIPOVSKÝ, Pavol (30%)]

0

92.

88815 ADF 2009

Antenna system mounted on the helicopter tail section / Ján Labun ... [et al.] - 2009. In: Acta Avionica. Roč. 11, č. 18 (2009), s. 76-80. - ISSN 1335-9479
[LABUN, Ján (55%) - HVAŤ, Oto (15%) - LIPOVSKÝ, Pavol (15%) - KURDEL, Pavol (15%)]

0

93.

88446 AFD 2009

Anténna sústava na chvostovej časti vrtuľníka / Ján Labun ... [et al.] - 2009. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Aeronautika 09 : zborník : medzinárodná vedecká konferencia : 17. september 2009, Košice. - Košice : TU, LF, 2009 S. 1-5. - ISBN 978-80-553-0258-4
[LABUN, Ján (70%) - HVAŤ, Oto (10%) - LIPOVSKÝ, Pavol (10%) - KURDEL, Pavol (10%)]

0

94.

93772 ADF 2009

Communication antenna emitting in transverse vertical plane of aircraft / Ján Labun, Pavol Kurdel, Pavol Lipovský - 2009. In: Science & Military. Roč. 4, č. 2 (2009), s. 55-59. - ISSN 1336-8885
[LABUN, Ján (60%) - KURDEL, Pavol (20%) - LIPOVSKÝ, Pavol (20%)]

0